MAPEFER 1K ZERO

MAPEFER 1K ZERO

Enkomponents korrosionshämmande cementbruk för skydd av armeringsjärn med full klimatkompensation av CO2 under hela livscykeln

Enkomponents korrosionshämmande cementbruk för skydd av armeringsjärn

FÖRDELAR:

  • Skyddar armeringsjärn
  • Förbättrar vidhäftningen mellan stålarmering och reparationsbruk
  • Förbättrar vidhäftningen mellan betong och reparationsbruk
  • Enkomponentsprodukt
  • Mycket låga utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC)
  • Resterande utsläpp av växthusgaser kompenseras genom förvärv av certifierade koldioxidkrediter

Mapefer 1K Zero ingår i produktserien; CO Fully Offset som innebär full klimatkompensation av koldioxidutsläpp under hela livscykeln. Produkterna i denna Zero-serie har under 2023 verifierats och certifierats med EPD:er på basis av livscykelanalyser och utsläppen har kompenserats genom förvärv av certifierade koldioxidkrediter som stödjer förnybar energi och skogsskyddsprojekt. Detta är en förpliktelse gentemot vår planet, människorna och den biologiska mångfalden. För närmare information om hur utsläpp beräknas och om klimatkompenserande projekt som finansieras med certifierade koldioxidkrediter, besök webbplatsen zero.mapei.com.

Relaterad dokumentation

Datablad
Ladda ner
Säkerhetsdatablad
Ladda ner

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei