Cirkulär betongproduktion

Mot framtidens betong

RE-CON-line från Mapei hjälper betongproducenter att ta steget mot en mer cirkulär och effektiv produktionsmodell genom att erbjuda kostnadseffektiva och hållbara lösningar. Under de fyra nyckelorden Omvandla, Rengöra, Återvinna och Reducera CO2 kan betydande besparingar i hanteringskostnader för avfall uppnås genom att omvandla återvunnen betong och spolvatten från lastbilar till värdefullt material.

Hållbar betongproduktion med mer cirkulära materialflöden

Omvandla

Omvandlar returbetong till ballast

2-komponents system av superabsorberande polymer och accelerator. Omvandlar färsk returbetong till ett hårt granulat genom att flockulera fritt vatten och cementpasta, (Del A) samt stabilisera och accelerera processen (Del B).

re-con-zero-logo
Minskat klimatavtryck från betongproduktion
reclaim-img1
reclaim-img2
• Omvandlar avfallsströmmar till resursmaterial 
• Möjliggör högre materialcirkularitet
reclaim-img3
reclaim-img4
Omvandlar returbetong utan entreprenadkrossning

Rengöra

Metod för att minimera tvättslam från betongbilar

Re-Con Dry Washing teknologin utnyttjar absorptionen i Re-Con Zero EVO ballast till uppsugning av rester av cement och betong i bilar som ett alternativ till sköjning med stora mängder vatten, som i sin tur skapar en slamproblematik såsom högt pH värde och risk för förhöjda halter av tungmetaller som sexvärdigt krom. Re-Con Dry Washing, tar istället hand om problemet redan vid källan genom att omvandla dessa rester till återvinningsbar ballast.
re-con-dry-washing-logo
Avfall_diagram

Återvinna

Underlättar högre andelar av återvunnen ballast eller andra krävande material (i betongsammansättningar)

Ett system av polymerer som dämpar absorption av vatten och tillsattsmedel i porösa material eller sand med hög andel av vattenkrävande mineralstrukturer.
re-con-agg-logo
Typisk sättmåttsutveckling över tid med och utan Re-Con AGG

Resultatet: Reducerar CO2

Symboler_RE-CONline kopiera

Reducerar CO2 därför att:

• Minskade transporter av råvaror IN
• Minskade transporter av avfall UT
Karbonatiseringspotential hos ballast som producerats av returbetong och tvättslam från betongbilar
Hållbar betongproduktion med mer cirkulära materialflöden

Våra tekniska experter Sven-Henrik Norman och Niklas Johansson presenterar RE-CON line på Betonggalan 2023!

RE-CON line

RE-CON-line från Mapei hjälper betongproducenter att ta steget mot en mer cirkulär och effektiv produktionsmodell genom att…

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei