Mapeis program är användbara beräkningsverktyg eftersom de innehåller de senaste uppdateringarna, utvecklade för experter inom sektorn som behöver verifiera konstruktioner direkt på plats.

Alla våra program kan laddas ner kostnadsfritt. Allt du behöver göra är att logga inn eller registrera dig på vår websida.

Mapefix Software Design

Mapei Structural Design

Verktyg för beräkningar av MAPEIs system för förstärkning av befintliga strukturer.

Mapefix Software Design

Mapefix Software Design

Mapefix Software Design är ett beräkningsverktyg som utvecklats för att beräkna korrekta dimensioner för infästningar som görs med Mapeflix-fästmassor i enlighet med gällande europeiska standarder.

I programmet finns olika kalkylmoduler för olika sorters konstruktioner: infästning av gängade armeringsstänger i murverk och betong samt infästning av armeringsjärn i betong och murverk.

Mapefix Software Design ger maximal flexibilitet genom att användaren kan välja mellan olika variabler som ofta förekommer vid förstärknings- och anslutningsarbeten: infästningar i spännings- och tryckutsatta delar, arbeten i seismiskt utsatta områden, underlagets typ och kvalitet, hålgöringsmetoder samt längd, diameter och lutning på armeringsjärnen.

Utöver att verifiera de inmatade uppgifterna kan programmet även göra detaljerade kontroller av varje steg i beräkningen så att alla delresultat och beräkningskriterier som används kan göras tillgängliga för andra.

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei