Mapeiskolen

 

 

Våra webinarier och  kurser bidrar till att öka din kompetens och kunskap så att du kan lösa krävande projekt i framtiden.

Mapei Academy erbjuder ett antal kurser, framtagna av vår tekniska avdelning för att skapa förståelse och den mest effektiva användningen av våra produkter och system. Våra  kurser består av olika typer av evenemang, som främst riktar sig till hantverkare, återförsäljare och föreskrivare. 

 Våra kurser hjälper till att utveckla proffs inom byggbranschen. Vi har ett stort engagemang som även innefattar rådgivning och teknisk support – och vi strävar alltid efter att vara nära våra kunder.
 
Håll dig uppdaterad med den senaste kunskapen från Mapei!
Du kan se fram emot intressanta ämnesområden och många spännande lösningar. 
 
På begäran kan vi även anordna individuella kurser för ditt företag på våra  kurscenter i Stockholm och Göteborg, eller lokalt på önskad ort. Kontakta gärna oss, så diskuterar vi i detalj hur vi kan berika just din verksamhet.
 

För mer information:
Katarina Böhme Holm
Telefon: 070 342 81 11
E-post: kb.holm@mapei.se

 

 

Kontakta Mapei Academy

Kontakta Mapei Academy på:

E-post: kurs@mapei.se

Telefon:  08 550 808 15