Certifieringar

 

Våra styrningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö.
Det är moderbolaget i Norden, Mapei AS som är certifierade, och resten av organisationen i Norden arbetar enligt ISO.

Mapei AS kvalitetsledningssystem blev första gången certifierad enligt NS EN ISO 9001 i 1994. 

Tillsammans med certifieringen enligt NS EN ISO 14001 (Ledningssystem för miljö) och NS EN ISO 45001 (Ledningssystem för arbetsmiljö) utgör detta ett komplett system för ledning och styrning. Nya standarder för NS EN ISO 9001 och NS EN ISO 14001 blev publicerade i september 2015. I november 2015 blev Mapei AS, som första bedrift i Norge, certifierade enligt både NS EN ISO 9001:2015 och NS EN ISO 14001:2015.

Mapei AS blev certifierade enligt NS EN ISO 14001 i Mars 2002 och ISO 45001 i 2018. DNV GL AS är företagets certifieringsorgan. Ackrediteringsnummer är MSYS 002.

NS EN ISO 9001
ISO 45001
NS EN ISO 14001

Produkter och systemløsningar: certifieringar och märkningar

MAPEIS PRODUKTER OCH SYSTEM UPPFYLLER KRAVEN I EU:S BYGGPRODUKTFÖRORDNING (CPR 305/2011)

Samtliga av våra byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard uppfyller kraven i EU:s byggproduktförordning (CPR 305/2011) och är CE-märkta på förpackningen.

För dessa produkter finns en Prestandadeklaration (DoP) som kan laddas ner på respektive produktsida. Produkternas olika CE-märkningar framgår av följande logotyper i produktkatalogen och de tekniska databladen.

eta-op1
ce-en-998-1-gp-cs-ii-gb
ce-en-1504-2
ce-en-12004-c2e-it
ce-en-934-2

 

 

 

MAPEI-PRODUKTER OCH -SYSTEM SOM UPPFYLLER KRAVEN I  EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/90/EU OCH KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2015/559 OM MARIN UTRUSTNING.

Produkter som uppfyller kraven är märkta med en särskild logotyp i katalogen och de tekniska databladen. Försäkran om överensstämmelse och certifikat för de produkter du köper tillhandahålls på begäran. Vänligen kontakta marine@mapei.it


           
logo-marine

 

 

PRODUKTER OCH SYSTEM SOM TESTATS OCH KLASSIFICERATS I ENLIGHET MED EUROPASTANDARDER

Produkternas överensstämmelse med Euronormerna framgår av särskilda logotyper på respektive produkt.

ce-en-12004-c2e-s1-iteta

Hållbara produkter

 

Mapei-produkter certifierat som porukter med låga emissioner av VOC har en särskild märkning som visar att de uppfyller kraven för en bra luftkvalitet inomhus och är säkra att använda ur hälsosynpunkt, både för installatören och de boende.

Med hjälp av LCA-metoden analyserar vi dessutom våra produkters miljöpåverkan under hela livscykeln, från utvinningen av råmaterial till avfall och återvinning. Resultatet redovisar vi sedan i respektive produkts miljödeklaration: EPD (Environmental Product Declarations) för att garantera transparens och förhindra "greenwashing".

sost-der-blaue-engel
sost-u-sign-plastimul-2k-super
sost-ec1r-plus-logo-gb
sost-EPD International

Miljöcertifieringssystem

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien som har funnits sedan 1990. Dom nationala versionerna av BREEAM har fått stor spridning i de skandinaviska länderna.

Att använda miljöcertifierade Mapei-produkter med låga VOC-utsläpp är ett effektivt sätt att öka byggnaders BREEAM-betyg.

 

 

breeam-logo

Mapei utvecklar produkter i framkant 

Mapei utvecklar system och koncept med största hänsyn till miljön och som följer branschstandard. Våra produkter skall förenkla byggprocessen och vara användarvänliga. Detta är våra tekniska mål som du bara kan hitta i Mapeis produkter.

loghi-rs-bioblock
loghi-rs-dropeffect
loghi-rs-fasttrack
loghi-rs-green-innovation
loghi-rs-low-dust
loghi-rs-ultralite

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei