Inomhusluften i våra bostäder påverkas inte bara av ventilationen och hur vi lever. Mängder av produkter i bostaden såsom lösningsmedel, möbler och byggnadsmaterial avger flyktiga organiska föreningar (VOC) som påverkar luftens kvalitet.

Mapei har utvecklat lösningsmedelsfria produkter med låga VOC-utsläpp som ger en bra luftkvalitet och som är säkra att använda, både för installatören och de boende.
Sedan 2005 uppfyller dessa produkter kraven för EC1-märkning (mycket lågt innehåll av flyktiga organiska ämnen) och sedan 2010 för märkningen EMICODE EC1 PLUS (mycket lågt innehåll av flyktiga organiska ämnen PLUS).
Båda dessa märkningar tilldelas av GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), en tysk organisation som kontrollerar emissioner från golvbeläggningar, fästmassor och andra byggmaterial.

Förutom de som är obligatoriska i Tyskland, Frankrike och Belgien, som Der Blaue Engel, den tyska miljömärket för att identifiera produkter som möter kraven som ställs till miljö, golvläggare och slutanvändare, har Mapei-produkter också andra frivilliga certifieringar som garanterar ekologisk hållbarhet och säkerställer att de uppfyller kraven för regionala marknader.


Indoor-air-quality

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei