Tillsammans bygger vi en hållbar framtid

Mapeis miljöarbete har sin grund i vår vision om att erbjuda förstklassiga och innovativa lösningar för ett hållbart byggande. Att ge konstruktörer, entreprenörer och hantverkare en möjlighet att välja produkter som är säkra, tillförlitliga, hållbara och miljöeffektiva är för oss en fråga om ansvar. Vi fokuserar på miljö och hälsa. Det är ett vägval som förenar kvalitetsarkitektur med FoU och som bygger på de erfarenheter vi förvärvat som leverantörer till viktiga byggprojekt världen över. Genom att erbjuda produkter som består av innovativa, återvunna och ultralätta råmaterial som minskar energiförbrukningen och har mycket låga VOC-utsläpp bidrar vi till ett hållbart byggande.

En annan viktig aspekt av hållbart byggande är att ta fram produkter med hög mekanisk hållfasthet som förlänger konstruktionens livslängd. På så sätt minskar både avfallsmängderna, energiförbrukningen och materialåtgången vid nybyggnation.

Vår syn på miljö och hållbarhet är ett resultat av vår strävan att hela tiden utveckla nya och effektiva produkter som kan integreras i kompletta system. Att upprätthålla en hög produktkvalitet kräver stora och riktade investeringar, men resultatet är inget man kan kommunicera med bara ord. Därför försöker vi alltid bestyrka våra påståenden med fakta från oberoende testinstitut. Sedan 2012 har mer än 50 000 ton av koldioxidutsläppen från tillverkningen av Keraflex Maxi S1 Zero i Italien klimatkompenserats genom köp av utsläppskrediter som använts för att finansiera vindkraftsprojekt i Indien.

Nyheter

Nyheter om miljö och hållbarhet

Prata med oss om frågor som rör miljön

Kontakta vår avdelning för HMS/kvalitet/miljö.

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei