Systémy pro stavbu
Produkty
Závazek k životnímu prostředí
Výrobky pro stavebnictví
05. Kotvení rozpínavou maltou a montáž rychletuhnoucími pojivy
ostatní podskupiny
ostatní výrobky
Bezpečnostní list
Prohlášení o shodě
Prohlášení o vlastnostech
Podobné reference
MAPEGROUT SV
Materiálový list
Czech
jiné jazyky
Prohlášení o vlastnostech
Czech
Tekutá malta s kontrolovaným
smršťováním, velmi rychlým
průběhem tuhnutí a vytvrzení pro opravy betonu a kotvení kanálových mříží, poklopů revizních šachet a dalších silničních prvků.


Mapegrout SV se používá při opravách silně poškozených betonových konstrukcí litím do pečlivě připraveného bednění. Může být navíc použit k opravám průmyslových podlah, silničních a letištních ploch, kde je nezbytné obnovení provozu ve velmi krátkém čase.

Díky své schopnosti velmi rychlého vytvrzení je Mapegrout SV určen zejména pro rychlé kotvení revizních šachet, průchodů a silničních kanálových mříží a poklopů.  Skládá se z cementových pojiv, tříděného kameniva a speciálních přísad. Směs se připravuje smícháním obsahu pytle Mapegroutu SV (25 kg) s 3,0-3,25 l vody v závislosti na požadované konzistenci směsi. Připravená směs se nalévá do vyplňovaného prostoru nebo do bednění.

S Mapegroutem SV lze provádět opravy a výplně až do celkové tloušťky vrstvy 50 mm. Je-li nezbytný zásah ve větších tloušťkách, doporučuje se do připravované směsi přidat 40% Ghiaietto 6-10 (kamenivo frakce 6/10) a k přípravě použít 3,5 l vody.

Mapegrout SV může být zatížený provozem cca 2 hodiny po aplikaci (při teplotě 20°C).

Mapegrout SV vyhovuje minimálním ožadavkům normy EN 1504-3
pro konstrukční malty třídy R4.

Barva
šedá, černá

Spotřeba
– při použití připravené směsi: 20 kg/m2
a cm tloušťky vrstvy
– při přidání 40% štěrkopísku: 14,5 kg/m2
a cm tloušťky vrstvy (5,7 kg/m2 Ghiaietto 6-10).

Balení
pytle 25 kg.
Výrobky na sportovní povrchy
Výrobky na keramiku a přírodní kámen
Výrobky na pružné a textilní krytiny
Výrobky na akustickou izolaci
Výrobky na zhotovení cementových a pryskyřičných podlah
Výrobky pro stavebnictví
Výrobky na dřevěné krytiny
Přísady do betonu
Výrobky na zesílení konstrukcí
Výrobky na opravy zdiva
Výrobky na tepelnou izolaci
Výrobky na ochranné a dekorativní nátěry a stěrky
Výrobky na hydroizolaci
Výrobky pro podzemní stavitelství
Pružné těsnicí tmely a lepidla
Výrobky pro loďařský průmysl
MAPEI, spol. s r.o. Smetanova 192/33 - Olomouc - Hodolany, 779 00 - Telefon +420 585 201 151 - Fax +420 585 227 209 - info@mapei.cz Cookie Policy Privacy Policy