Výrobky a systémy: certifikáty a označení výrobků

VÝROBKY A SYSTÉMY MAPEI SPLŇUJÍ POŽADAVKY NAŘÍZENÍ EU O UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ NA TRH (CPR č. 305/2011)

Všechny stavební výrobky, na které se vztahují harmonizované technické specifikace, jsou v souladu s nařízením EU o uvádění stavebních výrobků na trh (CPR č. 305/2011/EU) a mají na obalech označení CE.

Pro tyto výrobky si zákazníci můžou stáhnout  Prohlášení o vlastnostech (PoV), a to z příslušné stránky informující o daném výrobku.
Abychom zjednodušili identifikaci výrobků s označením CE, včetně odkazů na příslušné normy, používáme v katalogu i v materiálových listech speciální loga.

eta-op1
ce-en-998-1-gp-cs-ii-gb
ce-en-1504-2
ce-en-12004-c2e-it
ce-en-934-2

 

 

 

VÝROBKY A SYSTÉMY MAPEI, KTERÉ SPLŇUJÍ POŽADAVKY SMĚRNIC EU O VYBAVENÍ NÁMOŘNÍCH LODÍ Č. 90/2014 A 559/2015 (tzv. MED).

Výrobky, které splňují požadavky směrnic MED, jsou v katalogu i v materiálových listech označeny speciálním logem. O certifikáty a prohlášení o shodě pro nakupované výrobky si můžete zažádat na adrese marine@mapei.it

logo-marine

 

 

VÝROBKY A SYSTÉMY TESTOVANÉ A KLASIFIKOVANÉ PODLE EVROPSKÝCH STANDARDŮ

Speciální loga na obalech výrobků a v technické dokumentaci odkazují na evropské normy, dle kterých byly takto označené výrobky testovány a klasifikovány.

ce-en-12004-c2e-s1-iteta

Trvale udržitelné výrobky

Výrobky Mapei, které jsou certifikovány jako výrobky s nízkým obsahem těkavých organických látek a jsou označeny povinnými i nepovinnými štítky, garantují kvalitu vnitřního ovzduší, tudíž jsou zárukou ochrany zdraví osob, které tyto výrobky aplikují, i osob užívajících prostory, kde jsou tyto výrobky aplikovány.

Společnost Mapei rovněž zkoumá životní cyklus svých výrobků prostřednictvím metody LCA, která zjišťuje jejich dopad na životní prostředí od fáze získání surovin až po fázi odstranění (likvidace) výrobku. Zjištěné výsledky jsou poté zveřejněny v prohlášení EPD (Environmental Product Declaration), což je environmentální prohlášení o výrobku, které garantuje transparentnost celého procesu a předchází případným dezinformacím.

sost-der-blaue-engel
sost-u-sign-plastimul-2k-super
sost-ec1r-plus-logo-gb
sost-EPD International

Environmentální programy

Programy vytvořené v rámci Zelené certifikace staveb, které se zaměřují na podporu udržitelné výstavby, jsou pro trh čím dál důležitější.

Výrobky Mapei jsou v tomto ohledu významným přispěvatelem v rámci certifikačních systémů LEED a BREEAM, a to díky používání recyklovaných surovin nebo certifikovaných výrobků s nízkým obsahem škodlivých emisí a také prostřednictvím environmentálních prohlášení o výrobcích, známých pod zkratkou EPD (typ III).

V Itálii byla nedávno zavedena minimální environmentální kritéria (tzv. CAM), která jsou povinná pro všechny projekty veřejného sektoru. Výrobky Mapei výše zmíněná kritéria splňují.

 

usgbc-logo      gbc-italia

Mapei technologie

Naše společnost vytvořila koncept Zelené inovace, a aplikovala jej na všechny výrobky, které kromě splnění požadavků certifikace LEED a jiných nejvýznamnějších certifikací mají ještě další vlastnosti napomáhající lepšímu životnímu prostředí i vyšší bezpečnosti uživatelů. Pouze u výrobků Mapei se setkáte s významným technologickým záměrem.

loghi-rs-bioblock
loghi-rs-dropeffect
loghi-rs-fasttrack
loghi-rs-green-innovation
loghi-rs-low-dust
loghi-rs-ultralite

Zůstaňte ve spojení

Přihlaste se k odběru newsletterů