produkty
Rysunki techniczne - Roboty Glazurnicze
Tarasy
1.1 Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym. Połączenie ze ścianą ocieploną
1.2 Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym. Połączenie ze ścianą jednowarstwową
1.3 Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym. Połączenie ze ścianą szczelinową (3-warstwową)
1.4 Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym. Połączenie z drzwiami balkonowymi
1.5 Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym. Detal. Okap
1.6 Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym. Detal. Okap. I wersja
1.7 Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym. Detal. Okap. II wersja
1.8 Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym. Detal. Szczeliny dylatacyjne
1.9 Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym. Detal. Dylatacja brzegowa
1.10 Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym. Detal. Obsadzenie słupka balustrady w powierzchni tarasu
1.11 Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym. Detal. Wpust podłogowy. Odwodnienie
1.12 Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym. Detal. Odwodnienie przy szczelnej balustradzie
1.13 Taras na gruncie. Ściana bez docieplenia
1.14 Taras na gruncie. Ściana z dociepleniem
Balkony
2.1 Balkon z nośnikiem izotermicznym. Połączenie ze ścianą ocieploną
2.2 Balkon. Połączenie ze ścianą ocieploną
2.3 Balkon. Połączenie z drzwiami balkonowymi. Drzwi zlicowane ze ścianą konstrukcyjną
2.5 Balkon z nośnikiem izotermicznym. Detal. Mocowanie balustrady w czole balkonu
2.6 Balkon. Detal. Okap. Balustrada mocowana od spodu nalkonu
Podłogi
3.1 Podłoga w pomieszczeniu pobytowym. Na gruncie
3.2 Podłoga w pomieszczeniu mokrym. Nad płytą na gruncie
3.3 Strefy wilgotne w łazience
3.4 Uszczelnienie dylatacji pachwinowej
3.5 Uszczelnienie połączenia wanny ze ścianą
3.6 Lekka zabudowa wanny
3.7 Wpust podłogowy liniowy
3.8 Posadzka ceramiczna na podłodze z płyt OSB. Na legarach
3.9 Posadzka ceramiczna w pomieszczeniach mokrych, na podłodze z płyt OSB. Na legarach
3.10 Posadzka ceramiczna na podłodze z płyt OSB z warstwą wyrównującą. Na legarach
3.11 Brodzik murowany
3.12 Dylatacja konstrukcyjna
3.13 Dylatacja konstrukcyjna uszczelniona
3.14 Posadzka ceramiczna podlegająca dużym obciążeniom mechanicznym. Na gruncie
3.15 Posadzka ceramiczna podlegająca dużym obciążeniom mechanicznym. Na stropie
3.16 Posadzka ceramiczna w zakładzie przemysłowym
Baseny
4.1 Basen. Głowica niecki basenu. Rynna przelewowa. Niskie lustro wody
4.2 Basen. Głowica niecki basenu. Rynna przelewowa. Wysokie lustro wody
4.3 Basen. Szczelina dylatacyjna
4.4 Basen. Uszczelnienie przepustu
4.5 Basen. Izolacja połączenia ściany z dnem niecki
Mapei Polska Sp. z o.o. ul. Gustawa Eiffela 14 - 44-109 Gliwice - Telefon 48 (32) 775-44-50 - Fax 48 (32) 775-44-71 - info@mapei.pl Politykę Cookie Polityka Prywatności