Środowisko

Wspólne budowanie zrównoważonej przyszłości

Podstawowym celem firmy Mapei jest oferowanie najbardziej innowacyjnych rozwiązań projektowania i budowy zgodnie z zasadami równowagi ekologicznej . Wymaga to poczucia odpowiedzialności oraz umiejętności dokonywania konkretnych wyborów w celu zapewnienia projektantom, wykonawcom, robotnikom i klientom   bezpiecznych, niezawodnych i trwałych produktów o możliwie najniższym oddziaływaniu na środowisko. Na na naszej ścieżce kładziemy nacisk na ochronę środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Nasze podejście łączy w sobie wysokiej jakości architekturę, badania i rozwój oraz skupia się wokół wartości, jaką jest doświadczenie zdobyte podczas obsługi wiodących placów budowy na całym świecie. W rzeczywistości przyczyniamy się do stworzenia trwałych budynków o wysokiej jakości za pomocą produktów opracowanych w oparciu o innowacyjne, wyjątkowo lekkie surowce z odzysku opracowane z myślą o ograniczeniu zużycia energii i osiągnięciu bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych

Innym istotnym wkładem w zrównoważony rozwój z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego była poprawa właściwości fizycznych oraz trwałości produktów. Pozwala to na produkcję obiektów o znacznie dłuższym cyklu eksploatacji oraz nieodzownie prowadzi do redukcji materiałów odpadowych i obniżenia zużycia materiałów i energii potrzebnej do ich budowy.

Wybraliśmy podejście przyszłościowe oparte na nieustannym zaangażowaniu w innowacyjne badania i tworzenie skutecznych formuł, które można zintegrować w kompletnych systemach zastosowania.Utrzymanie doskonałych standardów jakości również wymaga istotnych, ukierunkowanych inwestycji. Doskonałość nie jest czymś, co można po prostu zadeklarować: chcemy, aby wszystko, co komunikujemy, było wymierne, mierzone i certyfikowane przez zewnętrzne organy, które są w stanie w obiektywnie ocenić nasze twierdzenia. Od 2012 roku zrekompensowaliśmy emisję 50 000 ton CO2 związaną z produkcją kleju Keraflex Maxi S1 Zerø we Włoszech poprzez nabycie certyfikowanych uprawnień w wyniku sfinansowania projektów energetycznych w Indiach.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz Newsletter, aby na bieżąco otrzymywać aktualności ze świata Mapei.