System zarządzania jakością ISO 9001

System zarządzania środowiskowego ISO 14001

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001

MAPEI TO ORGANIZACJA, KTÓRĄ CECHUJE STAŁY I WERYFIKOWALNY PROCES DOSKONALENIA SIĘ, STAWIAJĄCY NA JAKOŚĆ, DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO PRACY.

Centrala Grupy MAPEI stosuje system zarządzania jakością ISO 9001 od 1994 roku. MAPEI POLSKA otrzymała pierwszy certyfikat w tym obszarze w roku 2015 (ISO 9001:2008). Od tego czasu polska spółka systematycznie poddaje się audytom zewnętrznych jednostek certyfikujących, a wraz z rozwojem organizacji – zwiększa również zakres certyfikacji.

Obecnie MAPEI POLSKA może się poszczycić certyfikatem systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015, certyfikatem systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 oraz certyfikatem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001:2018.

 

Polityka jakości, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska

MAPEI POLSKA UPATRUJE ŹRÓDEŁ SUKCESU RYNKOWEGO W OFEROWANIU PRODUKTÓW POPRAWIAJĄCYCH JAKOŚĆ ŻYCIA, WYTWARZANYCH W OPARCIU O ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. 

DWU i oznakowanie CE

WYROBY BUDOWLANE MAPEI SPEŁNIAJĄ WYMOGI EUROPEJSKIEGO ROZPORZĄDZENIA CPR 305/2011.

Wszystkie produkty MAPEI objęte, zgodnie z wymaganiami CPR 305/2011, specjalną zharmonizowaną specyfikacją techniczną posiadają oznakowanie CE na opakowaniu.

Dla każdego z tych produktów przygotowaliśmy również stosowną Deklarację Właściwości Użytkowych (DWU), która definiuje zasadnicze charakterystyki wyrobu w odniesieniu do zharmonizowanej specyfikacji technicznej i jest dostępna do pobrania na naszej stronie internetowej w sekcji Produkty.

Aby ułatwić identyfikację produktów MAPEI z oznakowaniem CE wraz z odpowiadającymi im normami europejskimi, odpowiednie znaki graficzne zostały naniesione w kartach technicznych, katalogach i dokumentacji handlowej.

 

eta-op1
ce-en-998-1-gp-cs-ii-gb
ce-en-1504-2
ce-en-12004-c2e-it
ce-en-934-2

MARINE

PRODUKTY I SYSTEMY MARINE MAPEI SPEŁNIAJĄ WYMOGI EUROPEJSKICH DYREKTYW 2014/90/UE ORAZ UE/2015/559 (MED) W SPRAWIE WYPOSAŻENIA MORSKIEGO.

Produkty i systemy MARINE MAPEI, które zgodnie z MED można stosować jako element wyposażenia jednostek pływających, łatwo zidentyfikować po specjalnym logo umieszczonym na opakowaniu, w kartach technicznych, katalogach i dokumentacji handlowej. Indywidualne certyfikaty i deklaracje można uzyskać pod adresem: marine@mapei.it

logo-marine

Normy europejskie

PRODUKTY I SYSTEMY MAPEI SĄ KLASYFIKOWANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI W NORMACH EUROPEJSKICH.

Specjalny znak graficzny na opakowaniu i w dokumentacji technicznej wskazuje na konkretną normę europejską, na podstawie której parametry techniczne produktu są badane i klasyfikowane.

ce-en-12004-c2e-s1-iteta

Bardzo niska emisja lotnych związków organicznych (VOC)

Produkty MAPEI poddawane zewnętrznej certyfikacji niezależnych instytucji o międzynarodowej renomie pod kątem bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych (VOC). Oznaczone na opakowaniu i w dokumentacji technicznej specjalnymi symbolami (m.in. EMICODE EC1 i EMICODE EC1 PLUS) produkty te przyczyniają się do poprawy komfortu i  bezpieczeństwa pracy wykonawców oraz dobrej jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń.

MAPEI analizuje również, z użyciem metody LCA (ocena cyklu życia), całościowy wpływ produktów na środowisko od etapu pozyskania surowców po etap utylizacji. Rezultaty badań komunikowane są w formie Deklaracji środowiskowych produktu (EDP) jako element firmowej strategii transparentności i zapobiegania praktykom „zielonych kłamstw”(„greenwashing”).

Zrównoważone budownictwo

Systemy wielokryterialnej oceny budownictwa zrównoważonego czyli budynków zaprojektowanych i stworzonych z poszanowaniem środowiska naturalnego (od etapu budowy po póżniejszą eksploatację), zyskują na znaczeniu w Polsce, Europie i na świecie.

Produkty MAPEI, dzięki bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych (VOC), zastosowaniu surowców z recyklingu oraz Deklaracjom środowiskowym produktu (EDP type III), mają istotne znaczenie w procesie certyfikacji LEED i BREEAM.

Dodatkowo we Włoszech wprowadzono CAM (minimalne kryteria środowiskowe), którego spełnienie jest obowiązkowe dla przedsięwzięć budowlanych w sektorze publicznym. Produkty MAPEI spełniają te kryteria.

 

usgbc-logo      gbc-italia

Technologie MAPEI

Dzięki technologiom opracowanym z laboratoriach badawczo-rozwojowych Grupy  MAPEI nasze produkty są bezpieczne dla zdrowia wykonawców i ostatecznych użytkowników pomieszczeń oraz środowiska naturalnego (Green Innovation), a także ułatwiają prowadzenie prac budowlanych.

loghi-rs-bioblock
loghi-rs-dropeffect
loghi-rs-fasttrack
loghi-rs-green-innovation
loghi-rs-low-dust
loghi-rs-ultralite

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz Newsletter, aby na bieżąco otrzymywać aktualności ze świata Mapei.