Forenzički centar u Užicu

Location icon Užice, SERBIE
Pojam „forenzika“ vodi poreklo od latinske reči forēnsis, što znači „pred forumom“. U doba Rimljana ova terminologija bi se mogla objasniti vremenskim okvirom i pravilima ponašanja tadašnjeg doba. Krivična prijava protiv nekog je morala javno biti predstavljena u rimskom forumu. Onaj ko je bio optužen i onaj koji ga je tužio su bili dužni da ispičaju svoju priču pred članovima foruma. Onaj koji je imao uverljiviju priču i ubedljivije argumente dobio bi podršku članova. U savremenom svetu definiciju forenzike ili forenzičke nauke možemo predstaviti kao primenu širokog spektra nauka sa ciljem pružanja odgovora na pitanja od interesa za pravni sistem. Forenzika može biti u vezi sa kriminalom ili parničnim postupkom.
N° réf.: 76
Catégorie: Places/Immeubles publics

Bâtiment

Chantier Unutrašnji podovi
Localisation Užice, SERBIE
Type de projet CENTRE MULTIFONCTIONNEL
Intervention Hidroizolacija, lepljenje i fugovanje keramičkih pločica
Début et fin des travaux 2013
Type d'intervention Sols, Préparation des supports, Imperméabilisation
Titulaire Client MUP Republike Srbije
Maître d'ouvrage/entreprise générale Mpp Jedinstvo a.d., Sevojno
Architecte/planificateur Boško Pešović, d.i.a
Responsable de projet Ina projekt
Conseiller technique MAPEI Nebojša Janić

Restez en contact

Abonnez-vous à notre newsletter afin d'être au courant des dernières nouvelles de Mapei.