Rekonstrukcija Velikog stepeništa na Kalemegdanu

Location icon Beograd, SERBIE
Medu znamenitostima Beograda posebno mesto pripada Kalemegdanu. Jedinstvenost najznacajnijeg kulturno-istorijskog kompleksa glavnog grada ogleda se, izmedu ostalog, u brojnim prostornim obeležjima po kojima se izdvaja od uobicajenih gradskih parkova. Veliko stepenište je jedan od tih simbola koji krase Kalemegdan od 1928. godine, kada je izgradeno po projektu arhitekte Aleksandra Krstica, u duhu romanike. Tokom Drugog svetskog rata stepenište je ošteceno u bombardovanju Beograda u aprilu 1941, kao i kasnijih ratnih godina. Kompletna rekonstrukcija Velikog stepeništa izvedena je sredinom 2019., prema projektu Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Izvedeni radovi su deo šireg projekta koji ce obuhvatiti rekonstrukciju, konzervaciju i restauraciju dela Savskog šetališta od Velikog stepeništa ka ravelinu Kralj kapije. Radovi su izvedeni uz stalni strucni, konzervatorski i arheološki nadzor.
N° réf.: 7
Catégorie: Places/Immeubles publics

Bâtiment

Chantier gazišta, podesti, ograda
Localisation Beograd, SERBIE
Sous-catégorie PARC
Construit en 2019
Demande Rekonstrukcija stepeništa
Type de demande Sols, Preparation des supports, Assainissement du béton
Titulaire Client JP Beogradska tvrdava
Maître d'oeuvre/entreprise générale Koto, d.o.o., Beograd; Odgovorni izvodac radova: Slobodan Radovanovic, d.i.a.
Architecte/planificateur Nevenka Novakovic, d.i.a. i Rade Mrlješ, d.i.a., Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda; Odgovorni projektant konstrukcije: Prof. dr Milan Glišic
Responsable de projet Nevenka Novakovic, d.i.a., Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Conseiller technique MAPEI Žarko Rajkovic, Vladimir Dimitrijevic, Mapei SRB d.o.o. Beograd
Description Strucni nadzor: Zoran Novakov, d.i.a. i Ivana Markovic, d.i.g., Beo potez, d.o.o., Beograd; Konzervatorski nadzor: Nevenka Novakovic, d.i.a i Marina Pavlovic, d.i.a., Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Pièces jointes complémentaires

Vous pouvez télécharger ici tous les documents associés à ce projet

Restez en contact

Abonnez-vous à notre newsletter afin d'être au courant des dernières nouvelles de Mapei.