Předurčeni ke globální expanzi

Jsme globálním hráčem s italským srdcem a věříme svému snu: že je možné stavět v jedinečné kvalitě a zároveň s plným respektem k lokálním potřebám.

NESPORNOU PŘEDNOSTÍ MAPEI JE NIKDY NEBÝT LHOSTEJNÝ K POŽADAVKŮM JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ, A TAK POČÍTAT POUZE S MÍSTNÍMI MANAŽERY A KVALIFIKOVANÝMI ZAMĚSTNANCI.
Veronica Squinzi
Vedoucí internacionalizace a vývoje

Mapei po celém světě

Lidé na stavbách po celém světě se na nás můžou vždy spolehnout. Vzájemný dialog a součinnost mezi dceřinými společnostmi Mapei nám umožnily rozšířit naše aktivity po celém světě: v Evropě, Africe, Americe, Asii i v Oceánii. To přináší hmatatelné výsledky: optimalizaci logistických nákladů, přiblížení se našim zákazníkům a záruku maximální efektivity výrobních procesů spolu s respektem k životnímu prostředí a k potřebám místních obyvatel.

Strategie našeho úspěchu

Naše strategie internacionalizace sleduje dva stěžejní cíle: být co nejblíže potřebám místních obyvatel a snižovat přepravní náklady na minimum.
Jsme globálním hráčem na rodinných základech, se schopností dlouhodobého výhledu do budoucna.
Naším záměrem není jen maximalizace zisku, ale i růstu a efektivity, přičemž klademe důraz jak na naše výrobky a výrobní kapacity, tak i na rozvoj zaměstnanců.
Působení na globální úrovni prostřednictvím procesu internacionalizace je úzce spjato se zvyšováním výrobních kapacit na významných trzích, abychom naše řešení mohli poskytovat v souladu s lokálními potřebami a zároveň jsme měli pod kontrolou veškeré náklady.
V průběhu let jsme realizovali akvizice po celém světě. Díky této strategii se součástí Mapei Group staly např. polský závod Gorka Cement, italská společnost VA.GA., která se zabývá těžbou vysoce kvalitního písku a kameniva, nebo německý výrobce asfaltových materiálů Rasco Bitumentechnik. V našem přístupu hraje klíčovou roli oblast lidských zdrojů: rozvíjíme odborné znalosti a dovednosti každého jedince, díky čemuž se naši zaměstnanci zásadním způsobem podílejí na rozvoji celé společnosti.

Productos Bronco S.A.: náš vstup na kolumbijský trh

Mezi hlavní cíle naší strategie internacionalizace patří optimalizace logistiky a snaha být co nejblíž lokálním potřebám. V duchu této zásady jsme na počátku roku 2017 uskutečnili akvizici společnosti Productos Bronco S.A., která se specializuje na výrobu hydroizolačních materiálů, těsnicích tmelů a výrobků pro povrchové úpravy. Touto akvizicí jsme vstoupili na kolumbijský trh. Díky tomu máme teď silnější pozici na jihoamerickém trhu, přičemž jsme zvýšili potenciál společnosti Productos Bronco S.A., především z technického a výrobního hlediska. Jedná se o ukázkový příklad toho, jak dvě strany z různých zemí mohou profitovat ze vzájemné spolupráce.
VÝROBKY

Tisíce výrobků k uspokojení všech požadavků ve světě stavebnictví.

ŘEŠENÍ

Mapei má řešení na každý typ problému-

PROJEKTY

Tisíce dokončených projektů na celém světě

Zůstaňte ve spojení

Přihlaste se k odběru newsletterů