Společenská odpovědnost

FIRMA MÁ VE SPOLEČNOSTI VELMI PŘESNOU ROLI; ČISTÝ ZISK NENÍ JEDINÝM CÍLEM. ZAHRNUJE ETICKÉ, VĚDECKÉ, HUMÁNNÍ A KULTURNÍ HODNOTY, KTERÉ VYTVÁŘÍ SKUTEČNÝ CHARAKTER A POVĚST FIRMY.
Adriana Spazzoli

Dynamická rovnováha

Náš závazek v oblasti udržitelného rozvoje umožňuje společnostem Mapei Group řídit obchodní aktivity tak, aby ekonomické, ekologické i sociální hodnoty byly navzájem provázané.

Jsme pevně přesvědčeni o tom, že k růstu nestačí jen ekonomické úspěchy. Růst musí být doprovázen i společenskou odpovědností vůči všem komunitám, jejichž jsme součástí. Proto jsme přijali závazek ohledně zachování přírodních zdrojů pro příští generace.

Náš program je založen na třech hlavních principech udržitelného rozvoje: sociálním, ekologickém a ekonomickém, přičemž naší snahou je, aby tyto tři oblasti byly ve vzájemné dynamické rovnováze.
Všechny společnosti Mapei Group jsou povinny jednat v souladu s touto strategií a realizovat nejvhodnější řešení pro dané místo, životní prostředí i místní komunitu.

codice-etico-icon

Etický kodex: naše vizitka

Naše hodnoty a náš závazek uvádět tyto hodnoty do každodenní praxe jsou zakotveny v našem etickém kodexu. Etický kodex je vizitkou Mapei Group a zároveň slouží jako důležitý referenční a inspirační zdroj.
VÝROBKY

Tisíce výrobků k uspokojení všech požadavků ve světě stavebnictví.

ŘEŠENÍ

Mapei má řešení na každý typ problému-

PROJEKTY

Tisíce dokončených projektů na celém světě

Zůstaňte ve spojení

Přihlaste se k odběru newsletterů