Inovace:
náš denní chléb

Skutečnou hnací silou růstu jsou výzkum a inovace. Proto každý rok intenzivně investujeme do výzkumu.

SPECIALIZACE ZAHRNUJE VÝMĚNU ZNALOSTÍ MEZI RŮZNÝMI SKUPINAMI VÝZKUMU A VÝVOJE MAPEI GROUP A TRVALOU AKTUALIZACI POZNATKŮ PROSTŘEDNICTVÍM VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S VĚDECKOU KOMUNITOU.
Marco Squinzi
CEO a ředitel výzkumu a vývoje

Výzkum a inovace pro rychle se měnící trh

Této oblasti jsme vždy věnovali značnou pozornost. Naši výzkumní pracovníci působí v rámci celosvětové sítě, jež zahrnuje 31 výzkumných center spolu s naším korporátním výzkumným centrem v Miláně, které koordinuje činnost ostatních středisek a zároveň slouží jako centrální analytická laboratoř. Výzkumná centra, vybavená nejmodernějšími přístroji, pravidelně spolupracují s univerzitami a vědecko-výzkumnými a průmyslovými ústavy.

Laboratoře výzkumu a vývoje zajišťují rovněž podporu pro naši divizi technických služeb za účelem poskytování řešení i pro ty nejnáročnější požadavky našich klientů. Kromě výzkumných center máme k dispozici laboratoře kontroly kvality, které fungují ve všech výrobních závodech Mapei Group.

Náš záměr: předvídat problémy a nabízet řešení

Hlavním cílem našich výzkumných aktivit je poskytovat uživatelům inovativní a bezpečná řešení za účelem zkvalitnění všech aspektů stavební činnosti, včetně těch nejsložitějších a nejobtížnějších.

Každý rok vytvoříme tisíce nových receptur, které jsou využity při realizaci udržitelných staveb. Naše portfolio více než 5000 produktů, vyráběných v místních závodech s respektem k životnímu prostředí, přispívá ke snížení energetické náročnosti staveb a k větší bezpečnosti pracovníků i koncových uživatelů , přičemž tyto výrobky jsou certifikovány dle nejpřísnějších norem. Díky pokročilým technologiím navíc splňují veškeré požadavky projektantů i uživatelů a bez ohledu na druh zadání nabízejí vždy nejlepší řešení.
innovazione-sostenibilit

Intenzivní výzkum & vývoj ve jménu inovací a udržitelného rozvoje

Výzkum, vědecký rozvoj a technologický pokrok hrají důležitou roli při vytváření nových možností pro náš život, přičemž mají významný dopad na celou společnost.

Každý nový výrobek, který společnost Mapei uvádí na trh, je podložen intenzivním výzkumem a vývojem. Každý projekt, při němž jsou použity výrobky Mapei, znamená dosažení konečné destinace po dlouhé cestě výzkumných a analytických činností, na které je mnoho proměnných, od požadavků na udržitelný rozvoj až po úplnou spokojenost zákazníka při užívání stavby.

Proces inovací nelze zastavit: znamenalo by to zároveň zastavení procesu růstu, který je nedílnou součástí naší firemní vize.

 

Klíčovými faktory jsou rychlost, odbornost a soubor multioborových dovedností.
Rychlost, s jakou se mění vývoj na trhu, vyžaduje v prvé řadě okamžitou reakci v podobě vývoje nových produktů. Z tohoto důvodu zaměstnáváme v našich laboratořích pracovníky s různou odborností.
Při tvorbě finální receptury jsou důkladně testovány fyzikální a chemické vlastnosti všech výrobků, které jsou vystaveny změnám teplot a vlhkosti, přičemž se také analyzují emise výrobků za účelem snížení obsahu těkavých organických látek na minimum. Všechny tyto činnosti provádějí stovky výzkumných pracovníků za použití nejmodernějších analytických přístrojů a zařízení.
Inovace a udržitelný rozvoj tvoří zásadní spojení pro život budoucích generací. Spojení, do kterého každý rok úspěšně investujeme nemalé úsilí i prostředky.

VÝROBKY

Tisíce výrobků pro splnění veškerých požadavků stavebního světa.

 

ŘEŠENÍ

Řešení Mapei pro jakýkoliv problém.

PROJEKTY

Tisíce projektů po celém světě.

Naše technologie

Společnost Mapei vytvořila koncept tzv. zelených inovací a aplikovala jej na všechny výrobky, které kromě splnění požadavků certifikace LEED a jiných nejvýznamnějších certifikací mají ještě další vlastnosti napomáhající lepšímu životnímu prostředí i vyšší bezpečnosti uživatelů. S přesvědčivým technologickým záměrem se setkáte pouze u výrobků Mapei.
loghi-rs-bioblockloghi-rs-dropeffectloghi-rs-fasttrackloghi-rs-green-innovationloghi-rs-low-dustloghi-rs-ultralite

Zůstaňte ve spojení

Přihlaste se k odběru newsletterů