Reference: Národní muzeum

4. ledna 2019
Po více než sedmi letech se letos na podzim pro veřejnost znovu otevřely brány Národního muzea. Stalo se tak v rámci oslav stého výročí vzniku republiky. Návštěvníky nyní vítá muzejní budova po kompletní rekonstrukci. A my jsme s hrdostí přiložili naše výrobky k dílu.

V letech 1885 – 1891 byl podle projektu Josefa Schulze za částku dvou milionů zlatých vybudován jedinečný palác, který se stal dominantou Václavského náměstí a jednou z největších a nejvýznamnějších staveb v Praze. Od svého postavení nebyla budova více jak 120 let významněji opravována, naopak stále více chátrala, poškodily ji také dva vojenské útoky v letech 1945 a 1968. V roce 2011 musela být z bezpečnostních důvodů pro návštěvníky uzavřena. Po zásazích do hotového projektu a průtazích s výběrovým řízením mohla být zevrubná rekonstrukce zahájena až v dubnu 2015.

Armáda architektů

Práce byly zahájeny dokumentací stavu budovy a ochranou uměleckých prvků, poté započaly vlastní stavební a restaurátorské činnosti. Autorem projektu rekonstrukce je Sdružení Národní muzeum, složené z firem VPÚ DECO Praha, a. s., a SUDOP Praha, a. s., hlavním architektem projektu se stal architekt Zdeněk Žilka. Nové expozice, které jsou v současné době instalovány, budou rozděleny do menších tematických celků a na jejich architektonické ztvárnění bylo osloveno několik architektů a architektonických studií. Autory přírodovědeckých expozic jsou Daniel Kříž, Jan Albrecht a Renata Slámková. Expozici Dějiny navrhl Lukáš Brom, autorem expozice Lidé je Petr Janda, řešení Pokladnice se zhostil Ondřej Busta, expozici dějin 20. století navrhl Daniel Dvořák, autorem spojovací chodby mezi starou a novou budovou muzea a jejího multimediálního charakteru je Martin Hejl. Mimo muzejních expozic je v projektu pamatováno i na odpočinková místa, prostory pro práci se školními výpravami, odkládací prostor pro kočárky, dětské koutky, kavárnu a obchod se suvenýry, obnoveny jsou i přednáškové sály. Budova je nyní kompletně bezbariérová.

Návrat k původnímu vzhledu

Restaurováno bylo 495 velkorozměrných oken, 233 dveří, rozvedeno 1300 km nových kabelů, vybudováno 6 nových výtahů pro přepravu osob a 6 nákladních výtahů. Budova byla vybavena moderními technologickými systémy, zastřešeny byly obě muzejní dvorany, historická budova byla propojena podzemní spojovací chodbou s vedlejší Novou budovou Národního muzea. Výstavní prostor se díky rekonstrukci rozšířil o 30 % plochy. Při rekonstrukci byl kladen důraz především na pečlivou památkovou podobu a restaurování do podoby z roku 1891. To se týká nejen světlejšího odstínu fasády, ale také navrácení původního malovaného zasklení stropu nad hlavním schodištěm, detailů panteonu nebo navrácení vlajkových stožárů k fontáně muzea. Restaurátorské práce probíhaly pod pečlivým dohledem odborníků z Národního památkového ústavu. Díky investici Hlavního města Prahy se zásadním způsobem změnilo a zrekonstruovalo i okolí Historické budovy, které bude Národní muzeum používat pro pořádání kulturních akcí a exteriérových výstav.

Dědictví minulosti i současnosti

Stavba byla začátkem října 2018 zkolaudována pro zkušební provoz. Do února 2019 pak ještě zbývá dokončit interiéry některých výstavních sálů, povrchy obou zastřešených dvoran a provést provozní zkoušky technologií. Zahájena bude také instalace stálých expozic, včetně přírodovědeckých s proslulou velrybou – plejtvákem myšokem. Většina expozic bude pro návštěvníky otevřena na podzim roku 2019. Během téhož roku budou zpřístupňovány další sály dočasnými výstavami, jako například výstavou Velcí čeští skladatelé. Ke stému výročí od vzniku Československa je připravena výstava, která na více jak 1000 m² mapuje nejen všechny klíčové okamžiky bouřlivého 20. století v Československu, ale i konkrétní osudy tehdejších obyčejných lidí a jejich životů. Ke svému dvoustému výročí a znovuotevření Historické budovy připravilo Národní muzeum také unikátní trezorovou výstavu, na které představí dvě stě svých nejvzácnějších a nejzajímavějších exponátů. Výstava však neukazuje pouze jedinečné předměty, ale vypráví i dobrodružný příběh 200 let existence instituce, která zažila monarchii, demokracii i totalitu, pamatuje čtyři císaře, jedenáct prezidentů a stále objektivně uchovává dědictví minulosti i současnosti pro budoucí generace.

Původní instalační kanály

Pro splnění přísných podmínek památkářů, dosažení estetické kvality i požadované funkce nových a zrekonstruovaných konstrukcí zvolili autoři projektu výrobky stavební chemie MAPEI. V rámci izolace proti tlakové vodě původních vyzdívaných instalačních kanálů pod historickou budovou byl použit akrylový nátěr Primer 3296 (penetrace podkladu). Vyznačuje se silnou schopností penetrace, určený je zejména ke zpevnění slabých a sprašných podkladů. Jako zpevňující a vyrovnávací stěrka byla použita dvousložková cementová malta Planitop HDM Maxi. Dvousložková cementová elastická malta Mapelastic Foundation posloužila jako hydroizolační stěrka proti negativnímu tlaku.

Komíny, balkóny, rampa

Při rekonstrukci historických komínů posloužila především zdicí a spárovací malta Mape-Antique Alletamento na bázi přírodního hydraulického vápna a Eko-pucolánu. Jejím prostřednictvím byly doplněny spáry původního zdiva komínů v pohledové části střechy, kde byly využity původní cihly. Komíny byly zcela nově zděny a spárovány tam, kde již nebylo možno původní komíny pouze přespárovat z důvodu degradace zdicí malty. Malta Mape-Antique Alletamento byla použita také jako vyzdívka a při spárování pohledových částí zdiva v různých částech historické budovy. Na opravu balkónů zvolili projektanti hydroizolační stěrku Mapelastic Smart s vyztužující tkaninou Mapetex SEL, v kombinaci se zásypem křemičitým pískem. Jako hydroizolační stěrka atiky a fasády byla použita jednosložková cementová elastická malta Monolastic, která se vyznačuje výbornou přídržností ke všem typům betonových, zděných, keramických a mramorových podkladů. Pro hydroizolaci vstupní rampy a schodiště byla zvolena dvousložková cementová elastická malta Mapelastic. Firma MAPEI měla tu čest podílet se na rekonstrukci a probuzení jedné z nejkrásnějších a nejvýznamnějších budov naší národní historie.

Použité výrobky MAPEI:

Mapelastic Foundation – dvousložková cementová elastická malta pro hydroizolaci betonových povrchů vystavených tlakové vodě v pozitivním i negativním směru
Planitop HDM Maxi – dvousložková cementová malta s pucolánovou reakcí vyztužená vlákny, s vysokou pevností v tahu za ohybu
Mape-Antique Alletamento – zdicí a spárovací malta na bázi přírodního hydraulického vápna a Eko-pucolánu
Primer 3296 – základní akrylový nátěr ve vodní disperzi se silnou schopností penetrace
Monolastic – jednosložková cementová elastická malta pro hydroizolaci balkonů, teras a koupelen
Mapelastic Smart – vysoce pružná dvousložková cementová hmota pro hydroizolaci betonových povrchů balkonů, teras, koupelen a bazénů.

Výrobky zmíněné v článku

MAPELASTIC FOUNDATION
MAPELASTIC FOUNDATION
Dvousložková  pružná cementová malta pro hydroizolaci betonových povrchů vystavených tlakové vodě v pozitivním i negativním směru.…
PLANITOP HDM MAXI
PLANITOP HDM MAXI
Dvousložková cementová vlákny vyztužená malta s pucolánovou reakcí a vysokou pevností v tahu za ohybu, k armovanému vyztužení povrchu…
MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO
MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO
Zdicí malta na bázi přírodního hydraulického vápna a Eko-pucolánu, odolná proti solím, pro zdění a spárování běžného i pohledového zdiva.…
PRIMER 3296
PRIMER 3296
Základní akrylový nátěr ve vodní disperzi se silnou schopností penetrace pro účinné hloubkové zpevnění a ukotvení prachových částic na…
MONOLASTIC
MONOLASTIC
Jednosložková cementová hydroizolační stěrka. TECHNICKÉ ÚDAJE: Konzistence směsi: plastická stěrkovatelná. Obsah sušiny: 100%. Klasifikace:…
MAPELASTIC SMART
MAPELASTIC SMART
Vysoce pružná dvousložková cementová hmota (schopnost přemostění trhlin 2 mm) pro aplikaci stěrkou, štětcem nebo válečkem, určená k…

Zůstaňte ve spojení

Přihlaste se k odběru newsletterů