Mapei má věž v milánské katedrále

V rámci kampaně za obnovu starobylé památky se společnost Mapei rozhodla adoptovat jednu z věží milánského dómu.
7. března 2019

 „Kampaň s názvem Adoptujte si věž má dalšího významného sponzora – společnost Mapei" uvedl Fedele Confalonieri, prezident Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano (společnosti pro výstavbu a správu milánského dómu). Díky štědrosti rodiny Squinzi a jejímu vřelému vztahu k umění bude jméno Mapei vyryto do mramoru milánského dómu jako odpověď na výzvu společnosti Veneranda Fabbrica, která zajišťuje finanční podporu pro restaurátorské práce na milánské katedrále.
V souvislosti s rekonstrukcí dómu musí společnost Veneranda Fabbrica každým rokem pokrýt náklady ve výši zhruba 30 milionů eur, proto potřebujeme sponzory, obzvlášť takové, kteří – podobně jako společnost Mapei – jsou ochotni nabídnout své zkušenosti a odbornou pomoc při realizaci stavebních prací. Máme v plánu vytvořit pracovní partnerství mezi výzkumnými laboratořemi Mapei a společností Veneranda Fabbrica, abychom společně identifikovali a vyzkoušeli některé nové materiály, které se můžou ukázat jako vhodné pro specifické potřeby katedrály. Vedle organizování finanční sbírky jde o další formu podpory v rámci obnovy dómu, při níž čelíme náročnému úkolu: restaurovat dílo, na němž se po staletí podílely generace milánských obyvatel, kteří vždy ochotně věnovali své schopnosti a svůj um ve prospěch této stavby. Pevně věříme, že se najdou další firmy, především z Lombardie, které budou následovat příkladu společnosti Mapei.”

Dne 15. května bylo na tiskové konferenci oficiálně oznámeno, že společnost Mapei se zařadila mezi tzv. „Golden Donors“ – významné dárce na podporu milánské katedrály (v Italštině nazývané „Duomo“) a stala se tak členem exkluzivního klubu „Spires Club“ (Klub věží). Historie společnosti Mapei bude díky této události ještě více spjata s nejproslulejší památkou v Miláně.

Společnost Mapei se rozhodla, že se aktivně zapojí do projektu, jenž organizuje Veneranda Fabbrica del Duomo a který nese podtitul: „Získejte svou věž a zapište se do historie“. Jedná se o veřejnou sbírku založenou v roce 2012, která má za cíl oslovit především místní obyvatele, firmy a spolky, aby podpořili obnovu 135 věží milánské katedrály, jejíž historie byla vždy spojena se štědrostí významných rodů a slavných patronů.

HRDOST MILÁNSKÝCH PATRIOTŮ

„Na tento den budu vždy vzpomínat s hrdostí,“ řekl Giorgio Squinzi, generální ředitel Mapei Group. „Jako milánský občan jsem velmi potěšen, že se můžu stát součástí projektu Veneranda Fabbrica del Duomo. Pro mou rodinu byly vždy nejvýznamnějšími místy v Miláně zdejší katedrála, operní dům La Scala, velodrom Vigorelli a stadion San Siro. Nicméně v současné době dělá tomuto městu největší reklamu jeho katedrála a La Scala.“

Zapojením se do tohoto projektu chce společnost Mapei znovu zdůraznit svou milánskou identitu a dát o ní vědět i za hranicemi země. Milánský dóm je církevní katedrála, ale nejvíce ze všeho je  chrámem milánských obyvatel. A je také symbolem a lákadlem města v zahraničí z hlediska kultury, náboženství a cestovního ruchu. Čísla mluví za vše: 80% návštěvníků (což je přes 2,2 miliony turistů ročně plus stálí věřící) jezdí do Milána kvůli katedrále. Z celkové částky okolo 400 miliard eur, na kterou se odhaduje hodnota „obchodní značky Milán“, to představuje 82 miliard eur.

S hospodářským a kulturním rozvojem Milána je úzce spjat i rozvoj společnosti Mapei. Její produkty jsou využívány pro nejvýznamnější projekty, které se v současném Miláně realizují, čímž společnost podtrhuje svou lásku k městu, v němž byla založena.

Jednou z posledních aktivit společnosti je právě podpora projektu obnovy milánské katedrály. A není to poprvé, co se výrobky a technologie Mapei účastní obnovy tohoto symbolu města. V minulosti již společnost realizovala opravy zdiva a hydroizolaci střešních teras a rovněž se podílela na zajištění ochrany dekorativních prvků na fasádě katedrály.

Kromě finančního daru ve výši 150 000 eur nabídne společnost Mapei své know-how včetně laboratoře pro výzkum a vývoj za účelem nalezení vhodných výrobků, které by zpomalily stárnutí mramoru Candoglia. Ten se v důsledku působení atmosférických jevů a teplotních výkyvů smršťuje nebo roztahuje, přičemž dovnitř vniká voda. Výzkumné a vývojové centrum společnosti Mapei v Miláně proto pracuje na vývoji nového bezcementového produktu, který by pronikl do mramoru a dokázal jej ochránit před negativními vlivy.

 

ADOPTOVANÁ VĚŽ

Věže  milánské katedrály představují z architektonického hlediska velmi křehké prvky, které vyžadují soustavnou a náročnou péči, tak aby mohly být i nadále bezpečnou dominantou panoramatu města. Katedrálu zdobí celkem 135 věží a věžiček. Ty se nacházejí nejen na opěrných pilířích, ale také na lucerně kopule, kde jsou uspořádány ve tvaru koruny okolo hlavní věže, na jejímž vrcholu se tyčí slavná socha Madony.

Společnost Mapei se rozhodla adoptovat jednu z věží na severozápadní straně centrální terasy. Na vrcholu této věže je umístěna socha mladého světce, která pochází pravděpodobně z poloviny 19. století. Tvář natočená do strany má velmi expresivní výraz. Světec je bosý, přičemž má také odhalená záda a hruď, kterou částečně zakrývají paže.

Tuto věž si společnost Mapei zvolila mimo jiné proto, že zmíněná socha působí dojmem, jako by se obracela k sídlu společnosti. „Rozhodně není náhoda, že jsme si k adopci vybrali právě tuto věž,“ řekla Adriana Spazzoli. „Naším úkolem je dívat se do budoucna a nabízet příležitosti mladé generaci. Socha mladého světce s pohledem upřeným do dáli tento koncept hezky naplňuje.“

Pamětní deska z mramoru Candoglia byla instalována na základnu adoptované věže (pomocí lepidla KERAPOXY v bílém provedení). Na desce je zvěčněno jméno Mapei, takže návštěvníci katedrály se můžou na vlastní oči přesvědčit, že deklarovaný vztah společnosti k této monumentální stavbě je podložen konkrétními činy.

Při této příležitosti se 15. května konala tisková konference, které se osobně zúčastnili pánové Giorgio Squinzi, Fedele Confalonieri – prezident Veneranda Fabbrica del Duomo, Mons. Gianantonio Borgonovo a Francesco Canali – technický ředitel Veneranda Fabbrica del Duomo.

Po tiskové konferenci se všichni zúčastnění odebrali na střešní terasu, kde Marco Squinzi a Pasquale Zaffaroni ze společnosti Mapei SpA odhalili pamětní desku na adoptované věži. 

 

ŠTĚDROST MILÁNSKÝCH OBYVATEL VE PROSPĚCH OBNOVY

Společnost Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano je proslulá organizace s mnohaletou tradicí, která se stará o zachování a obnovu milánského dómu. Jejím zakladatelem byl v roce 1387 vévoda Gian Galeazzo Visconti, který v té době stál v čele města. Hlavním úkolem nově zřízené společnosti byla příprava projektu a výstavby katedrály. Od založení Veneranda Fabbrica del Duomo uplynulo již více než 600 let a po celou tu dobu společnost velmi citlivě a odpovědně pečuje o zachování a obnovu historického a kulturního odkazu tohoto architektonického skvostu a symbolu města, přičemž v katedrále se i během náročných restaurátorských prací konají pravidelné bohoslužby.

Milánská katedrála však není jen místem modliteb. Je také prostorem, v němž se odehrávají významné kulturní události, včetně velkolepých koncertů, a nachází se zde také muzeum knihovna.

Milánský dóm se po celou dobu své existence mohl vždy spolehnout na štědrost místních obyvatel, kteří výraznou měrou pomohli společnosti Veneranda Fabbrica del Duomo překonávat každodenní problémy, se kterými se musí potýkat při údržbě a restaurování katedrály.

V době vzniku společnosti Veneranda Fabbrica del Duomo se na její správě podíleli vévoda a milánští radní, arcibiskup a další církevní představitelé, nejvýznamnější rody i milánští občané.

Dnes je vrcholným orgánem společnosti představenstvo, kterému předsedá Fedele Confalonieri a jehož členem je také Giorgio Squinzi. Jeho působení v představenstvu je dalším dokladem toho, že společnosti Mapei a Veneranda Fabbrica del Duomo pojí pevné pouto, které je rok od roku silnější. Společnost Mapei považuje svou účast na podobných projektech za jistý druh občanské povinnosti, kterou chce sdílet s obyvateli tohoto velkého a čím dál krásnějšího města.

Zůstaňte ve spojení

Přihlaste se k odběru newsletterů