Reference: Lumpárium - dětský svět zábavy a her

Na podzim oslavilo své první narozeniny multifunkční zábavní centrum, ve kterém jsou narozeniny slaveny téměř denně. Děti i jejich rodiče si mohou v pardubickém Lumpáriu užít nejen oslavy a organizované akce, ale i příjemný den v rodinném kruhu. Ať už jej stráví na hřišti, skluzavkách, autíčkové dráze nebo v kavárně.

28. března 2019

„Dětský svět Lumpárium jsme začali budovat 1. května 2017, v bývalé prodejně koberců, v Pardubicích-Trnové,“ říká Ing. Josef Kroupa. „Naším záměrem bylo vybudovat dětský svět s oddělenou částí pro kavárnu, částí pro narozeninové oslavy, ale hlavně s dětským hřištěm, kde se děti mohou vyřádit na prolézačkách, skluzavce, tobogánu, trampolíně, osmdesátimetrové dráze pro elektrická autíčka a mnoha dalších atrakcích.“leto

Kompletní rekonstrukce

S ohledem na bezpečnost dětí i kvalitu dodaných materiálů byla prolézací část objednána a realizována belgickou firmou Leicon, která má se stavbou letité zkušenosti, a to nejen v České republice, ale také po celé Evropě a na Blízkém východě. Jelikož původní prostor plánovanému záměru nevyhovoval, museli majitelé přistoupit ke kompletní rekonstrukci. Bylo tak zbouráno zhruba deset místností, vybudována zcela nová elektrická síť, rozvody vody, toalety, kuchyňka a dva sklady. I s ohledem na finanční náročnost projektu prováděli investoři valnou část prací sami a za pomoci subdodavatelů.

Povrchy na míru

Povrch autodráhy byl vybudován za použití speciálních materiálů firmy MAPEI. Jedním z požadavků bylo, aby dráha co nejvíce připomínala skutečnou silnici. Toho bylo dosaženo díky tmavě šedému až černému matnému povrchu s bílým značením. Dále byl kladen důraz na protiskluzný hladký povrch s velmi jemnou strukturou. „Těmto požadavkům nevyhovují dnes často používané epoxidové nebo polyuretanové nátěry a stěrky ani probarvené nivelační hmoty a další běžně používané podlahové systémy,“ říká Martin Kašpar z firmy MAPEI. „Proto byl zvolen Systém TNS Urban. Jedná se o stěrkový systém na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi s tříděným plnivem na povrchovou úpravu cyklostezek, stezek pro pěší a občanské vybavenosti. Pro dostatečnou mechanickou odolnost a dosažení syté barvy byly aplikovány tři tenké vrstvy materiálu. Pro investora jsme vyrobili kontrolní fyzický vzorek. Po odsouhlasení navržených materiálů a vybrané barvy Dark Grey (tmavě šedá) se mohla dodavatelská firma pustit do práce. K aplikaci byla vybrána firma pana Michala Doležala z Náchodu Epoxido.“

Zkouška kvality

Před samotnou aplikací byla provedena diagnostika stávajícího podkladu. Technickým servisem MAPEI byla provedena sonda do podkladu pro zjištění jeho kvality a množství vrstev podkladu, měření rovinnosti a dále takzvaná „odtrhová zkouška“ pro zjištění tahové přídržnosti jednotlivých vrstev. Diagnostika potvrdila dostatečně kvalitní podklad k aplikaci Systému TNS Urban. Původní dlažba byla očištěna a odmaštěna. Pro dokonalé spojení následně aplikovaných vrstev TNS Urban byl zvolen univerzální primer na bázi akrylových pryskyřic Eco Prim Grip s velmi nízkým obsahem organických těkavých látek.

Barevné značení

Vyrovnání nerovností podkladu bylo provedeno ve dvou vrstvách materiálem Mapecoat TNS Base Coat. Aplikace dvou vrstev byla zvolena z důvodu větších nerovností podkladu. První vrstvou byly vyrovnány hluboké spáry v dlažbě a větší nerovnosti, druhou vrstvou bylo dosaženo dokonale hladkého povrchu. V portfoliu použitých materiálů stavební chemie najdeme také disperzní nátěr Mapecoat TNS Line, jehož prostřednictvím byly vytvořeny barevné čáry na sportovních površích. Vodorovné značení bylo vytvořeno nátěrem aplikovaným do připravených šablon. Pro finální úpravu a dosažení maximální odolnosti povrchů se zachováním jejich protiskluzných vlastností byl zvolen transparentní nátěr Mapecoat TNS Protection.

Bezpečné atrakce

Veškeré atrakce v Lumpáriu podléhají pravidelným kontrolám a revizím a jsou certifikovány podle příslušných českých a evropských norem. Bezpečnost jednotlivých zařízení je garantována výrobcem a dodavatelem atrakcí. „Stavební práce a s nimi spojená povolení otevření našeho centra se značně protáhly, a tak se z plánovaného termínu 1. září posunulo až na začátek listopadu,“ říká Josef Kroupa. "Na podzim Lumpárium oslavilo první rok od svého otevření.“

Zůstaňte ve spojení

Přihlaste se k odběru newsletterů