MAPEI PODPORUJE NEMOCNICE V JEJICH BOJI PROTI PROBÍHAJÍCÍ ZDRAVOTNÍ KRIZI

Společnost se dílem v Miláně, úzce spjatá se svým regionem, daruje 750 000 €Nemocnici San Raffaele, milánské poliklinice a Nemocnici LuigiSacco v Miláně na boj se současnou krizí ve zdravotnictví. Mezitím pokračuje ve výrobě ve svých závodech  v souladu s platnými zákony, dokud nebude stanoveno jinak.
18. března 2020

Mapei Group, která byla vždy úzce spjatá s městem Milán, ve kterém byla založena, se rozhodla přispět svým dílem a věnovat 750 000 € Nemocnici San Raffaele, milánské poliklinice a Nemocnici Luigi Sacco na podporu výzkumu a nákup zdravotnických pomůcek pro zdravotnický personál, který je v první linii při boji s mimořádně závažnou epidemií způsobenou virem Covid-19 v Itálii.

Ve vážné situaci jako je tato věříme, že je životně důležité podporovat ty, kteří jsou v první linii bitvy o životy pacientů v nemocnicích, a kteří se snaží najít lék na tento virus", oznámila rodina Squinzi. "Naše myšlenky a podpora směřuje také Italskému Červenému kříži, který jako jeden z prvních začal poskytovat pomoc a podporu těm nejpotřebnějším".

Mapei potvrzuje, že poskytla dar výboru Italského Červeného kříže v Miláně na charitativní koncert, který se měl konat v pondělí 30. března v operním domě La Scala v Miláně a zvažuje také další způsoby podpory italského červeného kříže.

Mezitím v souladu s platnými zákony a nařízeními Mapei zavedla svá vlastní bezpečnostní opatření proti Infekci ve všech prostorách a provozech.

Konkrétněji řečeno, dokud nebude příslušnými orgány stanoveno jinak, výroba ve všech přidružených italských výrobních závodech skupiny Mapei Group bude pokračovat, šatny a závodní jídelny jsou zavřené. Bude také zcela omezen kontakt mezi zaměstnanci při střídání směn a budou zavedena také další opatření, jako je měření tělesné teploty a povinnost pro všechny zaměstnance nosit ochrannou roušku.

 

Společnost také podporuje různé formy práce mimo stálé pracoviště a v souladu s nejnovějšími vládními opatřeními snížila počet zaměstnanců pracujících v kancelářích na minimum, jako další podporu práce na dálku.

 

Dokud nebude tento nouzový stav zrušen, je Mapei připravena ve všech kancelářích a výrobních závodech dodržovat všechna italskou vládou vyhlášená opatření na ochranu zdraví”, zdůraznili členové rodiny Squinzi.

 

Stejná opatření přijaly také zahraniční pobočky skupiny Mapei, tato opatření musí být vždy v souladu také s nařízeními vlády v dané zemi.

 

Založená v Miláně v roce 1937, má nyní Mapei 90 poboček v 57 zemích a 83 výrobních závodů v 36 zemích na pěti kontinentech s konsolidovaným příjmem 2,8 miliard €  v roce 2019 a více než 10 500 zaměstnanci po celém světě.

Úspěch společnosti je založený na: specializaci ve stavebnictví zaměřené na dodávku certifikovaných výrobků a systémů, které splňují požadavky zákazníků a trhu; internacionalizaci za účelem splnění lokálních požadavků a snížení nákladů na dopravu na minimum; Výzkumu & vývoji, kam společnost Investuje nejvíce prostředků a lidských zdrojů. Trvale monitorujeme dopad na životní prostředí a společnost, Mapei postupně začlenila Udržitelnost do tří výše uvedených zásad, jako hlavní motor pokračujícího korporátního růstu.

Zůstaňte ve spojení

Přihlaste se k odběru newsletterů