MAPEI A IREN: DOHODA O NOVÉM POUŽITÍ RECYKLOVANÝCH POLYMERŮ PRO SILNICE

Dohoda o implementaci inovativní technologie pro tvorbu trvalejších a udržitelných silničních povrchů

22. dubna 2021

Milán, 8. dubna 2021 – Společnosti Mapei, jeden ze světových vůdců ve výrobě chemikálií pro stavební průmysl, a Iren, jeden z nejdůležitějších a nejdynamičtějších podniků v oblasti sdružených služeb na italské scéně, podepsaly dohodu o používání termoplastických polymerů získávaných z inovativních recyklačních procesů k výrobě dlouhodobých a udržitelných povrchů silnic.

Projekt, který Iren řídí prostřednictvím své dceřiné společnosti I.Blu, hlavního národního podniku v oblasti třídění a recyklace plastových obalů z různých odpadů, je zářným příkladem cirkulární ekonomiky; zaměřuje se na využití inovativních technologií, které umožňují výrazné prodloužení životnosti silničních povrchů.

Tato dohoda, jež je prvním příkladem, kdy firma podnikající ve sdružených službách spolupracuje přímo s výrobcem a obě strany jsou v rámci svého podnikání zcela oddány myšlence udržitelnosti, je nejen důležitou obchodní dohodou, ale také inovativním projektem.

Společnost Mapei je naprosto oddána poskytování nových udržitelných technologií na výrobu bitumenových konglomerátů používaných při výrobě silničních povrchů z technopolymerů vyvinutých firmou Mapei ve spolupráci se společností Iren prostřednictvím její dceřiné společnosti I.Blu.

Společné testy prováděné za pomoci Silniční laboratoře milánské Polytechniky vedly k objevu formalů, které mohou být díky použití těchto přísad použity k výrobě trvanlivějších a udržitelnějších asfaltů, které jsou ideální pro silnice, dálnice, průmyslové komplexy, letiště a logistická / obchodní centra.

Bitumenové konglomeráty (asfalty) obsahující tyto technopolymerní přísady lze použít k vytvoření povrchů, jejichž životnost je delší než u jiných povrchů stejné tloušťky, čímž se sníží náklady na údržbu a zvýší se odolnost proti trvalé deformaci způsobené velkým zatížením. Zvyšují také odolnost vůči tepelným výkyvům a paprskům UVA, díky čemuž dochází k menšímu opotřebení povrchu a snížení rizik, zejména pro kola a motocykly.

Během let před podpisem dohody vyústilo partnerství mezi Mapei a I.Blu  výstavbou povrchů některých hlavních italských letišť, což potvrdilo účinnost této nové technologie.

„Tato dohoda je obzvláště důležitá v oblasti nových technologií určených k prodloužení životnosti dlažby a povrchů a zabránění jejich degradaci“, poznamenal Marco Squinzi, generální ředitel Mapei. „Společnost Mapei věří v budoucnost tohoto trhu a nedávno vytvořila novou řadu výrobků Silničního inženýrství zaměřenou na technologie a výrobky v oblasti bitumenových konglomerátů a významných místních / provinčních silničních staveb. Cirkulární ekonomika také vyžaduje výzkum v oblasti trvanlivosti. Využívání inovativní technologie pro trvalejší a dlouhodobější projekty za účelem prodloužení životnosti nových i renovovaných staveb se musí stát společným závazkem v oblasti infrastruktur a budov. Skutečnost, že toho lze dosáhnout použitím druhotných surovin, zvyšuje hodnotu projektu, který je nyní nedílnou součástí politiky Mapei, a zajišťuje, aby se udržitelnost stala pilířem jejího vlastního podnikání“.

„Dohoda sjednaná s Mapei“, řekl Massimiliano Bianco, generální ředitel společnosti Iren, „dokonale interpretuje naši vlastní koncepci více-okruhové ekonomiky, naši dlouhodobou průmyslovou vizi zaměřenou na uvědomělé a efektivní využívání zdrojů. Poté, co se I.Blu stala součástí Skupiny v roce 2020, dokázala naše společnost udělat další krok vpřed, a to jak v oblasti průmyslových inovací, tak v ekonomicko-environmentálním zlepšení recyklace odpadů, což z ní dělá přední národní společnost ve výběru plastů COREPLA a v manipulaci s plasmixem – tj. proces recyklace odpadních plastů, který výrazně zvyšuje procento odpadu recyklovaného jako materiál. Partnerství se společností Mapei tento proces ještě dále rozvíjí a umožňuje nám uzavřít kruh použitím termoplastických polymerů v bitumenových konglomerátech.“

Iren

Iren je jedním z nejdůležitějších a nejdynamičtějších multifunkčních společností na italské scéně. Působí v odvětvích elektrické energie, plynu, tepelné energie pro ohřev a řízení integrovaných vodohospodářských služeb, environmentálních služeb a technologických služeb. Společnost nedávno formulovala novou strategii růstu, která přesahuje konvenční koncept cirkulární ekonomiky, a zavádí takzvanou více-okruhovou ekonomiku: tato vize, dlouhodobě vysoce udržitelná, zdůrazňuje povahu více obchodů se sdruženými službami, jejichž mnohočetné operace jsou založené na zodpovědném využívání zdrojů. Skupina poskytuje své služby na multiregionálním základě, zaměstnává přes 8 000 zaměstnanců a její portfolio dosahuje přibližně 1,9 milionu klientů v energetickém sektoru. Stará se tak se svým integrovaným vodním cyklem přibližně o 2,8 milionu obyvatel a s environmentálním cyklem o více než 3 miliony obyvatel. Je předním národním hráčem v oblasti dodávek dálkového tepla v komerční tepelné energii, na třetím místě ve vodním průmyslu v přepočtu na zpracované kubické metry a v environmentálních službách v množství zpracovaného odpadu, na pátém místě v plynárenství v prodeji koncovým zákazníkům, a na pátém místě v oblasti prodeje elektrické energie.

Přibližně 76% energetické produkce Skupiny je ekologických.

Další informace: tiskové oddělení MAPEI Daniela Pradella I d.pradella@mapei.it I 348 2586205 I + 39 02 3767 3374 Nicoletta Balocchi I n.balocchi@mapei.it I 334 6716205 I +39 02 3767 3547 Vztahy s médii společnosti IREN Roberto Bergandi | roberto.bergandi@gruppoiren.it | +39 335 6327398 Barabino & Partners - Giovanni Vantaggi | g.vantaggi@barabino.it | +39 328 8317379

Zůstaňte ve spojení

Přihlaste se k odběru newsletterů