Bezpečné použití DIISOKYANÁTŮ

Povinné školení pro výrobce a zpracovatele polyuretanových látek obsahujících diisokyanáty 

11. května 2023

Vážený zákazníci,

tímto sdělením bychom vás rádi informovali o regulačních aktivitách evropských úřadů ohledně diisokyanátů.

Omezení číslo 74 přílohy XVII nařízení REACH vstoupilo v platnost 24. srpna 2020.

V důsledku toho budou všichni průmysloví a profesionální uživatelé výrobků obsahujících diisokyanáty v koncentracích 0,1 % a vyšších ze zákona povinni být proškoleni a získat certifikát, aby bylo zajištěno jejich správné a bezpečné zacházení a použití.

Stanovená lhůta pro absolvování povinného školení je 24. srpen 2023.

Mapei zpřístupnila školicí platformu firmy ISOPA. Tato společnost je za školení zodpovědná a  všem pracovníkům, kteří používají výrobky obsahující diisokyanáty poskytuje snadný přístup k nejvhodnějšímu školicímu kurzu podle jejich potřeb. Platforma je dostupná v různých evropských jazycích. Společnost MAPEI svým zákazníkům poskytuje bezplatný přístup. Viz instrukce níže.

Pro přístup ke školicí platformě klikněte na odkaz https://isopa-aisbl.idloom.events/index/safe-use-of-diisocyanates-training-selection-en-cs , vyberte příslušný sektor použití ( Lepidla a těsnicí tmely), určete nejvhodnější kurz pro vaše potřeby a zaregistrujte se do kurzu pomocí kódu* : FEICA_21_C16. Poté zahajte vzdělávací kurz pro samouky a odpovězte na jednoduché otázky na konci kurzu, abyste získali osvědčení o účasti (bude uchováno, platné 5 let).

Výrobky Mapei, pro které je vyžadováno školení, mají v textu na obalech v sekci bezpečnostní upozornění následující větu: „Od 24. srpna 2023 je průmyslové nebo profesionální použití povoleno pouze po absolvování odpovídajícího školení." V průběhu nadcházejících měsíců bude na obal přidán QR kód, který bude odkazovat přímo na webovou stránku Mapei, a věta bude upravena takto: „Od 24. srpna 2023 je průmyslové nebo profesionální použití povoleno pouze po obdržení adekvátního školení. Naskenujte QR kód pro další informace."               

Pro rychlý přehled dotčených výrobků přikládáme aktualizovaný seznam výrobků Mapei, kterých se nové nařízení týká.

*Kód nemá datum exspirace a platí pouze pro školicí kurzy o používání tmelů a lepidel, které lze zakoupit po kliknutí na obrázek „Lepidla a těsnicí  tmely“ na školicí platformě.

Související dokumenty

Zůstaňte ve spojení

Přihlaste se k odběru newsletterů