MAPEFILL ZERO

MAPEFILL ZERO

Plastická malta s pozitivním vnitřním napětím a *nulovým dopadem na životní prostředí

Fluid mortar with positive internal tension

VÝHODY:

  • Vysoká plasticita
  • Výborná přídržnost
  • Výborná odolnost proti mechanickému zatížení, včetně dynamického zatížení
  • Výborná odolnost proti únavovému porušení
  • Velmi nízké emise VOC
  • Kompenzace zbytkových skleníkových plynů prostřednictvím získání certifikovaných environmentálních kreditů

 

*Pro Mapei, “nulový dopad na změnu klimatu” znamená, že emise CO2 měřené v průběhu životního cyklu výrobku MAPEFILL ZERO v roce 2024 s použitím metody Posouzení životního cyklu (LCA), ověřené a certifikované EPD (Environmentální prohlášení o výrobku), byly kompenzovány získáním certifikovaných uhlíkových kreditů na podporu obnovitelných zdrojů energie a zalesňování. Závazek planetě, lidem a biodiverzitě.
Další informace o výpočtu emisí a projektech na zmírnění změn klimatu financovaných prostřednictvím certifikovaných uhlíkových kreditů najdete na webové stránce zero.mapei.com.

Související dokumenty

Materiálový list
Stáhnout
Bezpečnostní list
Stáhnout
Prohlášení o vlastnostech
Stáhnout

Zůstaňte ve spojení

Přihlaste se k odběru newsletterů