POROMAP DEUMIDIFICANTE

Odvlhčovací omítka na opravu
zdiva poškozeného vzlínající vlhkostí. Ideální pro vaši pohodu.

VELMI VYSOKÁ ODOLNOST PROTI VLHKOSTI

VELMI VYSOKÁ PAROPROPUSTNOST A PORÉZNOST

JEDEN VÝROBEK/JEDNA VRSTVA

VYSOKÁ ODOLNOST PROTI SOLÍM

Na opravu poškozeného zdiva MAPEI vyvinula maltu POROMAP DEUMIDIFICANTE, jedná se o jeden výrobek na jednu vrstvu, vyrobený ze speciálních solím odolných hydraulických pojiv s pucolánovou reakcí, přírodního písku, lehčeného kameniva a speciálních přísad s velmi nízkou emisí těkavých organických látek (EMICODE EC1 RPlus), podle receptury vyvinuté ve výzkumných a vývojových laboratořích firmy MAPEI.

Vlastnosti malty POROMAP DEUMIDIFICANTE, jako je mechanická pevnost, modul pružnosti, paropropustnost a poréznost jsou velmi podobné maltám vyrobeným s použitím vápna, pucolánu nebo hydraulického vápna, které se historicky používaly při stavbě budov. Ve srovnání s těmito typy malt má však POROMAP DEUMIDIFICANTE také vlastnosti, díky nimž je odplavovacímu účinku dešťů a reakcí alkalického kameniva a rozpustných solí, která se často vyskytuje ve zdivu a terénu, na kterém je budova postavena.

Ideální na:

Provádění makroporézních odvlhčovacích a izolačních omítek v interiéru a/nebo exteriéru na zdivo z cihel, kamene, tuffu a smíšené zdivo, včetně současných staveb vystavených vzlínající kapilární vlhkosti a tvorbě výkvětů.
Provádění odvlhčovacích omítek v oblasti lagun nebo v přímořských oblastech.
Provádění odvlhčovacích omítek na zdivu z kamene (jako je vápenec) a/nebo zvláště porézním a savém zdivu z cihel a obecně tam, kde se vyskytují solné výkvěty.
Spárování pohledového zdiva z kamene, cihel a tuffu.
Certifikováný komfort. Ideální pro vaše pohodlí.

Oprava stěn ve vašem domově za účelem odstranění nepohodlí způsobeného vlhkostí. Výrobek je certifikovaný EC1 R Plus (velmi nízké emise těkavých organických látek) a vyrobený s ohledem na zdraví a bezpečnost zpracovatelů, ale i uživatelů prostor, ve které se výrobek aplikuje.

POROMAP DEUMIDIFICANTE

Solím odolná odvlhčovací omítka na opravu zdiva zasaženého vzlínající vlhkostí.

VÝHODY:

  • Jeden výrobek/jedna vrstva
  • Velmi vysoká odolnost proti vlhkosti
  • Velmi vysoká paropropustnost a poréznost
  • Vysoká odolnost proti solím 
  • Vylehčení s obsahem vláken
  • Certifikovaná kvalita
  • Není škodlivý pro životní prostředí
  • Aplikace stěrkou nebo čerpadlem

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Maximální rozměr kameniva: 2,5 mm.
Mísicí poměr: 100 dílů POROMAP DEUMIDIFICANTE s 22-24 díly vody (4,4-4,8 litru vody na 20 kg pytle výrobku).
Poréznost čerstvé malty:>20%.
Koeficient propustnosti vodních par: <10 µ.
Zpracovatelnost čerstvé malty: cca 60 minut.
Minimální tloušťka vrstvy: 20 mm.
Maximální tloušťka vrstvy: 30 mm.
Klasifikace: EN 998-1 - typ malty R, třída CSII.
EMICODE: EC1 Plus - velmi nízké emise.
Skladování: 12 měsíců.
Nanášení: zednickou lžící nebo omítacím přístrojem s kontinuálním dopravníkem.
Spotřeba: 11-12 kg/m² (a cm tloušťky vrstvy).
Balení: pytle 20 kg.

Související dokumenty

Materiálový list
Stáhnout
Bezpečnostní list
Stáhnout
Prohlášení o vlastnostech
Stáhnout
EPD
Stáhnout
GEV
Stáhnout
P.A.S.S.
Stáhnout

Poslední projekt POROMAP DEUMIDIFICANTE

Zůstaňte ve spojení

Přihlaste se k odběru newsletterů