Termékek és rendszerek falazatok tartós helyreállításához

Az épületek falazatainak helyreállítását - függetlenül attól, hogy azok lakóépületek, történelmi vagy művészeti értékű létesítmények - csak akkor szabad elvégezni, ha alapos vizsgálatokkal, ha szükséges, diagnosztikai elemzésekkel meghatározzák a szerkezet romlásának pontos okát, tényleges állapotát. Ezután meg kell határozni a helyes beavatkozási technikákat és a beavatkozás minden fázisához a legmegfelelőbb anyagokat.

 2020. június 4.. 21:02

Az épületek építéséhez használt legrégibb alkotóelemek között az első helyen minden kétséget kizáróan a mész különféle variációi szerepelnek. A mész előállításának és felhasználásának első dokumentált bizonyítéka a római korba nyúlik vissza.

Napjainkban az előállításkor használatos különböző fajta kemencéket és az oltási eljárást leszámítva a mészkészítés ugyanazon módszer szerint történik, mint amit a rómaiak is alkalmaztak:

  • mészkő darabolása (magas, ~95% kalcium-karbonát (CaCO₃) tartalom)
  • égetés (kalcinálódás +900°C-on) → CaO + CO2
  • oltási folyamat [ CaO + H2O → Ca(OH)₂ ] - hidratált mész (mészhidrát)

Az így előállított meszet általában falazó- vagy vakolóhabarcsként, festékként vagy bevonó anyagként használják fel. Ilyenkor a mészhidrát reakcióba lép a légkörben jelen lévő széndioxiddal és a reakció végén ismét kalcium-karbonáttá alakul, más néven karbonátosodik, azaz megszilárdul. Ez egy viszonylag lassú folyamat, melynek végén keletkező vegyület nagyban hasonlít a folyamat elején meglévőhöz. Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O

Amikor a mészhidrátot bizonyos „pótlékokkal” keverik össze, hidraulikus tulajdonságokat vesz fel, melynek révén víz hatására megköt és megkeményedik. Ezeket az anyagokat nevezzük hidraulikus pótlékoknak.

A hidraulikus pótlékok lehetnek természetes (agyagföld, kovaföld, timföld, puccolán) vagy mesterséges (aprított cserép tégla vagy kerámia törmelék, pernye, kohósalak) eredetűek is!

A természetes eredetű hidraulikus pótlékok általában kevés meszet tartalmazó vulkanikus kőzetekben fordulnak elő önmagukban nem alkalmasak habarcs készítésére ezért nevezik őket „pótlékoknak.

Ha a meszes habarcsba puccolánt kevernek a folyamat során a mész (kalcium-hidroxid Ca(OH)₂) kémiai reakcióba lép a pucolánban jelen lévő szilícium-dioxiddal (SiO₂), alumínium-oxiddal (Al₂O₃), illetve vízzel.  A keletkező kalcium-szilikát-hidrát (C-S-H) és kalcium-aluminát-hidrát (C-A-H) vegyületek vízben stabil anyagok. Ez a puccolán reakciónak, vagy puccolános viselkedésnek is nevezett folyamat rendkívül lassú, viszont az ilyen habarcsok vízállók, a normál mészhabarcsoknál jóval nagyobb fizikai és mechanikai igénybevételt is elviselnek. Ezt bizonyítja számos ókori műemlék, pl. a Római Birodalom idejében épített utak, hidak, akvaduktok, melyek szerkezetileg kiállták az idők próbáját!

Ezen történeti épületek fenntartása és felújítása arra inspirálta a Mapei Kutató- és Fejlesztőlaboratóriumait, hogy olyan innovatív termékeket és rendszereket fejlesszenek ki, melyek segítségével akár történelmi és művészettörténeti jelentőséggel bíró épületek helyreállítása is lehetséges „modern” puccolán bázisú anyagok felhasználásával. A kutatómunka eredménye az Eco-Puccolán, mely egy puccolán reakciójú speciális termék.

Az Eco-Puccolán amorf szilícium-dioxidban rendkívül gazdag, nagy fajlagos felülettel rendelkező, erősen reaktív szervetlen anyag.

Ezen tulajdonságainak köszönhetően az Eco-Puccolán képes nagyon rövid idő

alatt beindítani a mész keményedési folyamatát, ami óriási változás a múltbéli

gyakorlathoz képest, amikor ez nagyon lassan ment végbe.

Az ilyen meszes habarcsokban a nagyon rövid idő alatt beinduló kötési folyamat során az Eco-Puccolán reakcióba lép a habarcsban jelen lévő „szabad” mésszel, amit ezután, néhány nap leforgása alatt teljesen „felhasznál”. A habarcs keménysége mellett a reakció a habarcsot erősebbé is teszi, kémiai és fizikai tulajdonságai homogenizálódnak, ellenállóvá válik az eső kilúgozó hatásával szemben, továbbá jelentős kémiai ellenálló képességre tesz szert mind az agresszív légköri anyagokkal, mind az oldható sókkal szemben.

A cementmentes termékcsaládok közül a  MAPE-ANTIQUE család mész és eco-puccolán kötőanyaggal, míg a MAPE-ANTIQUE ECO család természetes hidraulikus mész (NHL) és eco-puccolán kötőanyaggal készülnek.

A felújítási munkának megfelelően az alábbi célokra alkalmas termékek szerepelnek az említett termékcsaládok kínálatában:

injektálható szuszpenziók

  • falazó- és szerkezeti habarcsok
  • fugázóhabarcsok
  • szárítóvakolatok
  • páraáteresztő vakolatok
  • simítóhabarcsok
  • vízszigetelő- és védőbevonat

Ezek a termékek a korabeli épületek falazataihoz és vakolataihoz használt habarcsokhoz hasonló fizikai és mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek, így a termékek kompatibilisek az épületek eredeti szerkezetével.

Ugyanakkor rendkívül magas mechanikai szilárdsággal rendelkeznek és ellenállnak az agresszív kémiai hatásoknak, vagyis pl. a savas esőnek, a fagyás-olvadási ciklusok váltakozásának, a szennyező gázoknak, a falazatokban található oldható sóknak és a nedvességnek.

Szárítóvakolatként való alkalmazás esetén a makropórusos szerkezetnek köszönhetően a legtöbb MAPE-ANTIQUE termék rendkívüli páraáteresztő tulajdonsággal és porozitással rendelkezik, így a hagyományos cementkötésű vagy mész-cement vakolóhabarcsoknál nagyobb teljesítménnyel engedi kipárologni a vizet a falazatból.

 

 

Hozzászólások

Load more comments

Maradjon kapcsolatban velünk

Iratkozzon fel hírlevelünkre, így nem marad le a Mapei friss híreiről