MAPEPLAST PT1

Dodatek - aerant za betonske mešanice in cementne malte.

Področje uporabe
Površinsko aktiven dodatek za vključitev mikro zračnih por v betone in cementne malte, ki so izpostavljene izmenjujočim ciklusom zamrzovanja in odtaljevanja.

Primeri uporabe:
• izvedba trajnih betonov, ki so izpostavljeni spreminjajoči temperaturi okoli 0°C;
• strojna (črpna) vgradnja pustih betonskih mešanic (z vsebnostjo cementa nižjo od 250 kg/m³) in/ali betonov s pomanjkljivim deležem finih delcev;
• izvedba betonov z vsebnostjo lahkih agregatov v smislu izboljšanje kohezivnosti mešanice, obdelovalnosti in vgradljivosti;
• izvedba zunanjih zidnih ometov v smislu izboljšanja tiksotropnosti, plastičnosti in oprijema ob izboljšanji odpornosti na izmenjujoče cikluse zamrzovanja in odtaljevanja, kadar se dela izvajajo zunaj v hladnem vremenu.

Tipični primeri vgradnje:
• hidrotehnični objekti kot so: jezovi, kanali, plavalni bazeni in rezervoarji izpostavljeni hladnemu vremenu;
• pločniki, stopnice, tuneli, parkirišča, ki so izpostavljeni padavinam in hladnemu vremenu;
• konstrukcijski montažni elementi iz lahkega betona (fasadne in stropne plošče, itd.);
• tiksotropni in termoizolacijski ometi.

Tehnični podatki (pri 23°C, 50% rel. zračni vlagi)
KLASIFIKACIJA PO EN 934–2: aerant, tabela 5.
IZGLED: tekočina.
BARVA: črnkasta.
SPECIFIČNA TEŽA: 1,02 ± 0,02 kg/l.
VSEBNOST SUHE SNOVI (EN 480-8): 5,5 ± 0,5 %.
OSNOVNA LASTNOST: aerant.
VZPOREDNE LASTNOSTI: plastifikator, pomagalo za lažjo črpnost mršavih in koherentnost lahkih betonov.
VSEBNOST VODOTOPNIH KLORIDOV (EN 480-10): < 0,1 %.
VSEBNOST ALKALIJ (Na2O ekvivalent) (EN 480-12): < 2,0 %.
VREDNOST pH (ISO 4316): 13 ± 1.
SKLADIŠČENJE: 12 mesecev v originalno zaprti embalaži in suhem prostoru pri temperaturah med 5°C in 30°C.
PORABA:
• beton: 30 – 150 ml na vsakih 100 kg cementa;
• cementne malte: 100 – 300 ml na vsakih 100 kg veziva.
PAKIRANJE: 1 kg plastenke,10 in 25 kg ročke, 200 l sodi, 1000 l kontejnerji ali po želji nepakirano.

Sorodna dokumentacija

Tehnični list
Prenesi

Zadnji projekti MAPEPLAST PT1

Ostanite v stiku z nami

Tukaj se lahko naročite na Mapei novičnik in prejemate naše novice