Pravilnik o zasebnosti in varstvo osebnih podatkov 

 

SPLETNO MESTO  WWW.MAPEI.SI

v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov 2016/679 (angl. GDPR). 

titolare-trattamento

UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

Kdo odloča o namenu in načinih obdelave podatkov?

MAPEI d.o.o., je upravljavec podatkov, to pomeni, da določa namen in način obdelave osebnih podatkov v skladu s 4. členom ,7.točke GDPR.

Naslov upravljavca: Kočevarjeva 2, 8000 Novo mesto, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 786 50 51

Odgovorna oseba družbe je njen zakoniti predstavnik, ki je skupaj s komisijo za varstvo osebnih podatkov pri komunikaciji z javnostjo dostopen na e-naslovu: marketing@mapei.si

 MAPEI d.o.o.  se v nadaljevanju besedila na tej strani uporablja kot »družba« ali »upravljavec podatkov«.

 

Picture2

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Katere osebne podatke obdelujemo ?

Z uporabo spletnega mesta www.mapei.si, zbiramo različne osebne podatke za izpolnitev namenov obdelave, navedenih v naslednjem odstavku. Zlasti obdelujemo naslednje skupne podatke, kot so: 

 • tehnične in navigacijske informacije; se nanašajo na osnovno podlago obdelave. Podatki so pridobljeni z operacijskimi sistemi in postopki programske opreme, ki se uporabljajo za delovanje samega spletnega mesta, kot del njihovega standardnega delovanja. Ti osebni podatki, katerih prenos je neločljiva značilnost internetnih komunikacijskih protokolov, se ne zbirajo, da bi bili povezani z identificiranimi posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, ampak bi lahko zaradi svoje narave omogočili identifikacijo uporabnikov z obdelavo in povezovanjem s podatki, ki jih hranijo tretje osebe. V to kategorijo sodijo informacije: naslovi IP, vrsta uporabljenega brskalnika, operacijski sistemi, naslovi domene in spletne strani, ki se uporabljajo za dostop do ali izstop iz spletne strani, naslove zapisov URI (Uniform Resource Identifier), informacije na straneh spletnega mesta, ki jih obišče uporabnik, čas uporabnikovega dostopa do spletnega mesta, velikost datoteke, pridobljene kot odgovor, številčno kodo, ki se nanaša na status odziva strežnika (uspešno izvedeno, napaka itd.), notranja analiza poti in drugi parametri o uporabniškem operacijskem sistemu in informacijskem okolju.
 • Ti tehnični/informacijski podatki se zbirajo, seštevajo in uporabljajo popolnoma anonimno. Omenjeni podatki se obdelujejo z namenom, da omogočajo in nadzirajo pravilno uporabo te spletne strani ter zbirajo anonimne statistične podatke o njeni uporabi in se takoj po obdelavi izbrišejo. Podatki se lahko uporabijo tudi za ugotavljanje odgovornosti, če so proti spletnemu mestu storjena kazniva dejanja ali poskusi storitve kaznivih dejanj.
 • piškotki in podobne tehnologije; podrobneje je navedeno v Pravilniku o piškotkih
 • prostovoljno podane informacije; nastale pri ustvarjanju profila »MyMapei« in ob prijavI na prosta delovna mesta ter za kontaktne namene (podrobneje so informacije navedene v obvestilih za registracijo na spletno mesto, v obvestilih za kandidate za prosta delovna mesta in v informacijah "kontakt").
 • Navedeni Pravilnik o zasebnosti in varstvu osebnih podatkov, se uporablja samo za izvajanje obdelave podatkov na tem spletnem mestu, in ne za obdelavo, ki se izvaja na različnih in dodatnih spletnih mestih, tudi če so dostopna prek povezav na samem spletnem mestu.

Picture3

NAMEN OBDELAVE PODATKOV

Kašen je namen obdelave osebnih podatkov ?

 Obdelava podatkov se izvaja za različne namene:

 1. tehnično upravljanje in operativno delovanje spletnega mesta;
 2. zagotavljanje zakonitosti; v skladu z veljavno zakonodajo;
 3. prepoznavanje, uveljavljanje in ohranjanje pravic upravljavca osebnih podatkov v sodnih in/ali izvensodnih postopkih.

Picture4

PRAVNA PODLAGA

Kaj zagotavlja zakonitost obdelave osebnih podatkov ?

Ustrezne pravne podlage zagotavljajo zakonitost obdelave osebnih podatkov:

 1. izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki; v skladu s 6. čl., 1.odstavek, razdelek b) GDPR (uporaba spletnega mesta);
 2. izpolnitev zakonske obveznosti upravljavca, v skladu s 6. čl., 1. odstavek, razdelek c) GDPR;
 3. sledljivost zakonitih interesov upravljavca ali tretjih oseb, v skladu s 6.čl., 1.odstavek, razdelek f) GDPR.

Picture5

HRAMBA PODATKOV

Koliko časa hranimo osebne podatke ?

Osebni podatki se hranijo v skladu z načelom sorazmernosti in le toliko časa, vse dokler se namen obdelave ne odpravi in sicer:

 1. vse dokler uporabljate spletno mesto;
 2. tako dolgo, kot to zahteva veljavna zakonodaja;
 3. ves čas trajanja sodnega ali izvensodnega pravdnega postopka, vse do iztekov vseh postopkov in pritožbenih rokov.

Po izteku zgoraj navedenih obdobij hrambe bodo podatki uničeni ali anonimizirani, skladno s tehničnimi postopki za brisanje z varnostnim kopiranjem ter z zahtevami glede odgovornosti upravljavca podatkov.

Picture6

OBVEZA POSREDOVANJA PODATKOV

Ali je potrebno posredovanje osebnih podatkov ?

Ob uporabi brskalnika so podatki nujni, potrebni so za izvajanje informacijskih sistemov in protokolov, na katerih temelji delovanje spletnega mesta; zato bi odklonitev v tem delu onemogočila delovanje samega spletnega mesta.

Glede podatkov, ki se zahtevajo v določenih razdelkih uporabe spletnega mesta (npr. rubrika z uporabo registracije MyMapei), vas prosimo, da sledite tam navedenim informacijam.

Picture7

POVEZAVE DO SPLETNIH STRANI TRETJIH OSEB

Komu lahko posredujemo osebne podatke ?

Uporabnikove podatke se lahko posreduje subjektom, ki delujejo kot upravljavci, kot so na primer organi in nadzorni ter kontrolni organi; osebe, podjetja, združenja ali strokovna podjetja za pomoč in svetovanje ter na splošno javni in zasebni subjekti, vsi tisti, ki imajo upravičeno zahtevo do teh podatkov.

Podatke uporabnika lahko v imenu upravljavca obdelujejo tudi zaupanja vredna podjetja oz. tisti subjekti, imenovani za obdelovalce podatkov, z ustreznimi navodili za uporabo, vključno na primer s podjetji, ki nudijo storitve vzdrževanja infrastrukture, spletnega mesta in informacijskih sistemov z ustrezno programsko opremo; seznam je na voljo ali na zahtevo s pošiljanjem sporočila na zgoraj navedeni naslov.

Picture8

POOBLASTILA

Kdo je lahko pooblaščen za posredovanje osebnih podatkov ?

Osebne podatke lahko obdelujejo zaposleni in sodelavci družbe MAPEI; osebe, ki so bile posebej pooblaščene za opravljanje tu navedenih namenov. So »osebe, odgovorne za obdelavo« in so bile izrecno pooblaščene za obdelavo podatkov in so prejele ustrezna navodila za delovanje v skladu s 29. čl. GDPR.

Picture9

IZZVEN OBMOČJA EU

Ali je mogoče osebne podatke prenesti v države, ki niso članice EU ?

Izzven Europskega gospodarskega prostora (EGP) oz. angl. The European Economic Area (EEA) prenosa osebnih podatkov ne bomo izvajali.

Picture10

PRAVICE POSAMEZNIKA

Kakšne so pravice posameznika v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov?

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do teh osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR).

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da kadar koli prekliče svojo privolitev. Ima tudi pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi, ki se izvaja zaradi izvrševanja zakonitih interesov upravljavca podatkov. Uveljavljanje pravic lahko posameznik, uveljavlja z zahtevkom, poslanim na naš naslov.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko umakne in upravlja svoja soglasja prek navedenih načinov. Tak umik ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, na podlagi predhodne privolitve, podane pred umikom.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima tudi pravico do vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornem organu v Republiki Sloveniji, v skladu z veljavno zakonodajo.

Ostanite v stiku z nami

Tukaj se lahko naročite na Mapei novičnik in prejemate naše novice