Pravilnik o zasebnosti

 
Namen tega pravilnika o zasebnosti je opisati upravljanje spletnega mesta in obdelavo osebnih podatkov njegovih uporabnikov/obiskovalcev. Ta pravilnik o zasebnosti je namenjen tudi za informiranje po 13. členu dekreta št. 196/2003 – Zakonik o varovanju osebnih podatkov (v nadaljevanju Zakonik o zasebnosti).
IMETNIK INFORMACIJ, KI SE OBDELUJEJO
Imetnik vseh informacij, ki se utegnejo obdelovati po obisku tega spletnega mesta, je podjetje Mapei S.p.A. s sedežem na naslovu Via C. Cafiero 22, Milano 20158, Italija.
VRSTA IN NAMEN OBDELAVE INFORMACIJ


INFORMACIJE O OBISKOVANJU STRANI

Ko sistemi IT in programski postopki, ki poganjajo to spletno mesto, opravljajo svoje redne naloge in funkcije, pridobivajo določene osebne podatke, ki se posredno prenesejo med uporabo internetnih komunikacijskih protokolov.

Informacije, ki sodijo v to kategorijo, so: naslovi IP, uporabljeni brskalnik, operacijski sistem, domena in spletni naslovi, ki so bili uporabljeni za vstop v ter izstop iz spletnega mesta, informacije na straneh spletnega mesta, ki jih obišče uporabnik, čas uporabnikovega dostopa do spletnega mesta, trajanje obiska vsake strani, analiza prehajanja med stranmi ter drugi parametri o uporabnikovem operacijskem sistemu in okolju IT.

Te tehnične informacije in informacije IT se zbirajo, konsolidirajo in uporabljajo popolnoma anonimno.

INFORMACIJE, KI JIH PROSTOVOLJNO NAVEDE UPORABNIK

Za dostop do nekaterih storitev, ki jih ponuja spletno mesto, kot so prijava za tečaje, zborovanja ali seminarje, prenos programske opreme, shranjevanje projektov in izračunov za izdelke ali prejemanje glasil, se mora obiskovalec registrirati v spletno mesto in s tem ustvariti osebni račun.

Ob prijavi v spletno mesto obiskovalca prosimo, da v registracijskem obrazcu prostovoljno navede določene osebne podatke, kot so ime, priimek, domači naslov, e-poštni naslov, mobilna in/ali fiksna telefonska številka, sektor in delovno mesto.

Osebni podatki pošiljatelja se zbirajo tudi pri prostovoljnem pošiljanju e-poštnih sporočil na naslove, navedene v tem spletnem mestu (primer: ime, priimek in e-poštni naslov).

Vsi prostovoljno navedeni osebni podatki se obdelujejo za naslednje namene:

  1. Za pripravo uporabniškega računa in druge namene, ki so nujno potrebni za in/ali povezani z izvajanjem ter pravilnim upravljanjem zahtevanih storitev, in za odgovarjanje na vprašanja, ki jih uporabnik postavi v spletnem mestu, po e-pošti ali po drugih komunikacijskih sistemih.
  2. Za pošiljanje e-poštnih sporočil z našim glasilom ali drugim informativnim gradivom ter za promocijske in/ali tržne namene. V to kategorijo spadajo tudi promocijske dejavnosti, ki jih izvaja podjetje Mapei S.p.A. ali katero koli podjetje, povezano s skupino Mapei, in se nanašajo na storitve, povezane z določeno vrsto blaga.
  3. Za namene profiliranja za raziskave trga in statistično analizo. V to kategorijo spadajo tudi dejavnosti, povezane s profiliranjem uporabnikov, ki se izvajajo za ugotavljanje njihovega okusa, želja, navad, potreb in izbir, da je mogoče izboljšati kakovost storitev, ki jih izvaja skupina Mapei.

 

Za storitve, ponujene skladno s točko 1, je treba zagotoviti osebne podatke. Zavrnitev posredovanja omenjenih podatkov podjetju Mapei S.p.A. onemogoči, da izvede potrebno storitev.

Za storitve, ponujene skladno s točkama 2 in 3, zagotavljanje osebnih podatkov ni obvezno ter je odvisno od uporabnikovega soglasja za obdelavo teh informacij v zgoraj omenjene namene in pod zgoraj omenjenimi pogoji, ki ga uporabnik izrazi s posebnim obrazcem. Načini vzpostavitve stika z uporabnikom za promocijske namene skladno s točko 2, kadar to uporabnik sprejema, so lahko samodejni (e-pošta, SMS, MMS, faks, posneto telefonsko sporočilo) ali klasični (telefonski klic zastopnika ali pismo). Uporabnik lahko kadar koli prekliče dano soglasje, tudi delno, tako da sprejema na primer samo klasične načine vzpostavljanja stika.

PIŠKOTKI

Piškotki so informacijski paketi, ki jih spletni strežnik (na primer spletno mesto) pošlje v uporabnikov spletni brskalnik in se samodejno shranijo v uporabnikov računalnik, nato pa samodejno pošljejo nazaj v strežnik ob vsakem dostopu do spletnega mesta.

Privzeta nastavitev za skoraj vse spletne brskalnike je samodejno sprejemanje piškotkov.

To spletno mesto ne uporablja piškotkov za pošiljanje osebnih podatkov.

Uporaba piškotkov za seje (ki niso trajno shranjeni v uporabnikovem računalniku in se prekličejo ob vsakem zaprtju uporabnikovega spletnega brskalnika) je strogo omejena na prenos identitet sej, ki omogoča varno ter učinkovito rabo spletnega mesta.

Piškotki za seje, ki se uporabljajo na tem spletnem mestu, odpravljajo potrebo po uporabi drugih informacijskih tehnologij, ki bi lahko škodovale zasebnosti uporabnika med uporabo spletnega mesta, in ne omogočajo pridobitve osebnih podatkov uporabnika.

To spletno mesto uporablja tudi stalne piškotke, tj. piškotke, ki ostanejo shranjeni na trdem disku računalnika, dokler ne potečejo ali jih prekliče uporabnik/obiskovalec.

Z uporabo stalnih piškotkov je mogoče obiskovalce spletnega mesta (ali druge uporabnike istega računalnika) samodejno prepoznati ob vsakem obisku spletnega mesta.

Obiskovalci lahko nastavijo svoj brskalnik, da sprejme/zavrne vse piškotke ali da se obvestilo prikaže vsakič, ko je predlagan piškotek, da se lahko odločijo, ali ga bodo sprejeli ali ne. Uporabnik lahko kadar koli spremeni privzeto nastavitev in onemogoči vse piškotke (to pomeni, da jih popolnoma blokira), tako da izbere najvišjo stopnjo zaščite.

Za vse preostale informacije o značilnostih, vrstah, metodah in načinih odstranitve, preklica ali onemogočanja piškotkov spletnega mesta glejte posebni pravilnik o piškotkih.

DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki uporabnika so v podjetju Mapei S.p.A. dostopni le za obdelavo takih informacij pooblaščenim osebam, ki morajo skladno s svojo vlogo v podjetju obdelati te podatke zaradi izvajanja storitev, ki jih je zahtevala stranka, ali zagotavljanja pravilnega delovanja spletnega mesta.

Osebni podatki se lahko posredujejo drugim podjetjem skupine in tretjim osebam, ki jih skupina Mapei zadolži za izvajanje storitev komercialne, strokovne ter tehnično-funkcionalne narave, da jih lahko obdelajo na zgoraj opisan način, pa tudi dobaviteljem storitev za IT in upravljanje spletnega mesta (kot so ponudniki gostovanja, ponudniki tržnih raziskav ter analiz ali ponudniki storitev upravljanja in vzdrževanja podatkovnih zbirk).

Razen zgoraj omenjenih primerov osebnih podatkov uporabnika ne posredujemo tretjim osebam ali organizacijam in jih na noben način ne razkrivamo.

METODE OBDELAVE
Osebni podatki se lahko shranjujejo v papirni ali računalniški obliki, v sistem IT podjetja pa se shranjujejo popolnoma skladno z Zakonikom o zasebnosti, vključno s profili za varnost in zaupnost ter skladno z načeli pravilnosti in zakonitosti obdelave podatkov. Skladno z 11. členom Zakonika o zasebnosti se vse informacije shranjujejo in hranijo le za čas, ki je nujno potreben za izvedbo vsakega posameznega namena obdelave.
VTIČNIKI ZA DRUŽBENE MEDIJE

To spletno mesto vsebuje vtičnike za določene platforme družbenih medijev (na primer Facebook). Vtičniki za družabne medije so posebna orodja, ki omogočajo neposredno vključitev funkcij platform družabnih medijev v spletno mesto (na primer “všečki” v platformi Facebook) in so označena z logotipom vsake platforme.

Ko obiščete stran v tem spletnem mestu ali uporabite vtičnik (na primer tako, da kliknete na gumb za “všeček” ali napišete komentar), se ustrezna informacija iz brskalnika pošlje neposredno v platformo družbenega medija (v tem primeru Facebook), ki jo shrani. Za nadaljnje informacije o namenih, vrstah in načinih zbiranja, obdelave ter shranjevanja osebnih podatkov v platformi družbenega medija in za informacije o uveljavljanju svojih pravic glejte pravilnik o zasebnosti za platformo družbenega medija.

POVEZAVE DO SPLETNIH MEST DRUGIH PONUDNIKOV

V tem spletnem mestu se je mogoče z za to namenjenimi povezavami neposredno povezati z drugimi spletnimi mesti tretjih oseb.

Lastnik tega spletnega mesta zavrača vsakršno odgovornost za upravljanje in obdelavo osebnih podatkov v spletnih mestih tretjih oseb ter za upravljanje pooblastil za overjanje, ki jih posredujejo tretje osebe.

PRAVICE ZAINTERESIRANIH STRANK

Skladno s 7. členom Zakonika o zasebnosti ima vsaka stranka, ki navede osebne podatke, pravico kadar koli zahtevati potrditev, ali ti podatki obstajajo, izvedeti njihovo vsebino in izvor, preveriti njihovo točnost ter zaprositi za njihovo vključitev, posodobitev ali popravek.

Prav tako ima katera koli stranka pravico zahtevati, da se nezakonito shranjeni podatki izbrišejo, preoblikujejo v anonimno obliko ali blokirajo, in iz upravičenih razlogov nasprotovati obdelavi teh podatkov.

Če želite izkoristiti svoje pravice, je treba poslati vse zahtevke:

- po elektronski pošti na naslov: mapei@mapei.it; ali

- po pošti na naslov: Mapei S.p.A., Via C. Cafiero 22, Milano 20158, Italija

Poleg tega lahko registrirani uporabniki z dostopom do svojega osebnega računa kadar koli pregledajo, spremenijo ali izbrišejo svoje osebne podatke, prav tako lahko prekličejo prej dana dovoljenja ali dajo nova.

Uporabnik lahko kadar koli izbriše ustvarjeni račun s klikom na “IZBRIŠI RAČUN” ali z dopisom na katerega od zgoraj navedenih naslovov. Ob izbrisu profila se bodo izbrisali vsi podatki, ki jih je uporabnik vnesel pri registraciji in uporabi spletnega mesta.

SPREMEMBE PRAVILNIKA

Spremembe zakonodaje o varovanju podatkov, uvedba nove zakonodaje o varovanju podatkov ali spremembe obstoječih ali uvedba novih storitev podjetja Mapei S.p.A. lahko zahtevajo spremembo tega pravilnika o zasebnosti. Uporabniki naj ta dokument redno preverjajo in upoštevajo spodaj navedeno najnovejšo različico.

Posodobljeno 2. Avgusta 2017

Ostanite v stiku z nami

Tukaj se lahko naročite na Mapei novičnik in prejemate naše novice