Pogoji in določila

POGOJI IN DOLOČILA ZA UPORABO SPLETNEGA MESTA WWW.MAPEI.SI
Spletno mesto www.mapei.si (v nadaljevanju “spletno mesto”) je last družbe Mapei.

 

Avtorske pravice in blagovne znamke

Vsebino spletnega mesta, kar med drugim vključuje članke, dokumente, blagovne znamke, logotipe, slike, grafe in njihovo postavitev ter prilagoditve, ščitijo zakoni o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah. Spletno mesto lahko vsebuje tudi slike, dokumente, logotipe in blagovne znamke tretjih oseb, ki so podjetju Mapei izrecno dovolile, da jih sme uporabljati in objavljati na svojem spletnem mestu. Omenjena gradiva tretjih oseb so zaščitena tudi z zakoni o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah. Vsebino spletnega mesta je brez posebnega dovoljenja podjetja Mapei prepovedano kopirati, spreminjati, razširjati, objavljati ali uporabljati, razen za osebno uporabo. Prepovedano je prodajati ali distribuirati kopije spletnega mesta ali njegovih delov v komercialne namene. Gradiva je dovoljeno iz spletnega mesta prenesti le, če ste za to pridobili izrecno dovoljenje ali je to posebej označeno na različnih straneh spletnega mesta. Tako dovoljenje velja samo za osebno in nekomercialno uporabo prenesenih gradiv, vsakršna drugačna uporaba je prepovedana. Za nobeno od vsebin spletnega mesta ni mogoče šteti, da je skladno s prejšnjimi odstavki tretjim osebam dano izrecno ali tiho dovoljenje za uporabo blagovnih znamk, člankov, slik, grafov, zvokov ali drugega.

 

Omejitve odgovornosti

Glede informacij, ki jih vsebuje stran

Čeprav si podjetje Mapei prizadeva preverjati zanesljivost in točnost informacij v spletnem mestu ter omenjene informacije posodabljati, podjetje Mapei ne jamči za pravilnost, popolnost ali primernost omenjenih informacij in zavrača vsakršno odgovornost za morebitne napake, pomanjkljivosti ali netočnosti. Podjetje Mapei prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršno koli neposredno ali posredno škodo, ki izhaja iz uporabe informacij v tem spletnem mestu.

Glede delovanja spletnega mesta

Podjetje Mapei ne prevzema odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi prekinitve, začasne ukinitve, zakasnitev ali nepravilnosti pri povezovanju s spletnim mestom zaradi izpadov električne energije, slabih telefonskih povezav in signalov ali zaradi slabe internetne storitve ali škode, povzročene zaradi iz spletnega mesta prenesenih gradiv, kar vključuje tudi škodo na elektronski opremi zaradi virusov.

Glede prisotnosti povezav

Podjetje Mapei ne prevzema odgovornosti za vsebino nobenega drugega spletnega mesta, do katerega je mogoče dostopati skozi njegovo spletno mesto ali skozi katero je mogoče dostopati do njegovega spletnega mesta. Podjetje Mapei opozarja, da nima nadzora nad vsebino takšnih spletnih mest ter da kot tretja oseba ni odgovorno za njihovo vsebino in gradiva, vključno z oglaševalskimi gradivi, ki so objavljena na teh spletnih mestih, in za ponujene izdelke ali storitve. Omenjeni izdelki ali storitve se ne smejo šteti za sponzorirane, dane v souporabo ali kakor koli podprte s strani podjetja Mapei.

 

Uporaba v zakonite namene

Uporabniki morajo spletno mesto in storitve uporabljati le v zakonite namene in nikakor ne smejo posegati v pravice tretjih oseb. Uporabniki morajo posvečati posebno pozornost zakonom o varovanju osebnih podatkov, zakonom o intelektualni in industrijski lastnini, veljavni zakonodaji o kibernetski kriminaliteti in zakonodaji o telekomunikacijah.

 

Registrirani uporabniki

Vsak uporabnik, ki se namerava prijaviti v območja, dele ali določene storitve spletnega mesta, mora posredovati popolne, posodobljene in pravilne podatke, ki se nanašajo nanj. Uporabnik mora podjetju Mapei prav tako pravočasno sporočiti vsako spremembo osebnih podatkov, potrebnih za registracijo. Podjetje Mapei si pridržuje pravico, da preveri točnost navedenih podatkov, in lahko uporabniku zavrne dostop do strani in/ali katerega koli ali vseh njegovih virov, storitev ali vsebine.

Če se je treba za dostop do spletnega mesta ali katerega koli njegovega dela prijaviti, mora uporabnik po koncu vsake seje uporabiti možnost za odjavo. Podjetje Mapei si pridržuje pravico, da po lastni presoji odjavi uporabnike, katerih račun po prijavi v spletno mesto ostane dalj časa nedejaven.

Vsak uporabnik je odgovoren za tajnost svoje številke računa, gesla in vseh drugih podatkov, odgovoren pa je tudi za vsako dejavnost, ki se izvaja z njegovim računom. Neupravičeno uporabo računa ali katero koli drugo kršitev varnosti je treba nemudoma sporočiti skrbniku spletnega mesta Bracco z navedenimi podatki za stik.

 

Komunikacije in informacije, ki jih uporabniki pošljejo v spletnem mestu

Uporabnik prevzame vso odgovornost za vsebino vseh poslanih sporočil in se strinja, da je v celoti odgovoren zanje, ter izjavlja in ​jamči, da je zakoniti lastnik vsebine omenjenih sporočil, tako da podjetje Mapei (podjetje in/ali vse, ki so povezani z ali jih obvladuje podjetje, vodstvo in zaposleni) ne more biti odgovorno za zaradi tega nastalo škodo ali zahtevke za odškodnine. Uporabnik podjetje Mapei prav tako razbremenjuje vsakršne odgovornosti zaradi zahtevkov tretjih oseb proti podjetju Mapei ali kateremu koli od zgoraj omenjenih subjektov zaradi škode, ki je nastala zaradi ravnanja uporabnika ali katere koli osebe, ki jo je uporabnik pooblastil za dostop do spletnega mesta.

Vse informacije in gradivo, ki jih kateri koli uporabnik posreduje skozi spletno mesto, se ne štejejo za zaupne ali rezervirane. Podjetje Mapei si zato pridržuje pravico, da svobodno uporablja omenjene informacije in gradiva na način, ki se mu zdi primeren. Vsakdo, ki pošilja gradivo in/ali informacije, jamči, da jih je dovoljeno objaviti, in potrjuje, da podjetje Mapei ne more biti odgovorno zanje ter zaradi njih nima nikakršnih obveznosti proti tretjim osebam.

 

Zasebnost in piškotki

V zvezi z zaščito osebnih podatkov in uporabo piškotkov glejte posamezne dele spletnega mesta.

 

Zadevna zakonodaja

Določila in pogoje v tem dokumentu ureja italijanska zakonodaja.

Ostanite v stiku z nami

Tukaj se lahko naročite na Mapei novičnik in prejemate naše novice