MAPESTONE PFS 2

MAPESTONE PFS 2

Gotova suha mešanica malte za fugiranje tlakov iz kamna razreda izpostavljenosti XF4, z visoko tlačno trdnostjo, odpornostjo na soli za odmrzovanje in cikluse zamrzovanja-tajanja

KLASIFIKACIJA V SKLADU S SIST EN 206-1:2006
Fuge zapolnjene z Mapestone PFS 2 jamčijo trajnost izvedbe razreda izpostavljenosti XF3 in XF4 v skladu s SIST EN 206-1:2006. Ta standard pokriva/definira razrede okoljske izpostavljenosti v skladu z vzroki za propadanje betona na osnovi interakcije objekt-okolje in za tovrstne izvedbe navaja razred XF4.

PODROČJE UPORABE
Mapestone PFS 2 se uporablja za fugiranje tlakov iz naravnega kamna na povoznih površinah trgov, vozišč, pločnikov, parkirišč, prehodov za pešce, križišč, krožišč in hitrostnih ovir.
Mapestone PFS 2 je primerna za fugiranje kamnitih oblog, kot so:
• klesani in rezani bloki;
• klesane in rezane kocke;
• prodniki;
• rezane plošče;
• naravno lomljen kamen.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI
Mapestone PFS 2 je gotova suha mešanica malte, izdelana iz specialnih veziv, izbranih agregatov ustrezne zrnavosti po sejalni krivulji (maks. premer zrn je 2 mm) in posebnih dodatkov.
Fuge zapolnjene z Mapestone PFS 2 so odporne na cikle zmrzovanja-tajanja (odpornostni razred XF3) in na delovanje soli za odmrzovanje (odpornostni razred XF4), dosegajo visoke tlačne trdnosti (C 45/55) in so visoko odporne na obrus.

Fugirna masa Mapestone PFS 2 je enostavna za uporabo, saj se ji na gradbišču doda le še vodo. S tem je izključena uporabniška možnost napačnega doziranja veziva in izbora peskov, kar je lahko vzrok za slabše končne lastnosti otrdele malte.


PORABA
Poraba Mapestone PFS 2 je odvisna od oblike in dimenzij kamnite obloge ter širine in globine reg.

Čiščenje
Očistite orodje in kamnito oblogo z vodo, dokler Mapestone PFS 2 še ni popolnoma otrdel.

PAKIRANJE
Mapestone PFS 2 je na voljo v 25 kg vrečah.

SKLADIŠČENJE
Mapestone PFS 2 skladiščite največ 12 mesecev v suhem prostoru in v originalno zaprti embalaži.
Izdelek je skladen s predpisi Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – AII.XVII, postavka 47.

VARNOSTNA NAVODILA ZA PRIPRAVO IN UPORABO NA GRADBIŠČU
Mapestone PFS 2 vsebuje cement, ki ob stiku z znojem ali drugimi telesnimi tekočinami lahko povzroči dražilno alkalno reakcijo, pri osebah občutljivih na tovrstne izdelke pa tudi alergijske izpuščaje. Uporabljajte zaščitne rokavice in zaščitna očala.
Nadaljnje in popolne informacije o varni uporabi izdelka lahko najdete v zadnji posodobitvi varnostnega lista tega izdelka.

IZDELEK ZA POKLICNE IZVAJALCE.

OPOZORILO
Kljub temu, da zgoraj navedeni podatki in navodila ustrezajo našim najboljšim izkušnjam, so samo indikativnega pomena in morajo biti potrjeni v praksi. Zato pred uporabo izdelka preverite, če je primeren za predvideno uporabo in prevzemite vsako odgovornost, ki lahko izhaja iz uporabe.

Prosimo upoštevajte vedno zadnjo verzijo tehničnega lista, objavljeno na spletni strani www.mapei.com

Sorodna dokumentacija

Tehnični list
Prenesi
Varnostni list
Prenesi

Zadnji projekti MAPESTONE PFS 2

Ostanite v stiku z nami

Tukaj se lahko naročite na Mapei novičnik in prejemate naše novice