DYNAMON SR1

Phụ gia siêu dẻo cao cấp thế hệ mới gốc Acrylic dùng cho bê tông trộn sẵn có tỷ lệ Nước/Xi măng thấp, cường độ rất cao và khả năng duy trì độ sụt tuyệt vời.
Dynamon SR1 là phụ gia siêu dẻo cao cấp gốc Acrylic cải tiến.
Dynamon SR1 đặc biệt thích hợp cho bê tông trộn sẵn cần độ giảm nước lớn, khả năng phát triển cường độ cao và khả năng duy trì
độ sụt tuyệt vời ở tất cả các loại độ sụt.
Dynamon SR1 cũng thích hợp cho sản xuất bê tông tự đầm có khả năng duy trì độ sụt rất cao.
Dynamon SR1 khi kết hợp với các loại phụ gia tăng cường tính linh động cho bê tông như Viscofluid SCC hoặc Viscofluid SCC/10 cho phép sản xuất bê tông tự đầm có độ chảy rất cao mà không bị phân tầng
và tách nước.
Cách dùng: Cho Dynamon SR1 trực tiếp vào máy trộn bê tông sau khi đã cho các thành phần khác (xi măng, cốt liệu, nước)
Lượng dùng
0.8 - 1.5 lít/100kg xi măng đối với bê tông thông thường; hoặc 100 kg vật chất mịn (D<0.1mm) đối với bê tông tự đầm.
Đóng gói
Phuy 200 lít hoặc bồn chứa 1000 lít.

Related documentation

Technical data sheet
Download
Safety Data Sheet
Download

Last Projects DYNAMON SR1

Keep in touch

Subscribe to our newsletter to get Mapei news