DYNAMON SR2

Phụ gia siêu dẻo cao cấp thế hệ mới gốc Acrylic dùng cho bê tông trộn sẵn có tỷ lệ Nước/Xi măng thấp và khả năng duy trì độ sụt tuyệt vời trong điều kiện thời tiết nóng.
Dynamon SR2 là phụ gia siêu dẻo cao cấp thế hệ mới có gốc Acrylic cải tiến.
Dynamon SR2 đặc biệt thích hợp cho bê tông trộn sẵn cần độ giảm nước lớn và khả năng duy trì độ sụt tuyệt vời trong điều kiện
thời tiết mùa he, ở tất cả các loại độ sụt.
Dynamon SR2 cũng thích hợp cho sản
xuất bê tông tự đầm có khả năng duy trì độ
sụt rất cao.
Dynamon SR2 khi kết hợp với các loại phụ gia tăng cường độ linh động cho bê tông như Viscofluid SCC hoặc Viscofluid SCC/10 cho phép sản xuất bê tông tự đầm có độ chảy rất cao mà không bị phân tầng
và tách nước.
Cách dùng: Cho Dynamon SR2 trực tiếp vào máy trộn bê tông sau khi đã cho các thành phần khác (xi măng, cốt liệu, nước)
Lượng dùng
0.8 - 1.5 lít/100kg xi măng đối với bê tông thông thường; hoặc 100 kg vật chất mịn (D<0.1mm) đối với bê tông tự đầm.
Đóng gói
Phuy 200 lít hoặc bồn chứa 1000 lít.

Related documentation

Technical data sheet
Download
Safety Data Sheet
Download

Last Projects DYNAMON SR2

Keep in touch

Subscribe to our newsletter to get Mapei news