vodič po sistemih
izdelki
Pravilnik o piškotkih
Pravilnik o piškotkih

V skladu z Uredbo EU 2016/679 ("GDPR") in slovensko zakonodajo o usklajevanju Mapei SpA (v nadaljevanju "upravljavec podatkov"), kot upravljavec podatkov in Mapei d.o.o. (v nadaljevanju “obdelovalec podatkov”), kot obdelovalec podatkov, podajata naslednje informacije v zvezi s piškotki, nameščenimi na spletni strani www.mapei.si domeni in poddomenah ("straneh").
 
Kaj so piškotki?
 
Piškotki so besedilne datoteke, ki se uporabljajo za avtomatsko preverjanje pristnosti, prepoznavanje in shranjevanje informacij o določenih uporabnikih, ki dostopajo do spletnega mesta ali v primeru nakupov preko interneta, vsebine njihovih "nakupovalnih vozičkov".
Podrobneje so piškotki besedilni nizi majhnih velikosti, poslani s strežnika v uporabniški brskalnik in vsakič, ko uporabnik dostopa do istega dela iste spletne domene, se vrnejo nazaj na strežnik (brez spremembe).
 
Piškotki se lahko stalno hranijo v računalniku ali mobilni napravi uporabnika ali imajo spremenljivo trajanje (trajni piškotki), lahko pa tudi izginejo, ko uporabnik zapre brskalnik (sejni piškotki).
Piškotke lahko postavi obiskano spletno mesto (prvi del piškotkov) ali pa jih lahko namestijo druge spletne strani (piškotki tretjih oseb), to je zunanja spletna storitev, ki je v spletno mesto vključena zaradi želene funcionlnosti.
 
Vrste piškotkov in nameni uporabe
Piškotki izboljšujejo uporabo spletne strani:
- s shranjevanjem nastavitev, tako da vam jih ni treba ponovno navesti vsakič, ko obiščete novo stran;
- z merjenjem uporabe spletne strani, da čim bolj ustreza vašim potrebam.

Naši piškotki se ne uporabljajo za osebno prepoznavanje. Njihova uporaba je namenjena izboljšanju delovanja spletnega mesta za vas: lahko jih upravljate in / ali izbrišete po lastni presoji. Natančneje, zbiramo:
 
- Tehnični piškotki

Tehnični piškotki (za katere soglasje uporabnika ni potrebno) pomagajo uporabniku, da uporablja spletno mesto ali zagotavljajo storitev same uporabe. Brez teh piškotkov nekateri postopki morda niso izvedljivi ali bi bili za uporabnika bolj zapleteni in/ali manj varni.
 
a) Navigacijski piškotki
Navigacijski piškotki uporabniku omogočajo varno in užitka polno učinkovito uporabo spletnega mesta.
 
b) Funkcionalni piškotki
Funkcionalne piškotke uporabljamo za dejavnosti, ki so nujno potrebne za pravilno delovanje strani.
 
- Analitični piškotki tretjih oseb

Piškotke platforme Google Analytics uporabljamo za zbiranje skupnih podatkov o uporabi spletnega mesta s strani uporabnikov (število obiskovalcev, obiskane strani, porabljen čas na spletnem mestu itd.)
Uporabljamo orodja za zmanjšanje identifikacijske moči piškotkov (maskiranje naslova IP) in orodja, da se izognemo ujemanju zbranih podatkov z drugimi informacijami, ki jih Google že ima.
 
- Piškotki za oblikovanje profilov tretjih oseb

Piškotki za oblikovanje profilov tretjih oseb (za katere se zahteva privolitev uporabnika) so namenjeni razumevanju interesov uporabnika in ponujajo prilagojene storitve s pošljanjem oglasov v skladu z nastavitvami, ki jih uporabnik prikaže med uporabo internetnih storitev.
Uporabljamo piškotke Google Inc., da bi sledili uporabnikom in jim poslali oglase, v skladu z nastavitvami uporabnikov.
 
Značilnosti piškotkov, ki jih uporabljate na spletnem mestu, so prikazane v naslednji tabeli:
 
Kako spremeniti nastavitve piškotka?
Po dostopu do katere koli strani spletnega mesta se prikaže obvestilo s kratkim obvestilom. S klikom na "Strinjam se" uporabnik soglaša z uporabo piškotkov. Soglasje je registrirano s "tehničnim piškotkom", ki ga lahko kadarkoli prekličete. Če želite dodatne informacje  kako onemogočiti vse ali katere koli od piškotkov v tretjem delu, lahko kliknete na povezave v stolpcu »Dodatne informacije« v zgornji tabeli.
Nestrinjanje uporabnika o shranjevanju piškotkov na trdem disku uporabnika se izvede s konfiguriranjem brskalnika na način, da onemogoči piškotke. Spodaj navedena so večja spletna mesta, ki uporabnikom to omogočajo:
  
- Internet Explorer https://support.microsoft.com/sl-si/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
- Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sl
- Firefox https://support.mozilla.org/sl/kb/kako-omogocite-onemogocite-piskotke
- Opera https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
- Safari https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=sl_SI
 
Po takšnih postopkih morda nekatere funkcije spletnih strain ne bodo pravilno izvedene.

Komuniciranje in razširjanje podatkov
Podatke, zbrane s piškotki, lahko zaposleni in sodelavci Mapei d.o.o. ali podjetja skupine Mapei obdelajo kot "osebe, ki so odgovorne za obdelavo" (tj. osebe, ki so pod neposrednim pooblastilom upravljavca ali obdelovalca, pooblaščenega za obdelavo osebnih podatkov, kakor je določeno v členu št. 4, n.10) in 29 GDPR in obdelovalci podatkov.
 
Poleg tega lahko podatke obdelujejo tudi podjetja skupine Mapei ali zaupanja vredna podjetja, ki v imenu Mapei ali družb skupine Mapei, zagotavljajo obdelavo, kot obdelovalci podatkov. Njihov seznam se stalno posodablja in je na voljo ali na zahtevo s pošiljanjem sporočila na spodaj navedeni naslov ali e-pošto na privacy@mapei.it. Osebni podatki se ne bodo razpošiljali.
 
Pravice uporabnika
V zvezi z obdelavo vaših podatkov lahko uporabnik uveljavlja pravice, določene v členih od 15 do 22 GDPR (povzeto na koncu tega pravilnika). Za uveljavljanje teh pravic se lahko uporabnik obrne na glavni sedež upravljavca podatkov s pisnim sporočilom na spodnji naslov ali e-mail na privacy@mapei.it ali njegovega predstavnika v Sloveniji in obdelovalca podatkov mapei@mapei.si.
 
Upravljavec podatkov in obdelovalec podatkov

Upravljavec podatkov z glavnim sedežem:                                            
Mapei S.p.A. z edinim delničarjem                                                           
Via C. Cafiero 22                                                                                       
20158 Milan, Italija                                                                                    

Obdelovalec podatkov:
Mapei d.o.o.
Kočevarjeva 2
8000 Novo mesto, Slovenija

Kot je navedeno zgoraj, lahko podatke obdelujejo tudi zaupanja vredna podjetja, ki v imenu podjetja Mapei ali družb skupine Mapei, zagotavljajo tehnične in organizacijske storitve. Ta podjetja so neposredni sodelavci Mapei ali družb skupine Mapei in so imenovani kot obdelovalci podatkov. Njihov seznam se stalno posodablja in je na voljo ali na zahtevo s pošiljanjem sporočila na zgoraj navedeni naslov ali e-pošto na privacy@mapei.it.
 
 
PRAVICE POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE OSEBNI PODATKI NANAŠAJO
 
Členi od 15 do 22 (EU) Uredbe 2016/679
 
V skladu s členi od 15 do 22 evropske Uredbe 2016/679 (GDPR) ima določljiv posameznik pravico pridobiti od upravljalca podatkov popravek ali izbris ("pravica do izbrisa") osebnih podatkov; pravico do pridobitve omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov, pravico do ugovora obdelave osebnih podatkov, vključno z oblikovanjem profilov in pravico do vložitve zahtevka pred pristojnim organom za varstvo podatkov.
 
Pravilnik o piškotkih
Mapei d.o.o. Distribucijsko skladišče v Grosupljem - Brezje pri Grosupljem 1c, 1290 Grosuplje - Tel.št. 386 (1) 786 50 50, 786 50 51 - Fax 386 (1) 786 50 55 - mapei@mapei.si