Rekonstrukcija Velikog stepeništa na Kalemegdanu

Location icon Beograd, Serbia
Medu znamenitostima Beograda posebno mesto pripada Kalemegdanu. Jedinstvenost najznacajnijeg kulturno-istorijskog kompleksa glavnog grada ogleda se, izmedu ostalog, u brojnim prostornim obeležjima po kojima se izdvaja od uobicajenih gradskih parkova. Veliko stepenište je jedan od tih simbola koji krase Kalemegdan od 1928. godine, kada je izgradeno po projektu arhitekte Aleksandra Krstica, u duhu romanike. Tokom Drugog svetskog rata stepenište je ošteceno u bombardovanju Beograda u aprilu 1941, kao i kasnijih ratnih godina. Kompletna rekonstrukcija Velikog stepeništa izvedena je sredinom 2019., prema projektu Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Izvedeni radovi su deo šireg projekta koji ce obuhvatiti rekonstrukciju, konzervaciju i restauraciju dela Savskog šetališta od Velikog stepeništa ka ravelinu Kralj kapije. Radovi su izvedeni uz stalni strucni, konzervatorski i arheološki nadzor.
N° de ref.: 7
Categoria: EDIFÍCIOS/LOCAIS PÚBLICOS

Construção

Pátio gazišta, podesti, ograda
Local Beograd, Serbia
Subcategoria PARQUE
Construído em 2019
Aplicação Rekonstrukcija stepeništa
Tipo de aplicação Pavimentos, Preparação da superfície, Reabilitação de betão
Proprietário JP Beogradska tvrdava
Empresa empreiteira Koto, d.o.o., Beograd; Odgovorni izvodac radova: Slobodan Radovanovic, d.i.a.
Arquitetos Nevenka Novakovic, d.i.a. i Rade Mrlješ, d.i.a., Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda; Odgovorni projektant konstrukcije: Prof. dr Milan Glišic
Gerente de projetos Nevenka Novakovic, d.i.a., Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Coordenação da MAPEI Žarko Rajkovic, Vladimir Dimitrijevic, Mapei SRB d.o.o. Beograd
Descrição Strucni nadzor: Zoran Novakov, d.i.a. i Ivana Markovic, d.i.g., Beo potez, d.o.o., Beograd; Konzervatorski nadzor: Nevenka Novakovic, d.i.a i Marina Pavlovic, d.i.a., Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Anexos adicionais

Aqui, você pode baixar todos os documentos relacionados a este projeto

Permaneça em contato

Assine o nosso informativo para receber novidades da Mapei