Office Building

Location icon Beograd, Serbia
Arhitektura poslovnog prostora čiji je vlasnik kompanija Južni izgradnja, nastala je rekonstrukcijom postojećeg objekta na početku ulice Južni bulevar. Glavni koncept objekta je formiranje kolonade stubova prema ulici, kao i uvođenje posetilaca preko ulazne, pristupne rampe i stepeništa na glavni podijum i postament objekta. Na drugi način, formirana krovna terasa objektu pruža fantastičan kontakt sa gradom. Autor projekta je jednostavnim prostornim elementima defi nisao i povezao savremenu formu sa urbanim gradskim kontekstom i markirao ugao ulica novoprojektovanim volumenom objekta. Enterijer poslovnih i javnih sadržaja objekta povezuje spoljašnost i unutrašnjost prostora i objedinjuje dizajn elemenata u jednu celinu. Objekat je spratnosti Po+4+Ps ima smeštajne kapacitete za kompanije i prateće sadržaje, garažu, kafeteriju u prizemlju sa terasom, konferencijske prostore, fi tnes zonu, terase i ostale sadržaje koji omogućavaju savremeni standard poslovnog programa.
Rif n°: 4
Categoria: SPAZI COMMERCIALI

Cantiere

Cantiere Podovi u kancelarijama
Località Beograd, Serbia
Sottocategoria UFFICI
Intervento Izrada dekorativnih, mikrocementnih podova u sistemu Ultratop Loft
Tipo di intervento Posa di pavimenti
Committente Južni izgradnja d.o.o., Beograd
Impresa appaltatrice Ex ing B&P d.o.o., Beograd
Imprese esecutrici Aditiv Balkan d.o.o., Beograd
Architetti (implicati nei lavori) Goran Vojvodić, d.i.a., Beograd
Credits Relja Ivanić
Coordinatore MAPEI Uroš Jovanović, d.i.g., mapei SRB d.o.o. Beograd
Potrebbe interessarti Poslovna zgrada

Rimani in contatto

Iscriviti alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato sulle novità Mapei