Office Building

Location icon Beograd, Serbia
Arhitektura poslovnog prostora ciji je vlasnik kompanija Južni izgradnja, nastala je rekonstrukcijom postojeceg objekta na pocetku ulice Južni bulevar. Glavni koncept objekta je formiranje kolonade stubova prema ulici, kao i uvodenje posetilaca preko ulazne, pristupne rampe i stepeništa na glavni podijum i postament objekta. Na drugi nacin, formirana krovna terasa objektu pruža fantastican kontakt sa gradom. Autor projekta je jednostavnim prostornim elementima defi nisao i povezao savremenu formu sa urbanim gradskim kontekstom i markirao ugao ulica novoprojektovanim volumenom objekta. Enterijer poslovnih i javnih sadržaja objekta povezuje spoljašnost i unutrašnjost prostora i objedinjuje dizajn elemenata u jednu celinu. Objekat je spratnosti Po+4+Ps ima smeštajne kapacitete za kompanije i pratece sadržaje, garažu, kafeteriju u prizemlju sa terasom, konferencijske prostore, fi tnes zonu, terase i ostale sadržaje koji omogucavaju savremeni standard poslovnog programa.
Rif n°: 4
Categoria: Spazi commerciali

Cantiere

Cantiere Podovi u kancelarijama
Località Beograd, Serbia
Sottocategoria UFFICI
Intervento Izrada dekorativnih, mikrocementnih podova u sistemu Ultratop Loft
Tipo di intervento Posa di pavimenti
Committente izgradnja d.o.o., Beograd
Impresa appaltatrice Ex ing B&P d.o.o., Beograd
Imprese esecutrici Aditiv Balkan d.o.o., Beograd
Architetti (implicati nei lavori) Goran Vojvodic, d.i.a., Beograd
Credits Relja Ivanic
Coordinatore MAPEI Uroš Jovanovic, d.i.g., mapei SRB d.o.o. Beograd
Potrebbe interessarti Poslovna zgrada

Rimani in contatto

Iscriviti alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato sulle novità Mapei