Slider-homepage-mobile-rehabfasade

 

Lær mer om MAPEI sine 
bærekraftige systemløsninger

Rehabilitering er løsningen

Ved å rehabilitere gamle bygg, gjenbruke dem og ikke minst legge en plan for vedlikehold og oppgradering kan byggebransjen oppnå store klimagevinster og samtidig spare samfunnet for store investeringer.

Med moderne systemløsninger for rehabilitering er det i dag mulig å gi nytt liv til konstruksjoner som tidligere ville bli revet. Det er en klar gevinst for miljøet, men også økonomisk lønnsomt. For oss i Mapei er det viktig å ta et samfunnsansvar og bidra til at dette skjer i størst mulig grad.

Når vannet tar overhånd

Klimaet blir i følge NVE villere, våtere og varmere noe som skaper utfordringer på mange områder, enten det er tak som ikke tar unna vannmassene eller avløp som er underdimensjonert. Vi må rett og slett planlegge for mer vann.

Med innovative systemløsninger for vanntetting er det i dag mulig å beskytte mot de klimautfordringer vi vil møte i fremtiden, og Mapei vil sette fokus på å bidra med gode løsninger på disse utfordringene.

Bærekraftige systemløsninger

MAPEI har gode og bærekraftige løsninger innen følgende temaer:

icon-gjenvinning-brd19

GJENVINNING

Ved å bevare, gjenbruke og resirkulere bidrar MAPEI til holdbare bygg av høy kvalitet gjennom innovative løsninger med lavere miljøpåvirkning og energiforbruk.

icon-vanntetting-brd19

VANNTETTING

Nedbøren øker, spesielt den korte og intense. Avløpsrørene ble aldri konstruert for å håndtere all denne nedbøren. MAPEI har utviklet bærekraftige løsninger for å møte denne klimautfordringen.

icon-dokumentasjon-brd19

DOKUMENTASJON

MAPEI har dokumentert miljøeffektene til mange av våre produkter. Verifisert og sertifisert gjennom det norske og internasjonale EPD®-systemet.

icon-inneklima-brd19

UTSLIPP

MAPEI har utviklet en rekke løsemiddelfrie produkter med lavt utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC). Produkter som har gjort seg fortjent til EC1-merket, og siden 2010 EMICODE EC1 PLUS-merket.

icon-formidling-brd19

FORMIDLING

MAPEI er opptatt av å formidle viktigheten av bærekraftige løsninger til våre kunder, ansatte og samarbeidspartnere.
Ønsker du å finne ut mer om hvordan dette kan benyttes i ditt prosjekt?
Ta kontakt med oss eller én av våre forhandlere.