Politica de confidențialitate a site-ului
Mapei România 

 

Scopul acestei politici de confidențialitate este să descrie cum este administrat acest site și cum sunt prelucrate informațiile personale ale utilizatorilor/vizitatorilor acestui site. Această politică de confidențialitate este disponibilă și în scopul informării în conformitate cu articolele 13 și 14 ale Regulamentului (UE) 2016/679 (denumit în continuare „GDPR”).

Această politică se aplică exclusiv site-ului Mapei Romania , nu altor site-uri care pot fi accesate de utilizatori prin linkuri.

Mapei Romania, cu sediul social în str. Tudor Vladimirescu nr. 22, etaj 6, Unitățile 5 și 6, Sector 5, București, România („Compania”) este Operator de Date, în conformitate cu Articolele 4, n. 7) și 24 ale GDPR, cu privire la prelucrarea datelor personale colectate prin acest site.

Prelucrarea datelor personale înseamnă orice operație sau set de operații care sunt efectuate pe datele personale sau pe seturi de date personale, indiferent dacă prin mijloace automate sau nu, chiar dacă nu sunt stocate într-o bază de date, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziție, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;


Prin urmare, Compania vă informează pe dvs., în calitate de Persoana Vizată, că în conformitate cu Articolele 13 și 14 din GDPR, va prelucra acele date cu scopurile indicate mai jos, în mod manual și/sau cu suportul mijloacelor IT sau telematice.


1. Scopurile prelucrării datelor

Datele sunt prelucrate în conformitate cu prevederile GDPR, pentru următoarele scopuri:

 INFORMAȚII DE NAVIGARE: În timp ce sistemele IT și procedurile software adoptate pentru a rula acest site efectuează sarcinile lor de rutină și funcțiile lor, ele dobândesc anumite informații personale care sunt implicit transmise în timp ce sunt utilizate protocoale de comunicații Internet. Informațiile care se încadrează în această categorie sunt: adrese IP, tipul de browser utilizat, sistemul de operare, domeniul și adresele site-ului folosite pentru a accesa sau a ieși de pe site, informații despre paginile site-ului vizitate de Utilizator, ora la care utilizatorul a accesat site-ul, cât timp a petrecut utilizatorul pe fiecare pagină, o analiză a rutei interne și alți parametri despre sistemul de operare al utilizatorului și mediul IT. Aceste informații tehnice/IT sunt colectate, consolidate și utilizate complet anonim. Aceste date sunt prelucrate cu scopul de a permite și controla utilizarea corectă a acestui site, precum și colectarea unor informații statistice anonime despre utilizarea site-ului și vor fi anulate imediat după prelucrare.

 INFORMAȚII FURNIZATE VOLUNTAR DE UTILIZATOR. Datele care pot fi voluntar furnizate de Utilizator sunt prelucrate numai în măsura în care utilizatorul acordă consimțământul său pentru prelucrare și pentru următoarele scopuri:o PRESTAREA DE SERVICII: Pentru a accesa anumite servicii oferite de acest site, precum înregistrarea pentru cursuri, convenții sau seminarii, descărcarea software-ului, salvarea proiectelor și calcule ale produselor sau pentru a primi newslettere, vizitatorul va fi rugat să se înregistreze pe site și prin urmare, să creeze un cont personal. Când se înregistrează pe site, vizitatorul va fi rugat să furnizeze voluntar anumite informații personale prin completarea unui formular de înregistrare, precum nume, prenume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon mobil și/sau fix, sectorul de muncă și denumirea funcției. În ultimul rând, opțional, trimiterea explicită și voluntară de e-mailuri la adresele indicate pe acest site va conduce la obținerea de informații personale ale expeditorului (exemplu: nume, prenume și adresă e-mail). Informațiile personale furnizate voluntar reprezintă crearea unui cont utilizator și cu alte scopuri strict necesare pentru și/sau legate de furnizarea și corecta administrare a serviciilor solicitate, precum și pentru a răspunde la întrebările formulate de Utilizator, în mod obișnuit, prin site, prin email sau prin orice alt sistem de comunicații disponibila.

o MARKETING. Trimiterea de emailuri cu newsletter-ul nostru sau alte materiale informative și pentru scopuri promoționale și/sau de marketing.

o PROFILAREA. Pentru scopuri de profilare corelate cu cercetări de piață și analiza statistică. Această categorie include activități legate de sau corelate cu profilarea utilizatorilor pentru a identifica gusturile, preferințele, obiceiurile, nevoile și alegerile lor, pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor furnizate de Grupul Mapei.


2. Comunicarea datelor
Datele pot fi prelucrate de angajații și colaboratorii Mapei Romania sau companiile Grupului Mapei ca „persoane responsabile pentru prelucrare” (de exemplu, persoane care, sub directa autoritate a Operatorului sau a Procesatorului, sunt autorizate să prelucreze date personale, așa cum sunt prevăzute de Articolul 4, numărul 10 și 29 ale GDPR) și Ultima dată actualizat în 29 mai 2018 2 Procesatorii de Date.

Datele pot fi prelucrate de companii de încredere care furnizează servicii tehnice și organizaționale în numele Mapei sau al companiilor din Grupul Mapei. Aceste companii sunt colaboratorii direcți ai Mapei Romania sau ai companiilor din Grupul Mapei și sunt desemnate ca Procesatori de Date. Lista lor este actualizată constant și este disponibilă, la cerere, prin trimiterea unei comunicări la adresa menționată mai sus sau un email la: office@mapei.ro


3. Natura furnizării Datelor și consecințele refuzului


DATELE PRELUCRATE PENTRU FURNIZAREA SERVICIILOR OFERITE PE SITE
Pentru a accesa anumite servicii oferite de site (precum înregistrarea pentru cursuri, convenții sau seminarii, descărcarea software-ului, salvarea unor proiecte și a calculelor produselor sau pentru a primi newslettere), furnizarea de informații personale este necesară. Refuzul de a furniza acele informații va face ca Mapei România să nu poată furniza serviciul solicitat.

DATE PRELUCRATE PENTRU SCOPURI DE MARKETING
Pentru a proceda la prelucrarea în scopuri de marketing, Mapei România obține un consimțământ specific, separat, expres, documentat, preventiv și optional. Prin acordarea consimțământului pentru prelucrarea cu scop de marketing, Persoana Vizată confirmă în mod specific scopurile promoționale, comerciale și de marketing (inclusiv activități administrative și de management) și permite în mod expres prelucrarea (mijloacele folosite pentru acest proces ar putea fi: apelul cu operator sau alte mijloace neelectronice, netelematice sau nesusținute de mecanisme automate, electronice sau telematice și/sau proceduri în care mijloacele folosite pentru acest proces sunt e-mailul, faxul, sms, mms, sisteme automate fără operator și sisteme similare, inclusiv platforme electronice și alte mijloace electronice) în conformitate cu art. 6, paragraful 1, litera (a) din GDPR. Refuzul de a acorda consimțământul pentru prelucrarea în scopuri de marketing nu va determina nicio consecință cu privire la execuția unui contract, relația de afaceri sau altă relație cu utilizatorul. Persoana Vizată este liberă să acorde consimțământul pentru comunicări ulterioare cu terții care vor proceda la prelucrarea în scopuri de marketing. În cazul unui refuz de a acorda consimțământul pentru comunicări ulterioare cu terții care vor proceda la prelucrarea în scopuri de marketing, consecința va fi că nu va exista nici o comunicare și datele vor fi prelucrate exclusiv de Companie, dacă Persoana Vizată și-a dat consimțământul pentru tratamentul cu scopuri de marketing.

DATE PRELUCRATE CU SCOPURI DE PROFILARE
Este posibil ca pentru scopuri de marketing și pentru a îmbunătăți Serviciile, Compania efectuează prelucrarea datelor prin „profilare”. Pentru această prelucrare și cu scopul unor informații complete, se face referire la definiția din art. 4, paragraful 1, n. (4) din GDPR, care definește „profilarea” ca „orice formă de prelucrare automată a datelor personale care constă în utilizarea datelor personale pentru a evalua anumite aspecte personale cu privire la o persoană fizică”. Pentru a proceda la activitatea de profilare Mapei România va obține consimțământul anterior și specific al Persoanei Vizată . În cazul unui refuz de a acorda consimțământul pentru activități de profilare, consecința va fi imposibilitatea Companiei de a proceda la prelucrarea menționată mai sus. Persoana Vizată este liberă să acorde consimțământul pentru scopuri de marketing și nu pentru activitățile de profilare și/sau pentru comunicări ulterioare cu terții care vor proceda la activități de profilare. În cazul unui refuz de a acorda consimțământul pentru activitățile de profilare și/sau pentru comunicări ulterioare cu terții care vor proceda la activități de profilare, consecința va fi că nu vor exista activități de profilare de către Companie și comunicarea cu terții, iar datele vor fi prelucrate exclusiv de Companie dacă Persoana Vizată a acordat consimțământul pentru tratamentul cu scopul de marketing. Datele care sunt supuse activităților de profilare nu vor face obiectul divulgării.

PREVEDERI GENERALE
În orice caz, chiar dacă Persoana Vizată a acordat consimțământul pentru a autoriza Compania să urmărească toate scopurile menționate mai sus, el va fi liber să îl revoce în orice moment pentru fiecare tip de prelucrare in parte Așa cum se prevede în Articolul 21 al GDPR, Persoana Vizată are dreptul de a obiecta în orice moment la prelucrarea datelor personale cu privire la el/ea în scopurile de mai sus. În acest caz, datele personale nu vor fi prelucrate în acele scopuri.


4. Transferul datelor personale în Țări terțe care nu fac parte din UE
Ultima dată actualizat în 29 mai 2018 3 Datele colectate și prelucrate pot fi transferate pentru scopurile menționate mai sus în afara Uniunii Europenela:

 furnizori terți de servicii IT și/sau de stocare de date, inclusiv bazate pe cloud.

 companiile din Grupul Mapei. Datele sunt transferate numai în conformitate cu legile privind protecția datelor și unde mijloacele de transfer prevăd măsuri de siguranță adecvate în legătură cu datele, de exemplu:

 prin Contractul de transfer de date, care încorporează clauzele contractuale standard actuale adoptate de Comisia Europeană pentru transferul de date personale de către operatorii de date din UE la operatorii de date și procesatori de date din jurisdicții fără legi adecvate privind protecția datelor; sau

 prin înscrierea la Scutul Cadrul de confidențialitate UE-SUA pentru transferul datelor personale de la entități din UE la entități din Statele Unite ale Americii sau orice acord echivalent cu privire la alte jurisdicții; sau

 transferul datelor într-o țară în care există rezultate ale adecvării aparținând Comisiei Europene cu privire la nivelul de protecție a datelor via legislația acelei țări; sau

 dacă este necesar pentru încheierea sau executarea unui contract între noi și o terță parte și transferul datelor este în interesul subiectului datelor cu scopul acelui contract; sau

 dacă Subiectul datelor a fost de acord cu transferul datelor.


5. Durata prelucrării datelor
Toate datele personale sunt colectate și înregistrate în mod legal și corect și în scopurile descrise mai sus. Datele sunt prelucrate cu ajutorul sistemelor IT și a bazelor de date în termeni care sunt consecvenți cu acele scopuri pentru a asigura securitatea și confidențialitatea lor. Datele personale vor fi stocate în conformitate cu principiul proporționalității astfel încât să permită identificarea Subiectului Datelor și până când scopurile prelucrării vor fi urmărite.


6. Operatorul Datelor și Procesatorii de Date

Operatorul Datelor este:
Mapei România
str. Tudor Vladimirescu nr. 22, etaj 6, Unitățile 5 și 6, Sector 5, București, România

Așa cum am menționat mai sus, datele pot fi prelucrate de companii de încredere care furnizează servicii tehnice și organizaționale în numele Mapei sau al companiilor din Grupul Mapei. Aceste companii sunt colaboratorii direcți ai Mapei România sau ai companiilor din Grupul Mapei și sunt desemnate ca Procesatori de Date. Lista lor este actualizată constant și este disponibilă, la cerere, prin trimiterea unei comunicări la adresa menționată mai sus sau un email la:office@mapei.ro


7. Drepturile Persoanei Vizate
În conformitate cu Articolele 13, paragraful 2, literele (b) și (d), 14, paragraful 2, literele c) și e), 15, 18, 19 și 21 ale GDPR, Persoana Vizata are:

a) Dreptul la informare – de a solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal

b) Dreptul la rectificare – de a rectifica datele personale inexacte sau de a le completa;

c) Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – de a obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;

d) Dreptul la restrictionarea prelucrarii – de a solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care este se contesta exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;

e) Dreptul de opozitie – de a te opune, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;

f) Dreptul la portabilitatea datelor - puteti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ai furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;

g) Dreptul de a depune plangere – de a depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

h) Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dvs, vi-l puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila.

Orice rectificare, ștergere sau limitare a prelucrării efectuată la cererea Persoanei Vizate – dacă nu este imposibil sau nu necesită un efort nerezonabil – va fi notificată de Companie celor cărora li s-au comunicat datele personale. Compania poate comunica numele lor Persoanei Vizate, dacă sunt solicitate de către Persoana Vizată. Exercitarea drepturilor nu este supusă niciunei forme de constrângere și este gratuită. Pentru a-și exercita drepturile sale, Subiectul Datelor poate contacta Operatorul Datelor prin trimiterea unei notificări la adresa menționată mai sus sau un email la: office@mapei.ro. Ultima dată actualizat în 29 mai 2018 4


8. Plug-in-urile rețelelor sociale

Acest site conține plug-in-uri pentru anumite plaforme de rețele sociale (precum Facebook). Plug-in-urile rețelelor sociale sunt instrumente speciale care permit ca funcțiile platformelor de rețele sociale să fie direct încorporate în site (precum funcția „Like” a Facebook) și sunt indicate prin sigla fiecărei platforme de rețele sociale. Când vizitați o pagină a acestui site și interacționați cu un plug-in (cum ar fi un clic pe butonul „Like”), sau dacă decideți să faceți un comentariu, informațiile corespunzătoare sunt transmise de către browser direct la platforma de rețea socială (în acest caz Facebook) care le memorează. Pentru mai multe informații despre scopurile, tipul și metodele folosite pentru a colecta, prelucra și stoca informații personale de către platforma de rețea socială și pentru informații despre cum să vă exercitați drepturile dvs., vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a platformei de rețea socială.


9. Link-uri la site-urile terților

Din acest site este posibil să vă conectați direct la alte site-uri ale terților prin link-uri dedicate. Titularul acestui site nu își asumă răspunderea pentru modul în care informațiile personale sunt administrate și gestionate de site-urile terților și managementul datelor de autentificare furnizate de terți.


10. Cookie-uri

Cookie-urile sunt pachete de informații trimise de un server web (de exemplu, site-ul) la browserul utilizatorului, care sunt stocate automat pe calculatorul utilizatorului și apoi sunt trimise automat înapoi la server de fiecare dată când site-ul este accesat. Setarea implicită pentru aproape toate browserele este să accepte automat cookie-uri. Acest site nu utilizează cookie-uri pentru a transmite informații de natură personală. Utilizarea cookie-urilor de sesiune (care nu sunt stocate permanent pe calculatorul utilizatorului și sunt anulate de fiecare dată când browserul este închis) este strict limitată la transmiterea identităților de sesiune necesare pentru a permite site-ului să fie utilizat în siguranță și eficient. Cookie-urile de sesiune utilizate pe acest site evită nevoia de a utiliza alte tehnici IT, care ar putea fi în detrimentul confidențialității utilizatorului când navighează pe Internet, și nu permit dobândirea informațiilor persoanale ale utilizatorului. Cookie-urile permanente sunt utilizate de acest site, adică cookie-uri care rămân stocate pe hard disk-ul calculatorului până când expiră sau sunt anulate de utilizator/vizitator. Prin utilizarea cookie-urilor permanente, vizitatorii site-ului (sau alți utilizatori care folosesc același calculator) sunt recunoscuți automat de fiecare dată când vizitează site-ul. Vizitatorii pot seta browserul lor astfel încât să accepte/să refuze toate cookie-urile sau un mesaj să apară de fiecare dacă când un cookie este propus astfel încât ei să poată decide dacă să îl accepte sau nu. În orice moment, utilizatorul poate modifica setările implicite și poate dezactiva toate cookie-urile (adică le poate bloca complet) prin selectarea celui mai înalt nivel de protecție. Pentru orice alte informații cu privire la caracteristicile, tipurile, metodele și modurile de îndepărtare, anulare sau dezactivare a cookie-urilor prezente pe site, vă rugăm să citiți Politica privind cookie-urile. 

Rămâneți la curent

Abonați-vă la noul nostru newsletter pentru a primi noutăți despre Mapei