EPD

Okoljska dekleracija izdelka (EDP) je poročilo, pripravljeno v skladu z mednarodnimi standardi (ISO 14025, EN 15804...), ki dokumentira učinke, ki jih ima izdelek na okolje skozi celotni življenski cikel, z merjenjem teh učinkov po metodi LCA (ocena življenjskega cikla).
Zato je analiza življenjskega kroga izdelka, ocenitev vpliva proizvoda na okolje v vseh fazah njegovega življenja:: od pridobivanja potrebnih surovin za končni izdelek, do prevoza v tovarno, proizvodnega cikla, embalaže, odpadnih materialov, prevoz končnega izdelka k prodajalcu in do recikliranja ali razgradnje.
{14Upoštevati je potrebno, da imajo izdelki številne vplive na okolje: Od najbolj znanega učinka globalnega segrevanja, ki ga povzročajo toplogredni plini (Potencial Globalnega Segrevanja, znan tudi kot ogljični odtis), do učinkov, kot je evtrofikacija (nenadzorovan razvoj vodnih organizmov, kot so alge in zmanjšanje populacije favne), zmanjšanje debeline ozonske luknje, transformacija onesnaževalcev v kislino, ki nato povzroča kisli dež, zmanjševanje naravnih virov in še veliko več.
epd
V gradbeni industriji, je EPD{30 (Okoljska deklaracija izdelka) v pomoč arhitektom, projektantom in ostalim kupcem za boljše razumevanje trajnoste značilnosti izdelka in njegovega vpliva na okolje. Certifikacijski organi in protokoli za stavbe, kot sta LEED in BREEAM, so uvedli merila za trajnost in posebne zahteve za kostrukcije na podlagi metode LCA (ocenjevanje življenskega cikla). Tudi arhitekti in ekološki javni razpisi (GPP - so sedaj obvezni v različnih članicah EU) zahtevajo izdelke, ki so skladi z mednarodnimi predpisi glede trajnosti.

EDP je najboljši način za predstavitev okoljskih značilnosti izdelka. 

ciclo-di-vita

Obstajajo različne vrste EDPjev: EPD’s: 
standardpovprečen in model.

Standardni EPD
Posamezni EPDji zajemajo določen izdelek, ki ga pripravi posamezni proizvajalec. Vsebuje inforamcije, specifične za ta izdelek. Priprava in vzdrževanje tekega dokumenta drago, pri čemer je potrebno vsakič posodobiti in izdati novo verzijo dokumenta, ko se sestava izdelka spremeni oziroma posodobi.
Povprečen EPD
EPD je pripravljen in izračunan tako, da pokriva določen obseg izdelkov s podobnimi funkcijami. Vključuje lahko izdelke različnih proizvajalcev, ki jih običajno objavljajo trgovinska združenja za kritje določenih kategorij izdelkov. Vsebuje povprečni vpliv izdelkov in proizvajalcev na okolje, ki so sodelovali pri zbiranju in analiziranju relativnih podatkov.
Model EPD
Ta tip je strukturiran glede na kemijsko sestavo in zajema vse izdelke, ki spadajo v določeno vrsto formulacij in aplikacij. Ker je vpliv na okolje v zgradbi enega od zgoraj omenjenih izdelkov na splošno zelo nizek, bolj natančna diferenciacija izdelkov arhitektom ne bi dala nobenih pomembnejših informacij, zaradi ogromne kompleksnosti gradbenega sistema.

EDP model so razvili FEICA (Združenje evropske industrije lepil in tesnil) in EFCA (Evropska zveza dodatkov za betone) v skladu s pristopom "najslabšega možnega scenarija".

FEICA in EFCA, ki izdajata EPD, potrjuje nemški inštitut za gradbeništvo in okolje (IBU) .

Ostanite v stiku z nami

Tukaj se lahko naročite na Mapei novičnik in prejemate naše novice