Gizlilik Politikası

 
Bu gizlilik politikasının amacı, web sitesinin nasıl yönetildiğini ve kullanıcıların/ziyaretçilerin kişisel bilgilerinin nasıl işlendiğini açıklamaktır.Ayrıca, bu gizlilik politikası, 196/2003 Sayılı Kararnamenin 13. maddesine (kişisel bilgilerin korunmasıyla ilgili Kurallar; bundan sonra “Gizlilik Kuralları” olarak anılacaktır) göre bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır.
İŞLENEN BİLGİLERİN SAHİBİ
Bu web sitesine başvurulduktan sonra işlenebilecek tüm bilgilerin sahibi, Via C. Cafiero 22, Milan 20158 adresinde bulunan Mapei S.p.A.'dır.
İŞLENEN BİLGİLERİN TÜRÜ VE AMACI


GEZİNME BİLGİLERİ

Bu web sitesini yürütmek için kullanılan BT sistemleri ve yazılım prosedürleri rutin görev ve işlevlerini gerçekleştirir; bunlar, internet iletişim protokolleri kullanıldığı sırada zımni olarak aktarılan belirli kişisel bilgilere gereksinim duyar.

Bu bilgiler şu kategoriler altındadır: IP adresleri, kullanılan tarayıcının türü, işletim sistemi, web sitesine erişmek veya web sitesinden çıkmak için kullanılan alan ve web sitesi adresleri, kullanıcı tarafından ziyaret edilen web sitesi dahilindeki sayfalarda bulunan bilgiler, kullanıcının web sitesine erişim süresi, kullanıcının her sayfada ne kadar süre kaldığı, dahili yol analizi ve kullanıcının işletim sistemi ile BT ortamı hakkındaki diğer parametreler.

Bu teknik/BT bilgileri tamamen anonim şekilde toplanır, birleştirilir ve kullanılır.

KULLANICI TARAFINDAN GÖNÜLLÜ OLARAK SAĞLANAN BİLGİLER

Web sitesi tarafından sunulan belirli hizmetlere (ör. kurslara kayıt olma, toplantılar veya seminerler, yazılım indirme, projeleri ve ürün hesaplamalarını kaydetme ya da bültenleri alma) erişebilmek için ziyaretçinin web sitesine kaydolması ve bu nedenle kişisel hesap oluşturması istenir.

Web sitesine kaydolurken ziyaretçinin bir kayıt formu doldurarak gönüllü olarak belirli kişisel bilgileri (ör. ad, soy adı, ev adresi, e-posta adresi, mobil ve/veya sabit telefon numarası, iş sektörü ve iş unvanı) sağlaması istenir.

Son olarak, bu web sitesinde belirtilen adreslere isteğe bağlı, açık ve gönüllü olarak gönderilen e-postalar, kullanıcının elde edilen kişisel bilgilerini beraberinde getirir (kişisel bilgilere örnek: ad, soy adı ve e-posta adresi).

Gönüllü olarak sağlanan herhangi bir kişisel bilgi aşağıdaki amaçlarla işlenir:

  1. Kullanıcı hesabı oluşturulması ile istenen hizmetlerin sağlanması ve doğru yönetilmesi amacıyla, kesinlikle gerekli olan ve bunlarla bağlantılı olan diğer amaçların yanı sıra, kullanıcı tarafından formüle edilen soruları rastgele şekilde, web sitesi üzerinden, e-posta ve sistemde mevcut olan diğer herhangi bir iletişim sistemi yoluyla yanıtlamak üzere.
  2. Bültenimize e-postalar veya promosyon ve/veya pazarlama amaçlarıyla diğer bilgilendirici materyaller göndermek için. Ayrıca, bu kategori, Mapei S.p.A. veya Mapei Group ile bağlantılı herhangi bir şirket tarafından yürütülen, belirli ürün türleriyle bağlantılı veya ilişkili hizmetlere dair promosyon faaliyetlerini de içerir.
  3. Pazar araştırması ve istatistiksel analiz ile ilişkili profil çıkarma amacıyla. Bu kategori aynı zamanda, Mapei Group tarafından sağlanan hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla kullanıcıların ilgileri, tercihleri, alışkanlıkları, ihtiyaçları ve seçimlerini belirlemek üzere kullanıcıların profilini çıkarmayla da bağlantılı veya ilişkili aktiviteleri içerir.

 

1. maddeye göre sunulan hizmetlerin amacı doğrultusunda kişisel bilgilerin sağlanması gereklidir. Bilgi sağlamanın reddedilmesi durumunda, Mapei S.p.A. gerekli hizmeti sağlayamaz.

2. ve 3. maddelere göre sunulan hizmetlerin amacı doğrultusunda, kişisel bilgilerin sağlanması isteğe bağlıdır ve kullanıcının, söz konusu bilgilerin yukarıda belirtilen amaçlar ve koşullar için işleneceğini kabul etmesine (özel form kullanılarak açıklanmaktadır) dayanır. Ayrıca, tanıtım amacıyla kullanıcıyla iletişime geçmek için kullanılan yöntemler 2. maddeye dayanır; kullanıcının iletişime geçilmesini kabul etmesi halinde, otomatik (e-posta, sms, mms, faks, kayıtlı telefon mesajları) veya geleneksel (operatörden telefon görüşmesi veya mektup) gerçekleşebilir. Kullanıcı dilediği zaman, kısmen de (ör. yalnızca geleneksel araçlar kullanılarak iletişime geçilmesini kabul ederek) dahil olmak üzere, daha önce onaylanan kabulden feragat edebilir.

ÇEREZLER

Çerezler, bir web ağı (ör. web sitesi) tarafından kullanıcının internet tarayıcısına gönderilen bilgi paketleridir ve bu paketler kullanıcının bilgisayarında otomatik olarak saklanır ve daha sonra web sitesine her erişildiğinde otomatik olarak sunucuya geri gönderilir.

Tüm web tarayıcıları için varsayılan ayar, çerezlerin otomatik olarak kabul edilmesidir.

Bu web sitesi kişisel nitelikteki bilgilerin aktarılması için çerezleri kullanmaz.

Web sitesinin güvenli ve etkin şekilde kullanımının sağlanması için oturum çerezlerinin (kullanıcının bilgisayarında kalıcı olarak saklanmaz ve web tarayıcısı her kapatıldığında iptal edilir) kullanımı kesinlikle oturum kimliklerinin aktarımıyla sınırlıdır.

Bu web sitesinde kullanılan oturum çerezleri, gezinirken kullanıcının gizliliğine potansiyel olarak zarar verebilecek diğer BT tekniklerinin kullanım ihtiyacını engeller ve kullanıcının kişisel bilgilerinin edinilmesine izin vermez.

Bu web sitesi için kalıcı çerezler de kullanılır; bu çerezler, süreleri dolana veya kullanıcı/ziyaretçi tarafından iptal edilene kadar bilgisayarın sabit diskinde saklanır.

Kalıcı çerezleri kullanarak, web sitesi ziyaretçileri (veya aynı bilgisayarı kullanan diğer kullanıcılar) web sitesini her ziyaret ettiklerinde otomatik olarak tanınır.

Ziyaretçiler tarayıcılarını, tüm çerezleri kabul etmek/reddetmek üzere ayarlayabilir ya da kabul etmek veya reddetmek üzere karar vermeleri için çerez teklif edilen her sefer bir mesaj belirebilir. Kullanıcı dilediği zaman varsayılan ayarı değiştirebilir ve en yüksek koruma seviyesini seçerek tüm çerezleri devre dışı bırakabilir (yani, tüm çerezleri tamamen engelleyebilir).

Web sitesinde bulunan çerezleri kaldırma, iptal etme veya devre dışı bırakma özellikleri, türleri, yöntemleri ve yollarıyla ilgili diğer tüm bilgiler için lütfen spesifik Cookie (Çerez) Politikası'na göz atın.

KİŞİSEL BİLGİLERE ERİŞİM

Bir kullanıcının kişisel bilgilerine Mapei S.p.A. dahilinde yalnızca yetkisi olanlar söz konusu bilgileri işlemek için ve şirket içindeki spesifik rollerine bağlı olarak, müşteri tarafından istenen hizmetleri sağlayabilmek veya web sitesinin doğru şekilde çalışmasını garanti altına almak amacıyla söz konusu bilgileri işlemesi gerekenler bu bilgilere erişebilir.

Kişisel bilgiler, Group dahilindeki diğer şirketlerle ve söz konusu bilgileri yukarıda belirtildiği şekilde işleyebilmeleri için Mapei'nin ticari, profesyonel ve teknik nitelikteki hizmetleri yürütmek için iletişime geçtiği üçüncü tarafların yanı sıra, BT sağlayıcıları ve web sitesi yönetim hizmetleriyle (ör. barındırma sağlayıcıları, pazar araştırma ve analiz sağlayıcılar ya da veritabanı yönetimi ve bakım hizmetleri sağlayıcıları) paylaşılabilir.

Yukarıda belirtilen haller dışında, kullanıcının kişisel bilgileri üçüncü taraflarla, şahıslarla veya organizasyonlarla paylaşılmaz ya da herhangi bir şekilde ifşa edilmez.

İŞLEME YÖNTEMLERİ
Kişisel bilgiler basılı veya elektronik kopya olarak saklanabilir ve güvenlik ve gizlilik profilleri ve veri işleme doğruluğu ile meşruluğuna ilişkin kuralların uygulanması dahil, Gizlilik Kuralları tam olarak uygulanarak şirketin BT sistemine girilir. Tüm bilgiler, Gizlilik Kurallarının 11. maddesine uygun olarak saklanır ve her seferinde kesinlikle yalnızca spesifik amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan süre dahilinde tutulur.
SOSYAL MEDYA EKLENTİLERİ

Bu web sitesi, belirli sosyal medya platformları (ör. Facebook) için eklentiler içerir. Sosyal medya eklentileri, doğrudan web sitesinde birleştirilmesi için sosyal medya platformlarının işlevlerine olanak tanıyan özel araçlardır (ör. Facebook “Like” işlevi) ve her bir sosyal medya platformunun ilgili logosuyla belirtilir.

Bu web sitesinde bir sayfayı ziyaret ettiğinizde ve eklentiyle etkileşime geçtiğinizde (örneğin, “Like” düğmesine tıklayarak) veya yorum bırakmaya karar verdiğinizde, ilgili bilgiler tarayıcı tarafından doğrudan söz konusu bilgiyi ezberleyen sosyal medya platformuna (bu durumda Facebook) aktarılır. Kişisel bilgilerin sosyal medya platformu ile toplanmasına, işlenmesine ve saklanmasına ilişkin amaçlar, tür ve yöntemlerle ilgili daha fazla bilgi edinmek ve haklarınızı nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için lütfen sosyal medya platformunun gizlilik politikasına göz atın.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTESİ BAĞLANTILARI

Özel bağlantılar aracılığıyla, bu web sitesinden doğrudan diğer üçüncü taraf web sitelerine bağlanmak olasıdır.

Bu web sitesinin sahibi, kişisel bilgilerin üçüncü taraf web siteleri tarafından idare ve yönetim yöntemine ve üçüncü taraflar tarafından sağlanan kimlik doğrulama bilgilerine ilişkin tüm sorumlulukları reddeder.

İLGİLİ TARAFLARIN HAKLARI

Gizlilik Kurallarının 7. maddesine göre, kişisel bilgiler sağlayan herhangi bir taraf, dilediği zaman, söz konusu bilgilerin mevcut olup olmadığına ilişkin onay isteme, içerikleri ve kaynağı bilme, doğruluğunu onaylama ve entegre edilmesini, güncellenmesini ya da düzeltilmesini isteme hakkına sahiptir.

Buna benzer olarak, herhangi bir taraf, yasa dışı saklanan herhangi bir bilginin iptal edilmesini, anonim bir forma dönüştürülmesini veya engellenmesini isteme ve meşru nedenlerle söz konusu bilgilerin işlenmesine karşı çıkma hakkına sahiptir.

Haklarınızdan yararlanmanız için tüm isteklerin şuraya gönderilmesi gerekir:

- E-posta yoluyla: mapei@mapei.it veya

- Posta yoluyla: Mapei S.p.A., Via C. Cafiero 22, Milan 20158, İtalya

Buna ek olarak, kayıtlı kullanıcılar, diledikleri zaman, kişisel hesaplarına erişerek söz konusu kişisel bilgilerin görüntüsünü alabilir, değiştirebilir veya iptal edebilir ya da daha önce belirtilen amaçlar için verilmiş kabullerine izin verebilir veya geri çekebilir.

Oluşturulan hesap dilediği zaman kullanıcı tarafından şu şekilde iptal edilebilir: “HESABI İPTAL ET” düğmesine tıklayarak veya yukarıda belirtilen adreslerden birini kullanarak. Bir profil iptal edilirse kayıt sırasında ve web sitesini kullanırken kullanıcı tarafından girilen tüm bilgiler iptal edilir.

POLİTİKADA DEĞİŞİKLİKLER

Mapei S.p.A. tarafından mevcut hizmetlere ya da yeni hizmetlerin tanıtımına veri koruma yasasında değişiklikler, veri koruma ile ilgili yeni yasanın veya varyasyonlarının tanıtımı, bu gizlilik politikasının değiştirilmesini gerekli kılabilir. Kullanıcıların bu belgeye düzenli olarak başvurması ve aşağıda belirtilen en yeni güncellemeye göz atması gerekir.

Güncellenme tarihi Ağustos 2017

İrtibatta olalım

Mapei'den haber almak için bültenimize abone olun