Systémy pro stavbu
Produkty
Závazek k životnímu prostředí
LEED
Dlouhodobý závazek Mapei k životnímu prostředí se vztahuje na naše technické prostředky, výrobky a technologie
Definice LEED Podle Rady USA pro ekologické stavebnictví (USBGC) klasifikace trvale udržitelných budov LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) podporuje a zrychluje globální osvojování ekologicky šetrných zelených staveb a výrobních technologií prostřednictvím tvorby a zavádění všeobecně chápaných a přijatelných nástrojů a výkonnostních kritérií. LEED podporuje celkový přístup k ekologii hodnocením vlastností staveb v pěti klíčových oblastech týkajících se lidského zdraví a zdravého životního prostředí: stavebního místa, úspory vody, úspory energie, výběru materiálu a kvality vnitřního prostředí. LEED jako norma LEED se stává ve stavebnictví kvalitativní normou. Vlády USA a Kanady, stejně jako mnoho státních i místních úřadů nyní požadují, aby stavby byly certifikované systémem LEED. Soukromý sektor také vyžaduje stavby certifikované LEED, protože ekonomické výhody těchto staveb jsou stále zřetelnější, jako např. o 32 % nižší spotřeba elektrické energie. Mimoto byly projekty LEED zaznamenané i v několika dalších zemích po celém světě, např. v Kanadě a Mexiku. Kromě USA, Kanady a Itálie, kde byl systém LEED již oficiálně zaveden, se se tento systém stává stále populárnějším v Jižní Americe, Austrálii, na Novém Zélandě, v Dubaji, ale i ve zbytku světa. Dopad stavebnictví na životní prostředí Stavebnictví má obrovský vliv na životní prostředí. Podle agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) se stavby v USA podílí:
  • 39% na celkové spotřebě energie
  • 12% na celkové spotřebě vody
  • 68% na celkové spotřebě elektřiny
  • 38% na produkci emisí oxidu uhelnatého
Pokud jde o Evropu, nejsou přesná čísla k dispozici, ale je zde patrná vzrůstající snaha o úsporu energií a jejich zdrojů.
MAPEI, spol. s r.o. Smetanova 192/33 - Olomouc - Hodolany, 779 00 - Telefon +420 585 201 151 - Fax +420 585 227 209 - info@mapei.cz Cookie Policy Privacy Policy