Kvalitu ovzduší v našich domovech může ovlivňovat řada různých faktorů: např. lidské chování, ventilace i používané výrobky. Např. čisticí prostředky, stavební výrobky nebo nábytek obsahují těkavé organické látky (VOC), které mají vliv na kvalitu vzduchu v uzavřených prostorech.

Společnost Mapei vyvinula výrobky bez obsahu rozpouštědel s velmi nízkými emisemi těkavých organických látek. Tyto výrobky jsou zárukou dobré kvality ovzduší uvnitř budov, ve kterých jsou aplikovány. Jsou proto bezpečné jak pro osoby, které s těmito produkty pracují, tak pro uživatele takových budov.
V roce 2005 získaly tyto výrobky právo na označení EC1 (velmi nízký obsah emisí těkavých organických látek) a v roce 2010 označení EMICODE EC1 PLUS (velmi nízký obsah emisí těkavých organických látek - PLUS) .
Obě označení uděluje organizace GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), což je Asociace pro kontrolu emisí ve výrobcích pro podlahové instalace, lepidla a stavební materiály, jejímž jsme členem.

Výrobky Mapei získaly i některá další nepovinná certifikační označení, která garantují jejich ekologickou udržitelnost a potvrzují, že dané výrobky splňují požadavky pro příslušné trhy. Naše výrobky mají přirozeně i řadu povinných označení, např. pro trhy v Německu, ve Francii nebo v Belgii. V Německu je to Der Blaue Engel, což je ekologické označení pro výrobky, které jsou ohleduplné k životnímu prostředí a také k podlahářům, obkladačům i koncovým uživatelům.


Indoor-air-quality

Zůstaňte ve spojení

Přihlaste se k odběru newsletterů