EPD (Environmentální prohlášení o výrobku) je komplexní zpráva, vypracovaná na základě mezinárodních norem (např. ISO 14025, EN 15804 atd.), která dokumentuje vliv příslušného výrobku na životní prostředí po dobu celého životního cyklu výrobku, přičemž tento vliv se měří pomocí metody LCA.
Tato metoda tedy posuzuje dopady příslušného výrobku na životní prostředí během všech fází jeho životního cyklu: od vytěžení potřebných surovin a jejich transportu do výrobního závodu, přes výrobní cyklus, zabalení výrobku a likvidaci odpadních materiálů, až po dopravu hotového výrobku k příslušnému distributorovi a finální odstranění (likvidaci) výrobku.
Stavební výrobky mohou mít různé negativní účinky na životní prostředí: od skleníkových plynů způsobujících globální oteplování (tzv. potenciál globálního oteplování známý též jako uhlíková stopa), přes eutrofizaci (přemnožení vodních organismů a vymírání vodních živočichů) a ubývání ozonové vrstvy, až po přeměnu znečišťujících látek na kyseliny (které jsou příčinou kyselých dešťů) nebo ubývání přírodních zdrojů.
epd
Ve stavebním průmyslu dokumenty EPD pomáhají architektům, projektantům a dalším zúčastněným stranám lépe porozumět vlastnostem trvale udržitelných výrobků a jejich příznivému vlivu na životní prostředí. Certifikační orgány a programy určené pro stavebnictví (např. LEED a BREEAM), zavádějí kritéria pro trvale udržitelný rozvoj a stanovují příslušné požadavky pro realizované stavby na základě metody LCA (posuzování životního cyklu). Rovněž mnohé veřejné instituce v rámci (GPP (zadávání zelených veřejných zakázek, které je v některých zemích EU, včetně Itálie, povinné) požadují výrobky, které jsou v souladu s mezinárodními standardy udržitelného rozvoje.

Prohlášení EPD jsou nejlepším ukazatelem vlastností výrobku s ohledem na životní prostředí. 

ciclo-di-vita

Existují různé typy prohlášení EPD, např. 
standardnímodelové nebo prohlášení o středním dopadu výrobku na životní prostředí.

Standardní EPD
Standardní EPD je prohlášení jednotlivého výrobce o jednom konkrétním výrobku. Obsahuje podrobné informace o příslušném výrobku, přičemž dokument je nutné aktualizovat a zveřejnit v nové verzi pokaždé, když dojde k nějaké změně v receptuře nebo ve složení surovin daného výrobku.
Prohlášení EPD o středním dopadu výrobku na životní prostředí
Tento typ prohlášení EPD se používá pro kategorii výrobků, které mají stejnou nebo podobnou funkci. Může zahrnovat produkty od různých výrobců a často jej vyhotovují obchodní sdružení pro určitou kategorii výrobků. Výrobky, které spadají do této skupiny prohlášení EPD, mají střední dopad na životní prostředí.
Modelové EPD
Tento typ prohlášení se řídí chemickým složením výrobků. Zahrnuje tak všechny výrobky, které spadají do určité kategorie receptur nebo aplikací. Vzhledem k tomu, že dopad těchto výrobků na vnitřní prostředí budov je obecně velmi malý, nejsou u tohoto typu prohlášení vyžadovány všechny podrobnosti. Ty by jen zbytečně zatěžovaly architekty, aniž by jim poskytly nějaké nové významné informace.

Vzor prohlášení EPD vypracovaly organizace FEICA (Evropská asociace pro průmysl lepidel a tmelů) a EFCA (Evropská federace výrobců přísad do betonu) na základě předpokladu nejhoršího možného scénáře.

Prohlášení EPD organizací FEICA a EFCA jsou certifikována a zveřejňována německou institucí IBU.

Zůstaňte ve spojení

Přihlaste se k odběru newsletterů