produkty
Produkty do montażu płytek ceramicznych i kamienia naturalnego
Kleje na bazie żywic epoksydowych i poliuretanowych
inne podlinie
inne produkty
Powiązane referencje
KERALASTIC
Karta techniczna
Polish
inne języki
Deklaracja właściwości użytkowych
Polish
Karta charakterystyki
Wysokowydajny, dwuskładnikowy klej poliuretanowy do płytek ceramicznych i kamienia naturalnego.
DANE TECHNICZNE:
Maksymalny czas użytkowania: 50 min.
Spoinowanie: po minimum 12 godz.
Obciążenie ruchem pieszym: po około 12 godz.
Pełne obciążenie: po około 7 dniach.
Odkształcalność: wysokoodkształcalny.
Nakładanie: pacą zębatą nr 4 lub 5.
Kolor: biały i szary.
Przechowywanie: 24 mies.
Zużycie: 2,5-5 kg/m².
Opakowania: wiaderka 10 i 5 kg.
Produkty do montażu płytek ceramicznych i kamienia naturalnego
Produkty do montażu wykładzin elastycznych i tekstylnych
Produkty do montażu posadzek drewnianych
Specjalistyczne produkty linii budowlanej
Posadzki mineralne i żywiczne
Membrany syntetyczne
Domieszki do betonu
Uszczelnienia i izolacje przeciwwodne
Ocieplenia, tynki i farby
Glazurnik
Buildfix
Mapei Polska Sp. z o.o. ul. Gustawa Eiffela 14 - 44-109 Gliwice - Telefon 48 (32) 775-44-50 - Fax 48 (32) 775-44-71 - info@mapei.pl
www.lexicon.it