Stavíme udržitelnou budoucnost společně

OD TEĎ MŮŽETE BÝT SOUČÁSTÍ

VÍCE INFO

Nyní si můžete vybrat a žít s plně kompenzovaným dopadem CO2*
Zvolte si udržitelnost pro všechny své projekty, s Mapei.
*“Plně kompenzovaný dopad CO2 na změnu klimatu (CO2 fully offset in the entire life cycle) podle Mapei znamená, že emise CO2 měřené v průběhu životního cyklu výrobků řady Zero v roce 2023 s použitím metody Posouzení životního cyklu (LCA), ověřené a certifikované EPD (Environmentální prohlášení o výrobku), byly kompenzovány získáním certifikovaných uhlíkových kreditů na podporu obnovitelných zdrojů energie a zalesňování. Závazek planetě, lidem a biodiverzitě. Další informace o výpočtu emisí a projektech na zmírnění změn klimatu financovaných prostřednictvím certifikovaných uhlíkových kreditů click here

logo-co2-zero

Výrobky pro keramiku a přírodní kámen

Při pokládce keramických obkladů a dlažeb používejte lepidla a spárovací hmoty se zbytkovými emisemi CO2 kompenzovanými prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie a zalesňování.

KERAFLEX EASY S1 ZERO

KERAFLEX EASY S1 ZERO

Lepidlo na velkoformátové obkladové prvky na velké povrchy, s plně kompenzovaným dopadem CO2 na klimatické změny.
Vysoce kvalitní snadno zpracovatelné deformovatelné cementové lepidlo šedé barvy, s prodlouženou dobou zavadnutí, vysokou schopností pokrytí rubové strany obkladového prvku, velmi nízkou emisí organických těkavých látek a kompenzací emisí skleníkových plynů. Doporučujeme především pro pokládku velkoformátových dlaždic na velké plochy, lze ho aplikovat v tloušťkách do 10 mm.

VÝBORNÁ SCHOPNOST POKRYTÍ RUBOVÉ STRANY OBKLADOVÉHO PRVKU

DEFORMOVATELNÝ

JEDNODUCHÁ APLIKACE

IDEÁLNÍ PRO POKLÁDKU VELKOFORMÁTOVÝCH DLAŽDIC NA VELKÉ PLOCHY

KERAFLEX MAXI S1 ZERO

KERAFLEX MAXI S1 ZERO

Lepidlo s MAXI výkonem a s plně kompenzovaným dopadem CO2 na klimatické změny.
Speciální vysoce kvalitní deformovatelné lepidlo šedé barvy se sníženým skluzem, prodlouženou dobou zavadnutí, technologií Low Dust, velmi nízkými emisemi organických těkavých látek a kompenzací emisí skleníkových plynů, na obklady a dlažby do tloušťky 15 mm a k lepení velkoformátových obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene

ŽÁDNÝ POKLES TLOUŠŤKY

SKVĚLÁ ZPRACOVATELNOST

DEFORMOVATELNÝ

IDEÁLNÍ PRO INSTALACI VELKOFORMÁTŮ

KERAFLEX EXTRA S1 ZERO

KERAFLEX EXTRA S1 ZERO

Univerzální lepidlo s tixotropní nebo tekutou konzistencí a plně kompenzovaným dopadem CO2 na klimatické změny
Vysoce kvalitní deformovatelné cementové ledidlo šedé barvy s možností úpravy konzistence, omezeným skluzem, vysokou schopností pokrytí rubové strany, prodlouženou dobou zavadnutí, nízkými emisemi organických těkavých látek a kompenzací skleníkových plynu, na instalaci obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene a to i velkých formátů.

VÝBORNÁ SCHOPNOST POKRYTÍ RUBOVÉ STRANY OBKLADOVÉHO PRVKU

OMEZENÝ VERTIKÁLNÍ SKLUZ

DEFORMOVATELNÝ

IDEÁLNÍ PRO INSTALACI VELKOFORMÁTŮ

ULTRACOLOR PLUS

ULTRACOLOR PLUS


Vysoce trvanlivá spárovací hmota s plně kompenzovaným dopadem CO2 na klimatické změny. Nové barvy pro každý prostor.
Vysoce kvalitní rychle tvrdnoucí a vysychající cementová spárovací hmota pro spáry šířky do 20 mm. Je CO2 neutrální, nulový dopad  na klimatické změny.

VODĚ ODOLNÝ A SNADNO ČISTITELNÝ (DROPEFFECT® TECHNOLOGIE)

ZASPÁROVANÉ PLOCHY JSOU RYCHLE PŘIPRAVENY K POUŽÍVÁNÍ

ODOLNÝ PROTI PLÍSNÍM (BIOBLOCK® TECHNOLOGIE)

PROTI TVORBĚ VÝKVĚTU PRO JEDNOTNOU BARVU

ULTRALITE S1 FLEX ZERO

ULTRALITE S1 FLEX ZERO

Vylehčené deformovatelné lepidlo s s plně kompenzovaným dopadem CO2 na klimatické změny usnadňuje práci obkladačům, ideální k instalaci velkoformátových obkladových prvků.
Jednosložkové vysoce kvalitní deformovatelné vylehčené cementové lepidlo šedé barvy, s omezeným vertikálním skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí, technologií omezení prašnosti Low Dust a velmi vysokou výtěžností, nízkými emisemi organických těkavých látek a kompenzací emisí skleníkových plynů. Snadná aplikace stěrkou s vysokou schopností pokrytí rubové strany obkladů a dlažeb z keramiky přírodního kamene. Ideální na velké formáty.

JEDNODUŠŠÍ APLIKACE A DOPRAVA

VELMI VYSOKÁ VÝTĚŽNOST

VÝBORNÁ SCHOPNOST POKRYTÍ RUBOVÉ STRANY OBKLADOVÉHO PRVKU

IDEÁLNÍ PRO INSTALACI VELKOFORMÁTŮ

Sanační malty

Při opravách, vyrovnávání a ochraně betonu vyberte malty a cementové systémy se zbytkovými emisemi CO2 zcela komepnzovanými prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie a zalesňování.
Mapefer 1K Zero

MAPEFER 1K ZERO

Jednosložková cementová antikorozní malta na ochranu ocelové výztuže s plně kompenzovaným dopadem CO2 na klimatické změny.
Jednosložková malta na bázi cementových pojiv, práškových polymerů a inhibitorů koroze, určená k aplikaci na ocelovou výztuž jako prevence proti vzniku koroze a jako nátěr ke zvýšení přídržnosti sanačních malt.

OCHRANA VÝZTUŽE

VELMI NÍZKÉ EMISE VOC

JEDNOSLOŽKOVÝ PRODUKT

Mapegrout 430 Zero

MAPEGROUT 430 ZERO

Tixotropní vlákny vyztužená malta jemné granulometrie s plně kompenzovaným dopadem CO2 na klimatické změny.
Předem připravená prášková směs k výrobě malty s omezeným smršťováním, skládající se z cementových pojiv, tříděného kameniva jemné granulometrie, speciálních přísad a syntetických vláken, vyrobená podle receptury vyvinuté ve výzkumných a vývojových laboratořích MAPIE. Používá se na obnovení krycí vrstvy oceli u poškozených železobetonových konstrukcí a lze ji aplikovat čerpadlem s kontinuálním dopravníkem.

JEDNODUCHÁ APLIKACE

ZPRACOVÁNÍ I V KONTINUÁLNÍ MICHAČCE

PŘÍRODNÍ JEMNOZRNNÝ VZHLED

VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST PROTI ÚNAVOVÝM PORUCHÁM

Mapegrout Tissotropico Zero

MAPEGROUT TIXOTROPNÍ ZERO

Vlákny vyztužená malta s kompenzovaným smršťováním na opravy betonu s plně kompenzovaným dopadem CO2 na klimatické změny.
Na opravy vodorovných a svislých povrchů na poškozených betonových konstrukcích; lze ho aplikovat v silných vrstvách bez použití bednění. Je to předmíchaná prášková malta vyrobená z vysokopevnostních cementů, tříděného kameniva, speciálních přísad a syntetický vláken podle receptury vyvinuté ve výzkumných a vývojových laboratořích MAPEI.

JEDNODUCHÁ APLIKACE

SKVĚLÁ ZPRACOVATELNOST

OPRAVA SE STATICKOU FUNKCÍ

VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST PROTI ÚNAVOVÝM PORUCHÁM

Mapegrout Ripara Facile Zero

MAPEGROUT RIPARA FACILE ZERO

Tixotropní malta na opravy betonu odolná působení agresivních síranů s plně kompenzovaným dopadem CO2 na klimatické změny.
Jednosložková vlákny vyztužená tixotropní malta s kompenzovaným smršťováním připravená k okamžitému použití, vyrobená z vysokopevnostního cementu, tříděného kameniva a speciálních superplastifikačních přísad podle receptury vyvinuté ve výzkumných a vývojových laboratořích MAPEI. Oprava poškozených betonových konstrukcí, a to i těch, které jsou vystaveny agresivnímu působení síranů a především vhodný na opravy konstrukcí v blízkosti moře.

ZPRACOVÁNÍ I V KONTINUÁLNÍ MICHAČCE

PŘÍRODNÍ JEMNOZRNNÝ VZHLED

ODOLNÝ PROTI AGRESIVNÍM ÚČINKŮM SÍRANŮ

VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST PROTI ÚNAVOVÝM PORUCHÁM

Mapegrout Colabile Zero

MAPEGROUT COLABILE ZERO

Vlákny vyztužená malta s kompenzovaným smršťováním na opravy betonu s plně kompenzovaným dopadem CO2 na klimatické změny.
Předmíchaná maltová směs připravená k přímému použití, která se skládá z vysokopevnostních cementů, tříděného kameniva, speciálních přísad a syntetických vláken, vyrobená podle receptury vyvinuté ve výzkumných a vývojových laboratořích MAPEI. Vhodný na opravy konstrukcí, kde neobvyklá tloušťka nebo míra poškození vyžadují použití velmi tekuté malty a pro kotvení strojů nebo kovových konstrukcí.

VELMI TEKUTÝ

NEVYŽADUJE VIBROVÁNÍ

VYSOKÁ MECHANICKÁ PEVNOST

VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST PROTI ÚNAVOVÝM PORUCHÁM

Planitop Rasa & Ripara Zero

PLANITOP RASA & RIPARA ZERO

Jednosložková rychle tvrdnoucí tixotropní malta s plně kompenzovaným dopadem CO2 na klimatické změny.
Jednosložková tixotropní cementová malta na opravy betonových konstrukcí bez statické funkce a zhotovení hladké vyrovnávací vrstvy na vodorovných i svislých površích z betonu v interiéru i exteriéru; vhodná pro opravy konstrukcí vystavených atmosférickým vlivům i konstrukcím v trvalém kontaktu s vodou. Je vyrobená ze speciálních hydraulických pojiv, tříděného jemnozrnného kameniva, polyakrylonitrilových syntetických vláken, syntetických polymerů a speciálních přísad podle receptury vyvinuté ve výzkumných a vývojových laboratořích MAPEI.

2 PRODUKTY V 1

PŘÍRODNÍ JEMNOZRNNÝ VZHLED

POUŽITELNÝ V MALÝCH TLOUŠŤKÁCH

VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST PROTI ÚNAVOVÝM PORUCHÁM

Planitop Rasa & Ripara R4 Zero

PLANITOP RASA & RIPARA R4 ZERO

Rychle tvrdnoucí vlákny vyztužená tixotropní malta se statickou funkcí R4 pro opravy a vyhlazování betonu s plně kompenzovaným dopadem CO2 na klimatické změny.

Jednosložková tixotropní malta na bázi speciálních vysoce reakčních hydraulických pojiv, tříděného jemnozrnného kameniva, syntetických polyakrilonitrilových vláken, syntetických polymerů a speciálních přísad vyrobená podle receptury vyvinuté  ve výzkumných a vývojových laboratořích MAPEI.  Je vhodný na konstrukční opravy a zhotovení hladké vyrovnávací vrstvy betonových konstrukcí a na vodorovných i svislých površích z betonu v interiéru i exteriéru; vhodný pro opravy konstrukcí vystavených atmosférickým vlivům i kontaktu s vodou.

2 PRODUKTY V 1

OPRAVA SE STATICKOU FUNKCÍ

POUŽITELNÝ V MALÝCH TLOUŠŤKÁCH

VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST PROTI ÚNAVOVÝM PORUCHÁM

Mapefill Zero

MAPEFILL ZERO

Plastická malta s pozitivním vnitřním napětím a s plně kompenzovaným dopadem CO2 na klimatické změny.
Předmíchaná prášková směs složená z vysokopevnostních cementů, tříděného kameniva a speciálních přísad včetně expanzního činidla, vyvinutá ve výzkumných a vývojových laboratořích MAPEI.  Je vhodný pro opravy poškozených konstrukcí, které vyžadují použití volně tekoucích malt a pro přesné kotvení strojních zařízení a kovových konstrukcí.

VELMI TEKUTÝ

VYNIKAJÍCÍ PŘÍDRŽNOST

ODOLNOST PROTI DYNAMICKÉMU/MECHANICKÉMU ZATÍŽENÍ

VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST PROTI ÚNAVOVÝM PORUCHÁM

2806-Keraflex-Easy-S1-zero-g-25kg-int-9400563

MAPEGROUT EASY FLOW ZERO

Tixotropní malta odolná síranům a vysoce odolná vzniku trhlin, s plně kompenzovaným dopadem CO2 na klimatické změny.
Jednosložková předmíchaná hotová tixotropní cementová malta složená ze síranů odolných hydraulických pojiv, syntetickcý polyacrilonitrilových vláken, organických inhibitorů koroze, speciálních vodu zadržujících a expanzivních přísad a tříděného kameniva, vyrobená podle receptury vyvinuté ve výzkumných a vývojových laboratořích MAPEI. Díky speciální receptuře má výrobek vynikající odolnost proti únavovým poruchám při vystavení konstrukcí dynamickému zatížení.

VYSOKÁ MECHANICKÁ PEVNOST

ODOLNÝ PROTI AGRESIVNÍM ÚČINKŮM SÍRANŮ

DOBRÁ ČERPATELNOST, A TO I NA VELKÉ VZDÁLENOSTI

VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST PROTI ÚNAVOVÝM PORUCHÁM

Zůstaňte ve spojení

Přihlaste se k odběru newsletterů