Stavíme udržitelnou budoucnost společně

OD TEĎ MŮŽETE BÝT SOUČÁSTÍ

Nyní si můžete vybrat a žít s plně kompenzovaným dopadem CO2.
Zvolte si udržitelnost pro všechny své projekty, s Mapei.
Plně kompenzovaný dopad CO2 na změnu klimatu (CO2 fully offset in the entire life cycle) podle Mapei znamená, že emise CO2 měřené v průběhu životního cyklu výrobků řady Zero v roce 2023 s použitím metody Posouzení životního cyklu (LCA), ověřené a certifikované EPD (Environmentální prohlášení o výrobku), byly kompenzovány získáním certifikovaných uhlíkových kreditů na podporu obnovitelných zdrojů energie a zalesňování. Závazek planetě, lidem a biodiverzitě. Další informace o výpočtu emisí a projektech na zmírnění změn klimatu financovaných prostřednictvím certifikovaných uhlíkových kreditů click here.
logo-co2-zero

Udržitelné, CO2 kompenzované produkty

Zbytkové emise CO2 z produktů nové řady Mapei ZERO jsou plně kompenzovány; závazek kvality, který umožňuje výstavbu a udržitelnou renovaci stávajících budov s ohledem na budoucí generace, blaho planety a těch, kteří ji obývají.

lca

Jak měříme CO2?

Emise CO2 z našich produktů jsou vyjádřeny v kg CO2/kg produktu a jsou vypočteny pomocí standardizované metodiky LCA (Life Cycle Assessment). Analýza životního cyklu produktu je hodnocením dopadů na životní prostředí, které má produkt ve všech různých fázích svého života: od těžby surovin, které tvoří recepturu, až po jejich dopravu do výrobního závodu, výrobní cyklus, balení výrobku, odpadní materiály, doprava hotového výrobku k distributorovi a jeho konečná likvidace.

Logo-EPD-Isotex

Jak certifikujeme hodnoty?

Výsledky získané prostřednictvím LCA jsou ověřeny a certifikovány externím orgánem s EPD,Environmental Product Declaration. EPD ukazuje dopad produktu na životní prostředí během jeho životního cyklu.

Jak vypočítáme množství CO2 ke kompenzaci?

Jakmile je množství CO2 vypočítáno a vyjádřeno v kg CO2eq/kg produktu, toto číslo se vynásobí množstvím prodaného produktu v tunách.

Proč se na tuto iniciativu můžete spolehnout:

  • Protože emise CO2 vypočítáváme pomocí metodiky hodnocení životního cyklu (LCA) a výsledky jsou zaznamenány a registrovány v ověřeném a certifikovaném dokumentu (EPD – Environmentální produktové prohlášení).
  • Protože kredity pro kompenzaci jsou certifikovány a projekty jsou monitorovány mezinárodními organizacemi.
  • Protože naše výzkumné a vývojové laboratoře neustále vyvíjejí vysoce kvalitní a trvanlivé produkty, které mají menší dopad na životní prostředí, a tím se zaměřují na snížení množství CO2 spojeného s produktem po celou dobu jeho životního cyklu.

Objevte všechny Zero produkty

Výrobky pro keramiku a přírodní kámen

Při pokládce keramických obkladů a dlažeb používejte lepidla a spárovací hmoty se zbytkovými emisemi CO2 kompenzovanými prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie a zalesňování.

Sanační malty

Při opravách, vyrovnávání a ochraně betonu vyberte malty a cementové systémy se zbytkovými emisemi CO2 zcela komepnzovanými prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie a zalesňování.

Hydroizolace

Při opravách, frézování a ochraně betonu volte malty a cementové systémy s reziduálními emisemi CO2, které jsou zcela vykompenzovány prostřednictvím projektů využívajících obnovitelnou energii a zalesňování.

MAPELASTIC GUARD ZERO

MAPELASTIC GUARD ZERO

Dvousložková pružná cementová malta na ochranu velkých betonových konstrukcí vystavených vysokému provoznímu zatížení

Výrobky pro čištění, údržbu a ochranu

Přirozeným spojencem povrchů je jejich účinná údržba. Vyberte produkty, jejichž zbytkové emise CO2 jsou zcela vykompenzovány prostřednictvím projektů využívajících obnovitelnou energii a zalesňování.

Zůstaňte ve spojení

Přihlaste se k odběru newsletterů