De waarheid achter de meest voorkomende fabels over verven en coatings

Verven en coatings, zijn net als veel andere chemische producten in het algemeen, vaak het onderwerp van alarmerende berichten die beweren dat ze de oorzaak zijn van milieuvervuiling en ziektes. Dit leidt tot angst voor onze eigen gezondheid en veiligheid en van degenen die naast ons leven. Graag willen we helpen bij het verdrijven van enkele van de meest voorkomende mythes en meer correcte informatie verschaffen.

Het is zo gemakkelijk om beïnvloed te worden door alle alarmerende berichten waarmee we elke dag gebombardeerd worden, over de dingen die we routinematig gebruiken. Maar wees voorzichtig met de geloofwaardigheid van al dit nieuws; maar al te vaak is het niet gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. De chemische industrie is een van de meest streng gereguleerde sectoren, vooral in Europa. De wortels van het vooroordeel over chemicaliën gaan ver terug en verwijzen naar productiemethoden en -omstandigheden die nu volledig zijn overtroffen.

Europese wetgeving reguleert, net als wetgeving in alle sterk geïndustrialiseerde landen, nauwgezet alle producten die op de markt worden gebracht, zodat ze zo veilig mogelijk zijn voor mens en milieu. Daarnaast zetten chemische bedrijven zich dagelijks in voor de ontwikkeling van steeds duurzamere producten. Ga voor meer informatie over verven en coatings en hun productieprocessen naar de website: http://avisa.federchimica.it/en/home.

MUURVERF KANKERVERWEKKEND? - FABEL
Er is absoluut geen reden tot ongerustheid! In feite verbiedt Europese wetgeving (EG-verordening nr. 1907/2006 - "REACH") de productie en verkoop van kankerverwekkende chemische producten voor openbaar gebruik. Alle verven en lakken die in onze huizen worden toegepast, kunnen daarom op geen enkele manier kankerverwekkend zijn.
Voor meer informatie: https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/how-are-chemicals-controlled

VERVEN EN COATINGS ZIJN ZIEKMAKERS - FABEL
De vluchtige organische stoffen (VOS) die mogelijk vrijkomen, van verven en coatings die in onze huizen worden toegepast, vertegenwoordigen slechts 1,3% van de mogelijk schadelijke stoffen die in de lucht worden aangetroffen. Proportioneel gezien valt dit te verwaarlozen. De kwaliteit van de lucht die we in gebouwen ademen hangt voornamelijk af aan de blootstelling van fijne stofdeeltjes, koolmonoxide en vocht.

Wist je trouwens dat Mapei coatings in het assortiment heeft die juist zorgen voor een gezondere omgeving? Bron: "Bevordering van acties voor gezonde binnenlucht (IAIAQ)" - DG Gezondheid en consumenten, Europese Commissie, 2011 (pagina 10).

VERVEN EN VERNISSEN ZIJN NET ZO SCHADELIJK ALS SIGARETTEN - FABEL
In tegenstelling tot sigaretten zijn verven en vernissen voor openbaar gebruik niet kankerverwekkend voor gebruikers (EG-verordening nr. 1907/2006 - "REACH"). Verf en coatings geven bepaalde chemische stoffen vrij (bijvoorbeeld VOC), maar slechts voor een zeer beperkte tijdsperiode in vergelijking met hun totale duur.
Voor meer informatie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3084482/

"NATUURLIJKE" VERF EN VERNISSEN ZIJN VEILIGER DAN TRADITIONELE VARIANTEN - FABEL
Grondstoffen die worden gebruikt voor de vervaardiging van traditionele verven en coatings garanderen hetzelfde veiligheidsniveau als niet-industriële producten. Grondstoffen die worden gebruikt om traditionele verven en vernissen te maken, zijn van gecontroleerde oorsprong en hebben een constant kwaliteitsniveau.
Voor meer informatie: http://www.iso.org/ics/87.040/x/

VERVEN IN DE DOE-HET-ZELF BRANCHE ZITTEN VOL MET ZWARE METALEN - FABEL
Verven die beschikbaar zijn op de open markt kunnen maximaal 1% zware metalen bevatten (kwik, lood, zilver, enz.), Limieten worden opgelegd door de REACH-voorschriften via specifieke "beperkingen".
Voor meer informatie: https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach
30 oktober 2018

In contact blijven

Abonneer je op onze nieuwsbrief om nieuws over Mapei te ontvangen