Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN OVER HET GEBRUIK VAN DE WWW.MAPEI.NL WEBSITE

De website www.mapei.nl (hierna benoemd als "site") is eigendom van Mapei Nederland B.V. (hierna benoemd als "Mapei") en is een online informatieservice dat wordt aangeboden door Mapei. Het gebruik ervan is alleen toegestaan ​​na acceptatie van de volgende algemene voorwaarden. Als u niet van plan bent deze voorwaarden te accepteren, wordt u verzocht de website niet te gebruiken.


Auteursrecht en handelsmerken

De inhoud van de site, inclusief artikelen, documenten, handelsmerken, logo's, afbeeldingen, grafieken en hun lay-out en aanpassingen, zijn beschermd door het auteursrecht en handelsmerkwetten. De site kan ook afbeeldingen, documenten, logo's en handelsmerken bevatten van derden die Mapei uitdrukkelijk hebben geautoriseerd voor gebruik en publicatie op de site. Het bovengenoemde materiaal van derden wordt ook beschermd door auteursrechten en handelsmerkwetten. Indien niet bestemd voor persoonlijk gebruik, is het verboden de inhoud van de site te kopiëren, wijzigen, verspreiden, publiceren of gebruiken zonder de specifieke toestemming van Mapei. Het is verboden om kopieën van de site of een deel van de site te verkopen of te verspreiden voor commerciële doeleinden. Materiaal mag alleen van de site worden gedownload als dit uitdrukkelijk is toegestaan en specifiek is aangegeven op de verschillende pagina's van de site. Deze toestemming betreft alleen het persoonlijk en niet-commercieel gebruik van gedownload materiaal en elke andere vorm van gebruik is verboden. Niets van de inhoud van de site kan worden beschouwd als de uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van derden om handelsmerken, artikelen, afbeeldingen, grafieken, geluiden of andere kenmerken van Mapei te gebruiken die onder de privacywetgeving vallen, zoals beschreven in de paragrafen.


Beperkingen van verantwoordelijkheid


Met betrekking tot informatie op de site

Mapei garandeert niet de juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie en wijst alle verantwoordelijkheid af voor mogelijke fouten, onvolledigheden of onnauwkeurigheden. Evenzo kan Mapei niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de site.

Met betrekking tot het functioneren van de site

Mapei kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door de onderbreking, opschorting of vertraging in de verbinding met de site als gevolg van stroomstoringen, slechte telefoonverbindingen en signalen of door een slechte internetdienst of voor schade veroorzaakt door gedownload materiaal, waar toegestaan, van de site, inclusief schade aan elektronische apparatuur veroorzaakt door virussen.

Met betrekking tot de aanwezigheid van links

Mapei is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige andere website waartoe toegang kan worden verkregen via de site of via welke toegang tot de site mogelijk is. Mapei geeft kennis van het feit dat het geen controle heeft over de inhoud van dergelijke websites en kan als derde niet verantwoordelijk worden gehouden voor hun inhoud en materialen, inclusief reclamemateriaal, bekendgemaakt op die websites of voor producten of diensten die zij aanbieden. Genoemde producten of diensten mogen op geen enkele manier door Mapei worden beschouwd als gesponsord, gedeeld of ondersteund.


Gebruik voor juridische doeleinden

Gebruikers dienen de site en de diensten alleen voor juridische doeleinden te gebruiken en in alle gevallen zonder inbreuk te maken op de rechten van derden. Gebruikers moeten ook bijzondere aandacht besteden aan gegevensbeschermingswetten, intellectuele en industriële eigendomsrechten, de bescherming van persoonsgegevens, de huidige wetgeving met betrekking tot cybercriminaliteit en wetgeving met betrekking tot telecommunicatie.


Geregistreerde gebruikers

Elke gebruiker die voornemens is zich te registreren op gebieden, secties of bepaalde diensten van de site, dient alleen informatie te verstrekken die volledig, actueel, correct en relevant is voor die specifieke gebruiker. De gebruiker is ook verplicht om alle wijzigingen in de persoonlijke gegevens die vereist zijn voor registratie bij Mapei tijdig bekend te maken. Mapei behoudt zich het recht voor om de juistheid van de gegeven informatie te controleren en kan de gebruiker de toegang tot de site en/of een deel van zijn bronnen, diensten of inhoud weigeren.

Als het nodig is om in te loggen om toegang te krijgen tot de site of een deel van de site, moet de gebruiker de afmeldoptie gebruiken aan het einde van elke sessie. Mapei behoudt zich het recht voor om die gebruikers "uit te loggen" waarvan het account, na aanmelding bij de site, gedurende een aanzienlijke periode in de standby-modus blijft staan ​​en onherroepelijk door Mapei wordt bepaald.

Elke gebruiker is verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn accountnummer, wachtwoord en andere gegevens en is ook verantwoordelijk voor alle activiteiten die met zijn account worden uitgevoerd. Ongeautoriseerd gebruik van een account of een andere inbreuk op de beveiliging moet onmiddellijk worden gemeld aan de websitebeheerder Bracco met behulp van de aangegeven contactgegevens.

Communicatie en informatie verzonden door gebruikers van de site

De gebruiker aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van verzonden en geaccepteerde berichten om volledig verantwoordelijk te zijn voor, en verklaart en garandeert de legitieme eigenaar te zijn van, de inhoud van genoemde berichten, laat  Mapei vrij - evenals het bedrijf en / of al die verbonden met of gecontroleerd door het bedrijf, zijn managers en zijn werknemers - van elk verzoek tot schadevergoeding of compensatie. De gebruiker ontdoet Mapei ook van elke aansprakelijkheid voor eisen van derden aan Mapei, het bedrijf of een van de hierboven genoemde onderwerpen voor schade veroorzaakt door het gedrag van de gebruiker of van een persoon die door de gebruiker is geautoriseerd om toegang te krijgen tot de site.

Alle informatie en materiaal dat door een gebruiker via de site wordt verstrekt, zal niet als vertrouwelijk worden beschouwd. Als zodanig behoudt Mapei zich het recht voor om deze informatie en materiaal vrij te gebruiken op de manier die het geschikt acht. Iedereen die materiaal en/of informatie verzendt, garandeert dat hetzelfde kan worden gepubliceerd en aanvaardt dat Mapei niet aansprakelijk kan worden gesteld en vrij is van enige verplichting jegens derden met betrekking tot genoemd materiaal en informatie.

 

Privacy en cookies

De bescherming van persoonlijke gegevens en de aanwezigheid van cookies, hebben betrekking op elk specifiek gedeelte van de site.


Toepasbare wetten

De bepalingen en voorwaarden in dit document zijn gereguleerd volgens de Nederlandse wetgeving.

 

 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN MAPEI NEDERLAND B.V.

Mapei Nederland B.V. heeft algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden opgesteld voor alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of overige diensten van of met Mapei. Je vindt alle voorwaarden in het document hieronder.

In contact blijven

Abonneer je op onze nieuwsbrief om nieuws over Mapei te ontvangen