De Zeelandbrug

Goed onderhouden is langer behouden
4 oktober 2023

De Zeelandbrug in het zuidwesten van Nederland is 5.002 meter lang en daarmee de langste brug van Nederland. Bestaande uit 54 pijlers en 52 overspanningen van 95 meter, met een beweegbaar deel van 40 meter lang. De Zeelandbrug wordt over de hele lengte ondersteund door pijlers in de vorm van een omgekeerde "V", geplaatst op gewapend betonnen funderingen die caissons worden genoemd. Een indrukwekkend bouwwerk, dat veel te verduren krijgt.

Behoud van de brug

In 1962 startte de bouw van de brug. Om te zorgen dat de brug goed beschermd is tegen zout (chloriden) uit het zeewater, zuurstof en CO2 uit de lucht die in de lagen van de brug “doordringen”, moet de brug regelmatig worden onderworpen aan onderhoud. Daarnaast wordt de brug blootgesteld aan allerlei extreme weersomstandigheden, van regen en wind tot Uv-straling van de zon. Goed onderhoud met materialen die hiertegen bestand zijn, is van belang voor het behoud van de brug.

Beschermende coating op de liggers

Gebr. Van Kessel brengen Elastocolor Waterproof aan op de liggers van de brug met behulp van een laagwerker die langs de brug naar beneden zakt. De schilders komen onder de brug terecht waar zij de beschermende coating aanbrengen. Elastocolor Waterproof is geschikt voor permanent contact met water. Het is van groot belang dat dit product volledig dekkend wordt aangebracht. Onze Technical Manager, Arthur Schonewille, bezoekt de Zeelandbrug regelmatig om een kwaliteitscontrole uit te voeren.

Reparatie van de caissons

De bovenzijde van de caissons worden gerepareerd door de firma Rowij Bouwchemie. 12 caissons, met totaal ca. 1200 m² betonoppervlak, moeten behandeld worden. De boot waarmee naar de caissons wordt gevaren fungeert als opslag en werkplaats voor de betonreparateurs. Na een grondige controle op holklinkende, defecte of aangetaste betondelen worden de defecte delen verwijderd. De aanwezige corrosie op het blootliggende bouwstaal wordt geheel verwijderd. Door middel van ruim spoelen met schoon leidingwater worden alle chloriden en corrosieresten vervolgens geheel verwijderd.

Herstellen en afwerken

Het schone wapeningstaal wordt voorzien van Mapefer 1K Zero, een 1-component cementmortel, als corrosiebescherming voor wapeningsijzer en hechtbrug voor de betonreparatiemortel. Afhankelijk van de grootte en het type reparatie wordt het beton gerepareerd met Mapegrout T60 of met Mapegrout Colabile. Beiden zijn krimp gecompenseerde en vezel-versterkte mortels voor betonreparaties. Tot slot worden de liggende delen van de caissons voorzien van twee lagen Mapelastic Guard. Een twee-componenten cementmortel die de betonconstructie moet beschermen tegen chloride aantasting/indringing. De caissons kunnen er dankzij deze behandeling weer jaren tegen.

Producten genoemd in het artikel

ELASTOCOLOR WATERPROOF
ELASTOCOLOR WATERPROOF
Acrylverf geschikt voor permanent contact met water. Waterdicht, makkelijk te reinigen.
MAPEFER 1K ZERO
MAPEFER 1K ZERO
Corrosie-werende cementmortel voor het beschermen van wapeningsstaven
MAPEGROUT T60
MAPEGROUT T60
Sulfaatbestendige, vezel-versterkte, krimp gecompenseerde thixotrope mortel, voor het repareren van beton.
MAPEGROUT HI-FLOW ZERO (mapegrout colabile zero)
MAPEGROUT HI-FLOW ZERO (mapegrout colabile zero)
Vezel-versterkte, krimp gecompenseerde mortel voor het repareren van beton
MAPELASTIC GUARD
MAPELASTIC GUARD
Elastische, twee-componenten cementmortel, voor het beschermen van grote betonconstructies die onderhevig zijn aan grote belastingen.

In contact blijven

Abonneer je op onze nieuwsbrief om nieuws over Mapei te ontvangen