icon-leed

Mediul

icon-environment-active

Produse cu impact ZERO asupra mediului inconjurator

icon-indoor-air-quality

Calitatea aerului la interior

icon-epd

EPD

icon-publications

Publicatii

icon-leed

LEED V4 - BREEAM - CAM

Sustenabil,
Produse de compensare CO2

Mapei promovează compensarea totală a emisiilor reziduale de CO2 în timpul ciclului de viață al produselor prin achiziționarea de credite de mediu certificate pentru a sprijini implementarea proiectelor de energie regenerabilă.

Din 2012, am compensat peste 80.000 de tone de CO2 asociate producției italiene de Keraflex Maxi S1 Zero prin achiziționarea de credite de mediu certificate: în 2023, se va naște o nouă linie de produse ceramice cu emisii de CO2 complet compensate.

IMPACT ZERO*: Pentru Mapei, "impact zero asupra schimbărilor climatice" înseamnă că emisiile de CO2 măsurate de-a lungul întregului ciclu de viață al produselor din linia Zero în 2023, folosind metodologia Life Cycle Assessment (LCA), verificate și certificate cu EPD, au fost compensate prin achiziționarea de credite de carbon certificate în sprijinul proiectelor de energie regenerabilă și de protecție a pădurilor.

Un angajament față de planetă, față de oameni și față de biodiversitate. Alegeți sustenabilitatea pentru toate proiectele dumneavoastră, cu Mapei.

co2-neutral5ef2708379c562e49128ff01007028e9
lca63c0838379c562e49128ff01007028e9

Cum se măsoară CO2?

Emisiile de CO2 generate de produsele noastre sunt exprimate în kg CO2eq/kg de produs și sunt calculate folosind metodologia standardizată LCA (Life Cycle Assessment). Analiza ciclului de viață al unui produs reprezintă o evaluare a impactului pe care produsul îl are asupra mediului în toate diferitele faze ale vieții sale: de la extragerea materiilor prime care alcătuiesc formula până la transportul acestora către fabrica de producție, ciclul de producție, ambalarea produsului, deșeurile, transportul produsului finit către distribuitor și eliminarea finală a acestuia.

O abordare în care fiecare fază a vieții unui produs este luată în considerare se numește "de la leagăn la mormânt".

Impactul asupra mediului măsurat


gwp

Schimbările climatice 


GWPtotal - Potențialul de încălzire globală se referă la emisia/prezența în atmosferă a GES (gaze cu efect de seră) (în principal CO2, N2O, CH4) care contribuie la creșterea temperaturii planetei.

  • GWP-total ia în considerare:
  • GWP-fosile
  • GWP-biogenic
  • GWP-LULUC (utilizarea terenurilor și schimbarea utilizării terenurilor)


odp

Epuizarea stratului de ozon

 

Potențialul de epuizare a stratului de ozon se referă la degradarea stratului stratosferic de ozon implicat în blocarea componentei UV a razelor solare. Epuizarea se datorează componentelor deosebit de reactive care provin din clorofluorocarburi (CFC) sau clorofluorometan (CFM).

POCP

Formarea fotochimică a ozonului

Potențialul de creare a ozonului fotochimic reprezintă formarea ozonului în atmosfera joasă. Aceasta este destul de frecventă în orașele în care se emite zilnic o cantitate mare de poluanți (precum COV și NOx) (emisii industriale și vehicule). Se difuzează în principal în timpul verii

ep

Eutrofizare

Potențialul de eutrofizare se referă la îmbogățirea cu nutrienți, care determină un dezechilibru în ecosisteme și provoacă moartea faunei și scăderea biodiversității în floră.

ap

Acidificare

Potențialul de acidificare se referă la emisiile de substanțe specifice acidifiante (de exemplu, NOx, SOx) în aer. Aceste substanțe scad pH-ul precipitațiilor, cu daune previzibile pentru ecosistem.

ADP-ELEMENTS

Epuizarea resurselor abiotice - minerale și metale

Epuizarea abiotică a elementelor potențiale se referă la epuizarea resurselor minerale.

adp-fossil

Epuizarea resurselor abiotice - combustibili fosili

Epuizare abiotică a combustibilul fosil se referă la epuizarea resurselor de combustibil fosil.

wdp

Utilizarea apei

Aceasta reprezintă o potențială privare de apă, care constă în faptul că nevoile de apă nu sunt satisfăcute.

Cum certificăm valorile?

Rezultatele obținute prin ACV sunt verificate și certificate de un organism extern prin intermediul unui EPD sau al unei declarații de mediu a produsului, publicată în cadrul sistemului internațional EPD.

O EPD, Environmental Product Declaration, este elaborată în conformitate cu standardele internaționale (ISO 14025 și EN 15804, etc...) și arată impactul de mediu al unui produs pe parcursul ciclului de viață al acestuia, evaluat cu ajutorul metodologiei LCA (Life Cycle Assessment).

Toate EPD-urile Mapei sunt, de asemenea, publicate pe site-ul web al operatorului programului https://www.environdec.com/home.

Cum se calculează cantitatea de CO2 care trebuie compensată?

După ce cantitatea de CO2 a fost calculată și exprimată în kg CO2eq/kg de produs, această cifră este înmulțită cu cantitatea de tone de produse vândute.

Cum compensăm CO2?

Prin achiziționarea de credite de carbon certificate pentru a sprijini proiectele de energie regenerabilă și de protecție a pădurilor. Un angajament față de planetă, față de oameni și față de biodiversitate.

Un credit corespunde unei tone de CO2 compensate.

Numărul de credite care urmează să fie achiziționate se calculează înmulțind tonele de produse vândute cu cantitatea de CO2 calculată cu ajutorul metodologiei LCA.

Cum alegem proiectele?

Proiectele trebuie să aibă un impact semnificativ și durabil asupra dezvoltării în țările emergente, care să depășească cu mult reducerea emisiilor de CO2: de fapt, aceste impacturi sunt conforme cu multe dintre obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite din perspectiva socială, economică și de mediu.

Aflați detalii despre proiecte

 

De ce este importantă această inițiativă:

  • Deoarece se calculează emisiile de CO2 folosind metodologia LCA, iar rezultatele sunt raportate și înregistrate într-un document verificat și certificat (EPD -Environmental Product Declaration).
  • Deoarece creditele pentru compensare sunt certificate și proiectele sunt monitorizate de organisme internaționale
  • Deoarece laboratoarele noastre de cercetare-dezvoltare dezvoltă în permanență produse de înaltă calitate, durabile, dar cu un impact mai redus asupra mediului, care vizează, prin urmare, reducerea cantității de CO2 asociate produsului în sine pe tot parcursul ciclului său de viață

 

Rămâneți la curent

Abonați-vă la noul nostru newsletter pentru a primi noutăți despre Mapei