Poslovni objekat

Location icon Beograd, Serbia
Arhitektura poslovnog prostora čiji je vlasnik kompanija Južni izgradnja, nastala je rekonstrukcijom postojećeg objekta na početku ulice Južni bulevar. Glavni koncept objekta je formiranje kolonade stubova prema ulici, kao i uvođenje posetilaca preko ulazne, pristupne rampe i stepeništa na glavni podijum i postament objekta. Na drugi način, formirana krovna terasa objektu pruža fantastičan kontakt sa gradom. Autor projekta je jednostavnim prostornim elementima defi nisao i povezao savremenu formu sa urbanim gradskim kontekstom i markirao ugao ulica novoprojektovanim volumenom objekta. Enterijer poslovnih i javnih sadržaja objekta povezuje spoljašnost i unutrašnjost prostora i objedinjuje dizajn elemenata u jednu celinu. Objekat je spratnosti Po+4+Ps ima smeštajne kapacitete za kompanije i prateće sadržaje, garažu, kafeteriju u prizemlju sa terasom, konferencijske prostore, fi tnes zonu, terase i ostale sadržaje koji omogućavaju savremeni standard poslovnog programa.
Ref #: 4
Category: COMMERCIAL

Construction

Yard Podovi u kancelarijama
Location Beograd, Serbia
Subcategory Offices
Application Izrada dekorativnih, mikrocementnih podova u sistemu Ultratop Loft
Application Type Installation of floors
Client Južni izgradnja d.o.o., Beograd
Contractor company Ex ing B&P d.o.o., Beograd
Installer companies Aditiv Balkan d.o.o., Beograd
Specialists involved Goran Vojvodić, d.i.a., Beograd
Photographer Relja Ivanić
MAPEI Coordinator Uroš Jovanović, d.i.g., mapei SRB d.o.o. Beograd

Keep in touch

Subscribe to our newsletter to get Mapei news